Please fill this field

Paskutiniai dokumentai

Kai kurių iš šių dokumentų gali nebūti Jūsų kalba, todėl automatiškai bus pasiūlyta versija kita kalba. Prie tokių dokumentų rasite piktogramą, nurodančią siūlomą kalbinę versiją. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 1 - 267 - Draft report on the European Semester for economic policy coordination: Annual Sustainable Growth Strategy 2021 EN

21-01-2021 ECON_AM(2021)663212 PE663.212v01-00 ECON
Enikő GYŐRI

ECB policy EN

19-01-2021 ECON_QZ(2021)663144 PE663.144v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

Private phone calls by ECB chief economist EN

19-01-2021 ECON_QZ(2021)663148 PE663.148v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

Disclosure of climate-related risks EN

19-01-2021 ECON_QZ(2021)663149 PE663.149v01-00 ECON
Martin HOJSÍK

Compatibilità nomina Amministratore Delegato Unicredit con la direttiva UE 36/2013 IT

19-01-2021 ECON_QZ(2021)663151 PE663.151v01-00 ECON
Piernicola PEDICINI

Annulation de la dette et sortie de l’euro FR

19-01-2021 ECON_QZ(2021)663186 PE663.186v01-00 ECON
Manon AUBRY

Integrate the climate emergency into European Central Bank's missions EN

19-01-2021 ECON_QZ(2021)663187 PE663.187v01-00 ECON
Aurore LALUCQ

Transparence PEPP FR

19-01-2021 ECON_QZ(2021)663188 PE663.188v01-00 ECON
Aurore LALUCQ

DRAFT REPORT on the proposal of the European Central Bank for the appointment of the Vice-Chair of the Supervisory Board of the European Central Bank EN

19-01-2021 ECON_PR(2021)663208 PE663.208v01-00 ECON
Irene TINAGLI

PAKEITIMAI 41 - 132 - Pranešimo projektas Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje

11-01-2021 ECON_AM(2021)663118 PE663.118v01-00 ECON
Sven GIEGOLD

PAKEITIMAI 1 - 45 - Nuomonės projektas 2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI)

07-01-2021 ECON_AM(2021)660354 PE660.354v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

PAKEITIMAI 1 - 25 - Nuomonės projektas 2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)

07-01-2021 ECON_AM(2021)660356 PE660.356v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

PAKEITIMAI 1 - 29 - Nuomonės projektas 2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)

07-01-2021 ECON_AM(2021)660358 PE660.358v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

Risks of Sustainable Finance to ECB’s Mandate and Financial Stability EN

21-12-2020 ECON_QZ(2020)662053 PE662.053v01-00 ECON
Markus FERBER

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro. 2021 m. metinė tvaraus augimo strategija

21-12-2020 ECON_PR(2020)663043 PE663.043v01-00 ECON
Enikő GYŐRI

Potential dangers of a digital euro for households and businesses EN

21-12-2020 ECON_QZ(2020)663048 PE663.048v01-00 ECON
Julie LECHANTEUX

PAKEITIMAI 1 - 228 - Pranešimas Tarptautinio euro vaidmens stiprinimas

18-12-2020 ECON_AM(2020)663042 PE663.042v01-00 ECON
Danuta Maria HÜBNER

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl metinės ES konkurencijos politikos ataskaitos

17-12-2020 ECON_PR(2020)661935 PE661.935v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

NUOMONĖ Su PPO taisyklėmis suderinamo ES pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmo kūrimas

11-12-2020 ECON_AD(2020)657390 PE657.390v02-00 ECON
Luis GARICANO

Debt cancellation, a solution to the crisis EN

11-12-2020 ECON_QZ(2020)661779 PE661.779v01-00 ECON
Aurore LALUCQ

Distortion of the Spanish electricity market through the purchase of Iberdrola and Naturgy notes EN

11-12-2020 ECON_QZ(2020)661849 PE661.849v01-00 ECON
Ernest URTASUN

The Chief Economist’s engagements with certain interests EN

11-12-2020 ECON_QZ(2020)661929 PE661.929v01-00 ECON
Chris MACMANUS

Stability of euro area banks as a precondition for ratification of the ESM fiscal backstop of the SRF EN

10-12-2020 ECON_QZ(2020)661968 PE661.968v01-00 ECON
Gunnar BECK

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje

09-12-2020 ECON_PR(2020)658793 PE658.793v01-00 ECON
Sven GIEGOLD

PROTOKOLAS - Trečiadienis, 2020 m. gruodžio 2 d.

04-12-2020 ECON_PV(2020)12-02-1 PE661.936v01-00 ECON

Reliability of Target 2 EN

26-11-2020 ECON_QZ(2020)661815 PE661.815v01-00 ECON
Markus FERBER

REKOMENDACIJOS ANTRAJAM SVARSTYMUI PROJEKTAS dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistemos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 806/2014 ir (ES) 2015/2365 ir direktyvos 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2007/36/EB, 2014/59/ES ir (ES) 2017/1132

24-11-2020 ECON_PR(2020)660084 PE660.084v01-00 ECON
Johan VAN OVERTVELDT Marek BELKA

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

24-11-2020 ECON_PA(2020)660353 PE660.353v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

24-11-2020 ECON_PA(2020)660355 PE660.355v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

24-11-2020 ECON_PA(2020)660357 PE660.357v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. lapkričio 9 d. - Antradienis, 2020 m. lapkričio 10 d.

24-11-2020 ECON_PV(2020)11-09-1 PE660.389v01-00 ECON

PROTOKOLAS - Ketvirtadienis, 2020 m. lapkričio 19 d.

24-11-2020 ECON_PV(2020)11-19-1 PE660.456v01-00 ECON

NUOMONĖ dėl skaidrumo ir sąžiningumo didinimo ES institucijose įsteigiant nepriklausomą ES etikos organą

20-11-2020 ECON_AD(2020)657256 PE657.256v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

Target-2 system failure EN

19-11-2020 ECON_QZ(2020)660273 PE660.273v01-00 ECON
Martin SCHIRDEWAN

Digital Euro EN

19-11-2020 ECON_QZ(2020)660274 PE660.274v01-00 ECON
Chris MACMANUS

Extension of Recommendation ECB/2020/19 on dividend distributions during the COVID-19 pandemic EN

18-11-2020 ECON_QZ(2020)660260 PE660.260v01-00 ECON
Luis GARICANO

PROTOKOLAS - Antradienis, 2020 m. spalio 27 d.

18-11-2020 ECON_PV(2020)10-27-1 PE660.267v01-00 ECON

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. spalio 12 d. - Ketvirtadienis, 2020 m. spalio 15 d.

16-11-2020 ECON_PV(2020)10-12-1 PE659.063v01-00 ECON

Significant tightening of credit standards for loans to businesses and households EN

16-11-2020 ECON_QZ(2020)660322 PE660.322v01-00 ECON
Julie LECHANTEUX

PROTOKOLAS - Ketvirtadienis, 2020 m. rugsėjo 10 d.

16-11-2020 ECON_PV(2020)09-10-1 PE660.324v01-00 ECON

Political assessments by the members of the Executive Board EN

13-11-2020 ECON_QZ(2020)660309 PE660.309v01-00 ECON
Marco ZANNI Antonio Maria RINALDI Valentino GRANT Francesca DONATO

PAKEITIMAI 1–115 - Nuomonės projektas Su PPO taisyklėmis suderinamo ES pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmo kūrimas

11-11-2020 ECON_AM(2020)660214 PE660.214v01-00 ECON
Luis GARICANO

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl tarptautinio euro vaidmens stiprinimo

10-11-2020 ECON_PR(2020)650386 PE650.386v01-00 ECON
Danuta Maria HÜBNER

Πληρωμή τόκων CoCos από την Τράπεζα Πειραιώς EN

10-11-2020 ECON_QZ(2020)660155 PE660.155v01-00 ECON
Dimitrios PAPADIMOULIS

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo

06-11-2020 ECON_PR(2020)659084 PE659.084v01-00 ECON
Irene TINAGLI

Taxonomy-compliant loans in the Eurozone EN

06-11-2020 ECON_QZ(2020)660062 PE660.062v01-00 ECON
Bas EICKHOUT

Direct monetary transfers to eurozone households EN

06-11-2020 ECON_QZ(2020)660068 PE660.068v01-00 ECON
Domènec RUIZ DEVESA

Possible adverse impact of new EU bond issues on bond rates of peripheral countries EN

06-11-2020 ECON_QZ(2020)660131 PE660.131v01-00 ECON
Marco ZANNI

Temporary revision of calendar provisioning and default criteria EN

06-11-2020 ECON_QZ(2020)660132 PE660.132v01-00 ECON
Marco ZANNI

Reworking of Public Interest Assessment analyses EN

06-11-2020 ECON_QZ(2020)660150 PE660.150v01-00 ECON
Valentino GRANT

PAKEITIMAI 23–137 - Pranešimo projektas kuriuo dėl ES atsigavimo prospekto ir finansų tarpininkams skirtų tikslinių pakeitimų siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129

29-10-2020 ECON_AM(2020)660110 PE660.110v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

PAKEITIMAI 12 - 51 - Pranešimo projektas Dėl tam tikriems trečiųjų šalių užsienio valiutos kurso lyginamiesiems indeksams taikomos išimties ir tam tikrus lyginamuosius indeksus, kurių teikimas nutraukiamas, pakeičiančių pakaitinių lyginamųjų indeksų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1011

29-10-2020 ECON_AM(2020)660111 PE660.111v01-00 ECON
Caroline NAGTEGAAL

Euro digitale EN

23-10-2020 ECON_QZ(2020)659023 PE659.023v01-00 ECON
Marco ZANNI Antonio Maria RINALDI Valentino GRANT Francesca DONATO

PAKEITIMAI 1 - 329 - Pranešimo projektas Europos Centrinio Banko 2020 m. metinė ataskaita

20-10-2020 ECON_AM(2020)659052 PE659.052v01-00 ECON
Sven SIMON

Ressources de la Banque centrale européenne EN

16-10-2020 ECON_QZ(2020)658935 PE658.935v01-00 ECON
Manon AUBRY