Please fill this field

Jaunākie dokumenti

Daļa no šiem dokumentiem var nebūt pieejami jūsu izvēlētajā valodā. Jums automātiski tiks piedāvāta dokumenta versija citā valodā. Pieejamās valodu versijas ir norādītas ar atbilstošām ikonām. (e.g.: FR ).

DRAFT AGENDA - Monday, 7 December 2020 EN

07-12-2020 EMPL_OJ(2020)12-07_1 PE661.864v01-00 ECON EMPL

Reliability of Target 2 EN

26-11-2020 ECON_QZ(2020)661815 PE661.815v01-00 ECON
Markus FERBER

DRAFT RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council on a framework for the recovery and resolution of central counterparties and amending Regulations (EU) No 1095/2010, (EU) No 648/2012, (EU) No 600/2014, (EU) No 806/2014 and (EU) 2015/2365 and Directives 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2007/36/EC, 2014/59/EU and (EU) 2017/1132 EN

24-11-2020 ECON_PR(2020)660084 PE660.084v01-00 ECON
Johan VAN OVERTVELDT Marek BELKA

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Banking Authority (EBA) for the financial year 2019 EN

24-11-2020 ECON_PA(2020)660353 PE660.353v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Insurance and Occupational Authority (EIOPA) for the financial year 2019 EN

24-11-2020 ECON_PA(2020)660355 PE660.355v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the Securities and Markets Authority (ESMA) for the financial year 2019 EN

24-11-2020 ECON_PA(2020)660357 PE660.357v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

MINUTES - Monday, 9 November 2020 - Tuesday, 10 November 2020 EN

24-11-2020 ECON_PV(2020)11-09-1 PE660.389v01-00 ECON

MINUTES - Thursday, 19 November 2020 EN

24-11-2020 ECON_PV(2020)11-19-1 PE660.456v01-00 ECON

OPINION on strengthening transparency and integrity in the EU institutions by setting up an independent EU ethics body EN

20-11-2020 ECON_AD(2020)657256 PE657.256v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

Target-2 system failure EN

19-11-2020 ECON_QZ(2020)660273 PE660.273v01-00 ECON
Martin SCHIRDEWAN

Digital Euro EN

19-11-2020 ECON_QZ(2020)660274 PE660.274v01-00 ECON
Chris MACMANUS

Extension of Recommendation ECB/2020/19 on dividend distributions during the COVID-19 pandemic EN

18-11-2020 ECON_QZ(2020)660260 PE660.260v01-00 ECON
Luis GARICANO

MINUTES - Tuesday, 27 October 2020 EN

18-11-2020 ECON_PV(2020)10-27-1 PE660.267v01-00 ECON

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 12. oktobris - Ceturtdiena, 2020. gada 15. oktobris

16-11-2020 ECON_PV(2020)10-12-1 PE659.063v01-00 ECON

Significant tightening of credit standards for loans to businesses and households EN

16-11-2020 ECON_QZ(2020)660322 PE660.322v01-00 ECON
Julie LECHANTEUX

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 10. septembris

16-11-2020 ECON_PV(2020)09-10-1 PE660.324v01-00 ECON

Political assessments by the members of the Executive Board EN

13-11-2020 ECON_QZ(2020)660309 PE660.309v01-00 ECON
Marco ZANNI Antonio Maria RINALDI Valentino GRANT Francesca DONATO

GROZĪJUMI Nr. 1 - 115 - Atzinuma projekts Virzība uz PTO prasībām pielāgotu ES oglekļa ievedkorekcijas mehānismu

11-11-2020 ECON_AM(2020)660214 PE660.214v01-00 ECON
Luis GARICANO

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu

10-11-2020 A9-0214/2020 PE655.950v03-00 BUDG ECON
Eider GARDIAZABAL RUBIAL Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU

DRAFT REPORT on strengthening the international role of the euro EN

10-11-2020 ECON_PR(2020)650386 PE650.386v01-00 ECON
Danuta Maria HÜBNER

Πληρωμή τόκων CoCos από την Τράπεζα Πειραιώς EN

10-11-2020 ECON_QZ(2020)660155 PE660.155v01-00 ECON
Dimitrios PAPADIMOULIS

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Padomes ieteikumu attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu

06-11-2020 ECON_PR(2020)659084 PE659.084v01-00 ECON
Irene TINAGLI

Taxonomy-compliant loans in the Eurozone EN

06-11-2020 ECON_QZ(2020)660062 PE660.062v01-00 ECON
Bas EICKHOUT

Direct monetary transfers to eurozone households EN

06-11-2020 ECON_QZ(2020)660068 PE660.068v01-00 ECON
Domènec RUIZ DEVESA

Possible adverse impact of new EU bond issues on bond rates of peripheral countries EN

06-11-2020 ECON_QZ(2020)660131 PE660.131v01-00 ECON
Marco ZANNI

Temporary revision of calendar provisioning and default criteria EN

06-11-2020 ECON_QZ(2020)660132 PE660.132v01-00 ECON
Marco ZANNI

Reworking of Public Interest Assessment analyses EN

06-11-2020 ECON_QZ(2020)660150 PE660.150v01-00 ECON
Valentino GRANT

GROZĪJUMI Nr. 23 - 137 - Ziņojuma projekts Grozījumi Regulā (ES) 2017/1129 attiecībā uz ES atveseļošanas prospektu un mērķtiecīgiem pielāgojumiem finanšu starpnieku atbalstam, lai palīdzētu atgūties no Covid-19 pandēmijas

29-10-2020 ECON_AM(2020)660110 PE660.110v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

GROZĪJUMI Nr. 12 - 51 - Ziņojuma projekts ar ko attiecībā uz konkrētu trešo valstu valūtu etalonu atbrīvojumu un konkrētu pārtraucamu etalonu aizstājējetalonu izraudzīšanu groza Regulu (ES) 2016/1011

29-10-2020 ECON_AM(2020)660111 PE660.111v01-00 ECON
Caroline NAGTEGAAL

ZIŅOJUMS par ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānu — zaļā kursa finansēšana

26-10-2020 A9-0198/2020 PE650.587v02-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Paul TANG

Euro digitale EN

23-10-2020 ECON_QZ(2020)659023 PE659.023v01-00 ECON

GROZĪJUMI Nr. 1 - 329 - Ziņojuma projekts Eiropas Centrālās bankas 2020. gada pārskats

20-10-2020 ECON_AM(2020)659052 PE659.052v01-00 ECON
Sven SIMON

Ressources de la Banque centrale européenne EN

16-10-2020 ECON_QZ(2020)658935 PE658.935v01-00 ECON
Manon AUBRY

GROZĪJUMI Nr. 14 - 133 - Ziņojuma projekts Grozījumi Direktīvā 2014/65/ES attiecībā uz informācijas prasībām, produktu pārvaldību un pozīciju limitiem, lai veicinātu atveseļošanos no Covid-19 pandēmijas

14-10-2020 ECON_AM(2020)658929 PE658.929v01-00 ECON
Markus FERBER

GROZĪJUMI Nr. 25 - 88 - Ziņojuma projekts Grozījumi Regulā (ES) 2017/2402, ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, lai palīdzētu atgūties no Covid-19 pandēmijas

14-10-2020 ECON_AM(2020)658992 PE658.992v01-00 ECON
Paul TANG

GROZĪJUMI Nr. 18 - 65 - Ziņojuma projekts Grozījumi Regulā (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz korekcijām vērtspapīrošanas regulējumā, lai atbalstītu ekonomikas atveseļošanu, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju

14-10-2020 ECON_AM(2020)658993 PE658.993v01-00 ECON
Othmar KARAS

Using AnaCredit for climate neutral lending EN

09-10-2020 ECON_QZ(2020)658818 PE658.818v01-00 ECON
Ernest URTASUN

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 attiecībā uz ES atveseļošanas prospektu un mērķtiecīgiem pielāgojumiem finanšu starpnieku atbalstam, lai palīdzētu atgūties no Covid-19 pandēmijas

08-10-2020 ECON_PR(2020)658908 PE658.908v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

GROZĪJUMI Nr. 1 - 56 - Atzinuma projekts Pārredzamības un integritātes stiprināšana ES iestādēs, izveidojot neatkarīgu ES ētikas struktūru

07-10-2020 ECON_AM(2020)658867 PE658.867v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz konkrētu trešo valstu valūtu etalonu atbrīvojumu un konkrētu pārtraucamu etalonu aizstājējetalonu izraudzīšanu groza Regulu (ES) 2016/1011

06-10-2020 ECON_PR(2020)658859 PE658.859v01-00 ECON
Caroline NAGTEGAAL

ZIŅOJUMA PROJEKTS par piekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz nodokļu maksātāju identifikāciju Ziemeļīrijā

05-10-2020 ECON_PR(2020)657280 PE657.280v01-00 ECON
Irene TINAGLI

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) 2017/2402, ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, lai palīdzētu atgūties no Covid-19 pandēmijas

05-10-2020 ECON_PR(2020)658798 PE658.798v01-00 ECON
Paul TANG

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz korekcijām vērtspapīrošanas regulējumā, lai atbalstītu ekonomikas atveseļošanu, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju

05-10-2020 ECON_PR(2020)658799 PE658.799v01-00 ECON
Othmar KARAS

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido tehniskā atbalsta instrumentu

02-10-2020 A9-0173/2020 PE655.852v02-00 BUDG ECON
Othmar KARAS Dragoș PÎSLARU Alexandra GEESE

ATZINUMA PROJEKTS par virzību uz PTO prasībām pielāgotu ES oglekļa ievedkorekcijas mehānismu

02-10-2020 ECON_PA(2020)657390 PE657.390v01-00 ECON
Luis GARICANO

Request for response to the relation of M1 expansion and real GDP EN

30-09-2020 ECON_QZ(2020)657412 PE657.412v01-00 ECON
Gunnar BECK

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 29. jūnijs - Ceturtdiena, 2020. gada 2. jūlijs

28-09-2020 ECON_PV(2020)06-29-1 PE655.864v02-00 ECON

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 28. septembris

28-09-2020 ECON_PV(2020)09-28-1 PE659.070v01-00 ECON

GROZĪJUMI Nr. 1067 - 1518 - Ziņojuma projekts par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu

25-09-2020 CJ16_AM(2020)657421 PE657.421v02-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

25-09-2020 ECON_AD(2020)653964 PE653.964v03-00 ECON
Margarida MARQUES

IETEIKUMA PROJEKTS OTRAJAM LASĪJUMAM Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937

23-09-2020 ECON_PR(2020)655757 PE655.757v01-00 ECON
Eugen JURZYCA

IETEIKUMA PROJEKTS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko groza direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem

23-09-2020 ECON_PR(2020)655764 PE655.764v01-00 ECON
Caroline NAGTEGAAL

GROZĪJUMI Nr. 118 - 569 - Ziņojuma projekts Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu

22-09-2020 CJ16_AM(2020)655953 PE655.953v01-00 BUDG ECON
Eider GARDIAZABAL RUBIAL Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU

GROZĪJUMI Nr. 570 - 1066 - Ziņojuma projekts par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu

22-09-2020 CJ16_AM(2020)657420 PE657.420v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

GROZĪJUMI Nr. 1519 - 1715 - Ziņojuma projekts par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu

22-09-2020 CJ16_AM(2020)657422 PE657.422v01-00 BUDG ECON
Eider GARDIAZABAL RUBIAL Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Centrālās bankas 2020. gada pārskatu

22-09-2020 ECON_PR(2020)653782 PE653.782v01-00 ECON
Sven SIMON

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 22. jūnijs - Ceturtdiena, 2020. gada 25. jūnijs

22-09-2020 ECON_PV(2020)06-22-1 PE654.022v01-00 ECON