Please fill this field

Jaunākie dokumenti

Daļa no šiem dokumentiem var nebūt pieejami jūsu izvēlētajā valodā. Jums automātiski tiks piedāvāta dokumenta versija citā valodā. Pieejamās valodu versijas ir norādītas ar atbilstošām ikonām. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 1 - 267 - Draft report on the European Semester for economic policy coordination: Annual Sustainable Growth Strategy 2021 EN

21-01-2021 ECON_AM(2021)663212 PE663.212v01-00 ECON
Enikő GYŐRI

ECB policy EN

19-01-2021 ECON_QZ(2021)663144 PE663.144v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

Private phone calls by ECB chief economist EN

19-01-2021 ECON_QZ(2021)663148 PE663.148v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

Disclosure of climate-related risks EN

19-01-2021 ECON_QZ(2021)663149 PE663.149v01-00 ECON
Martin HOJSÍK

Compatibilità nomina Amministratore Delegato Unicredit con la direttiva UE 36/2013 IT

19-01-2021 ECON_QZ(2021)663151 PE663.151v01-00 ECON
Piernicola PEDICINI

Annulation de la dette et sortie de l’euro FR

19-01-2021 ECON_QZ(2021)663186 PE663.186v01-00 ECON
Manon AUBRY

Integrate the climate emergency into European Central Bank's missions EN

19-01-2021 ECON_QZ(2021)663187 PE663.187v01-00 ECON
Aurore LALUCQ

Transparence PEPP FR

19-01-2021 ECON_QZ(2021)663188 PE663.188v01-00 ECON
Aurore LALUCQ

DRAFT REPORT on the proposal of the European Central Bank for the appointment of the Vice-Chair of the Supervisory Board of the European Central Bank EN

19-01-2021 ECON_PR(2021)663208 PE663.208v01-00 ECON
Irene TINAGLI

AMENDMENTS 41 - 132 - Draft report Proposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation EN

11-01-2021 ECON_AM(2021)663118 PE663.118v01-00 ECON
Sven GIEGOLD

GROZĪJUMI Nr. 1 - 45 - Atzinuma projekts 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Banku iestāde (EBI)

07-01-2021 ECON_AM(2021)660354 PE660.354v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion 2019 discharge: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) EN

07-01-2021 ECON_AM(2021)660356 PE660.356v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

AMENDMENTS 1 - 29 - Draft opinion 2019 discharge: European Securities and Markets Authority (ESMA) EN

07-01-2021 ECON_AM(2021)660358 PE660.358v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

Risks of Sustainable Finance to ECB’s Mandate and Financial Stability EN

21-12-2020 ECON_QZ(2020)662053 PE662.053v01-00 ECON
Markus FERBER

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija

21-12-2020 ECON_PR(2020)663043 PE663.043v01-00 ECON
Enikő GYŐRI

Potential dangers of a digital euro for households and businesses EN

21-12-2020 ECON_QZ(2020)663048 PE663.048v01-00 ECON
Julie LECHANTEUX

GROZĪJUMI Nr. 1 - 228 - Ziņojums Euro starptautiskās nozīmes stiprināšana

18-12-2020 ECON_AM(2020)663042 PE663.042v01-00 ECON
Danuta Maria HÜBNER

ZIŅOJUMA PROJEKTS attiecībā uz gada ziņojumu par ES konkurences politiku

17-12-2020 ECON_PR(2020)661935 PE661.935v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

ATZINUMS par virzību uz PTO prasībām pielāgotu ES oglekļa ievedkorekcijas mehānismu

11-12-2020 ECON_AD(2020)657390 PE657.390v02-00 ECON
Luis GARICANO

Debt cancellation, a solution to the crisis EN

11-12-2020 ECON_QZ(2020)661779 PE661.779v01-00 ECON
Aurore LALUCQ

Distortion of the Spanish electricity market through the purchase of Iberdrola and Naturgy notes EN

11-12-2020 ECON_QZ(2020)661849 PE661.849v01-00 ECON
Ernest URTASUN

The Chief Economist’s engagements with certain interests EN

11-12-2020 ECON_QZ(2020)661929 PE661.929v01-00 ECON
Chris MACMANUS

Stability of euro area banks as a precondition for ratification of the ESM fiscal backstop of the SRF EN

10-12-2020 ECON_QZ(2020)661968 PE661.968v01-00 ECON
Gunnar BECK

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā

09-12-2020 ECON_PR(2020)658793 PE658.793v01-00 ECON
Sven GIEGOLD

PROTOKOLS - Trešdiena, 2020. gada 2. decembris

04-12-2020 ECON_PV(2020)12-02-1 PE661.936v01-00 ECON

Reliability of Target 2 EN

26-11-2020 ECON_QZ(2020)661815 PE661.815v01-00 ECON
Markus FERBER

IETEIKUMA PROJEKTS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par centrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīmu un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 806/2014 un (ES) 2015/2365 un Direktīvas 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2007/36/EK, 2014/59/ES un (ES) 2017/1132

24-11-2020 ECON_PR(2020)660084 PE660.084v01-00 ECON
Johan VAN OVERTVELDT Marek BELKA

ATZINUMA PROJEKTS par 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu: Eiropas Banku iestāde (EBI)

24-11-2020 ECON_PA(2020)660353 PE660.353v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

24-11-2020 ECON_PA(2020)660355 PE660.355v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

24-11-2020 ECON_PA(2020)660357 PE660.357v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 9. novembris - Otrdiena, 2020. gada 10. novembris

24-11-2020 ECON_PV(2020)11-09-1 PE660.389v01-00 ECON

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 19. novembris

24-11-2020 ECON_PV(2020)11-19-1 PE660.456v01-00 ECON

ATZINUMS par pārredzamības un integritātes stiprināšanu ES iestādēs, izveidojot neatkarīgu ES ētikas struktūru

20-11-2020 ECON_AD(2020)657256 PE657.256v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

Target-2 system failure EN

19-11-2020 ECON_QZ(2020)660273 PE660.273v01-00 ECON
Martin SCHIRDEWAN

Digital Euro EN

19-11-2020 ECON_QZ(2020)660274 PE660.274v01-00 ECON
Chris MACMANUS

Extension of Recommendation ECB/2020/19 on dividend distributions during the COVID-19 pandemic EN

18-11-2020 ECON_QZ(2020)660260 PE660.260v01-00 ECON
Luis GARICANO

PROTOKOLS - Otrdiena, 2020. gada 27. oktobris

18-11-2020 ECON_PV(2020)10-27-1 PE660.267v01-00 ECON

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 12. oktobris - Ceturtdiena, 2020. gada 15. oktobris

16-11-2020 ECON_PV(2020)10-12-1 PE659.063v01-00 ECON

Significant tightening of credit standards for loans to businesses and households EN

16-11-2020 ECON_QZ(2020)660322 PE660.322v01-00 ECON
Julie LECHANTEUX

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 10. septembris

16-11-2020 ECON_PV(2020)09-10-1 PE660.324v01-00 ECON

Political assessments by the members of the Executive Board EN

13-11-2020 ECON_QZ(2020)660309 PE660.309v01-00 ECON
Marco ZANNI Antonio Maria RINALDI Valentino GRANT Francesca DONATO

GROZĪJUMI Nr. 1 - 115 - Atzinuma projekts Virzība uz PTO prasībām pielāgotu ES oglekļa ievedkorekcijas mehānismu

11-11-2020 ECON_AM(2020)660214 PE660.214v01-00 ECON
Luis GARICANO

ZIŅOJUMA PROJEKTS par euro starptautiskās nozīmes stiprināšanu

10-11-2020 ECON_PR(2020)650386 PE650.386v01-00 ECON
Danuta Maria HÜBNER

Πληρωμή τόκων CoCos από την Τράπεζα Πειραιώς EN

10-11-2020 ECON_QZ(2020)660155 PE660.155v01-00 ECON
Dimitrios PAPADIMOULIS

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Padomes ieteikumu attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu

06-11-2020 ECON_PR(2020)659084 PE659.084v01-00 ECON
Irene TINAGLI

Taxonomy-compliant loans in the Eurozone EN

06-11-2020 ECON_QZ(2020)660062 PE660.062v01-00 ECON
Bas EICKHOUT

Direct monetary transfers to eurozone households EN

06-11-2020 ECON_QZ(2020)660068 PE660.068v01-00 ECON
Domènec RUIZ DEVESA

Possible adverse impact of new EU bond issues on bond rates of peripheral countries EN

06-11-2020 ECON_QZ(2020)660131 PE660.131v01-00 ECON
Marco ZANNI

Temporary revision of calendar provisioning and default criteria EN

06-11-2020 ECON_QZ(2020)660132 PE660.132v01-00 ECON
Marco ZANNI

Reworking of Public Interest Assessment analyses EN

06-11-2020 ECON_QZ(2020)660150 PE660.150v01-00 ECON
Valentino GRANT

GROZĪJUMI Nr. 23 - 137 - Ziņojuma projekts Grozījumi Regulā (ES) 2017/1129 attiecībā uz ES atveseļošanas prospektu un mērķtiecīgiem pielāgojumiem finanšu starpnieku atbalstam, lai palīdzētu atgūties no Covid-19 pandēmijas

29-10-2020 ECON_AM(2020)660110 PE660.110v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

GROZĪJUMI Nr. 12 - 51 - Ziņojuma projekts ar ko attiecībā uz konkrētu trešo valstu valūtu etalonu atbrīvojumu un konkrētu pārtraucamu etalonu aizstājējetalonu izraudzīšanu groza Regulu (ES) 2016/1011

29-10-2020 ECON_AM(2020)660111 PE660.111v01-00 ECON
Caroline NAGTEGAAL

Euro digitale EN

23-10-2020 ECON_QZ(2020)659023 PE659.023v01-00 ECON
Marco ZANNI Antonio Maria RINALDI Valentino GRANT Francesca DONATO

GROZĪJUMI Nr. 1 - 329 - Ziņojuma projekts Eiropas Centrālās bankas 2020. gada pārskats

20-10-2020 ECON_AM(2020)659052 PE659.052v01-00 ECON
Sven SIMON

Ressources de la Banque centrale européenne EN

16-10-2020 ECON_QZ(2020)658935 PE658.935v01-00 ECON
Manon AUBRY