Please fill this field

Senaste dokumenten

Om något av de här dokumenten inte finns på ditt språk, föreslås automatiskt en annan språkversion. I så fall hittar du en ikon med motsvarande språkkod efter titeln på dokumentet. (e.g.: FR ).

ENTWURF EINES BERICHTS über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Kryptowerte und zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 DE

25-02-2021 ECON_PR(2021)663215 PE663.215v01-00 ECON
Stefan BERGER

MINUTES - Monday, 1 February 2021 EN

16-02-2021 ECON_PV(2021)02-01-1 PE681.053v01-00 ECON

MINUTES - Monday, 11 January 2021 EN

15-02-2021 CJ16_PV(2021)01-11-1 PE680.809v01-00 BUDG ECON

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2020

10-02-2021 ECON_PR(2021)680731 PE680.731v01-00 ECON
Pedro SILVA PEREIRA

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2019

04-02-2021 ECON_AD(2021)660353 PE660.353v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) för budgetåret 2019

04-02-2021 ECON_AD(2021)660355 PE660.355v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2019

04-02-2021 ECON_AD(2021)660357 PE660.357v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

PROTOKOLL - Måndagen den 11 januari 2021 - Torsdagen den 14 januari 2021

03-02-2021 ECON_PV(2021)01-11-1 PE680.847v01-00 ECON

PROTOKOLL - Måndagen den 25 januari 2021

03-02-2021 ECON_PV(2021)01-25-1 PE680.866v01-00 ECON

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 356 - Förslag till betänkande Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik

03-02-2021 ECON_AM(2021)680910 PE680.910v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

Further one year deferral on the start of repayments of French State-backed loans (PGEs) EN

02-02-2021 ECON_QZ(2021)663301 PE663.301v01-00 ECON
Julie LECHANTEUX

Yttrande över förslaget till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

02-02-2021 ECON_AL(2021)680760 PE680.760v02-00 ECON
Irene TINAGLI

The euro as an instrument of EU coercion and sanction EN

02-02-2021 ECON_QZ(2021)680819 PE680.819v01-00 ECON
Julie LECHANTEUX

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om digital beskattning: OECD-förhandlingarna, digitala företags skatterättsliga hemvist och en eventuell europeisk digital skatt

26-01-2021 ECON_PR(2021)663362 PE663.362v01-00 ECON
Andreas SCHWAB Martin HLAVÁČEK

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 267 - Förslag till betänkande Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Årlig strategi för hållbar tillväxt 2021

21-01-2021 ECON_AM(2021)663212 PE663.212v01-00 ECON
Enikő GYŐRI

ECB policy EN

19-01-2021 ECON_QZ(2021)663144 PE663.144v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

Private phone calls by ECB chief economist EN

19-01-2021 ECON_QZ(2021)663148 PE663.148v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

Disclosure of climate-related risks EN

19-01-2021 ECON_QZ(2021)663149 PE663.149v01-00 ECON
Martin HOJSÍK

Compatibility with Directive 2013/36/EU of the appointment of a director and future chair of the board of UniCredit EN

19-01-2021 ECON_QZ(2021)663151 PE663.151v01-00 ECON
Piernicola PEDICINI

Debt cancellation and leaving the euro EN

19-01-2021 ECON_QZ(2021)663186 PE663.186v01-00 ECON
Manon AUBRY

Integrate the climate emergency into European Central Bank's missions EN

19-01-2021 ECON_QZ(2021)663187 PE663.187v01-00 ECON
Aurore LALUCQ

PEPP transparency EN

19-01-2021 ECON_QZ(2021)663188 PE663.188v01-00 ECON
Aurore LALUCQ

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Europeiska centralbankens förslag till utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd

19-01-2021 ECON_PR(2021)663208 PE663.208v01-00 ECON
Irene TINAGLI

ÄNDRINGSFÖRSLAG 41 - 132 - Förslag till betänkande Ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning

11-01-2021 ECON_AM(2021)663118 PE663.118v01-00 ECON
Sven GIEGOLD

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 45 - Förslag till yttrande Ansvarsfrihet för 2019: Europeiska bankmyndigheten (EBA)

07-01-2021 ECON_AM(2021)660354 PE660.354v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 25 - Förslag till yttrande Ansvarsfrihet 2019: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

07-01-2021 ECON_AM(2021)660356 PE660.356v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 29 - Förslag till yttrande Ansvarsfrihet för 2019: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

07-01-2021 ECON_AM(2021)660358 PE660.358v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

Risks of Sustainable Finance to ECB’s Mandate and Financial Stability EN

21-12-2020 ECON_QZ(2020)662053 PE662.053v01-00 ECON
Markus FERBER

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: årlig strategi för hållbar tillväxt 2021

21-12-2020 ECON_PR(2020)663043 PE663.043v01-00 ECON
Enikő GYŐRI

Potential dangers of a digital euro for households and businesses EN

21-12-2020 ECON_QZ(2020)663048 PE663.048v01-00 ECON
Julie LECHANTEUX

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 228 - Betänkande Att stärka eurons internationella roll

18-12-2020 ECON_AM(2020)663042 PE663.042v01-00 ECON
Danuta Maria HÜBNER

UTKAST TILL BETÄNKANDE om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik

17-12-2020 ECON_PR(2020)661935 PE661.935v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

YTTRANDE över en WTO-förenlig EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna

11-12-2020 ECON_AD(2020)657390 PE657.390v02-00 ECON
Luis GARICANO

Debt cancellation, a solution to the crisis EN

11-12-2020 ECON_QZ(2020)661779 PE661.779v01-00 ECON
Aurore LALUCQ

Distortion of the Spanish electricity market through the purchase of Iberdrola and Naturgy notes EN

11-12-2020 ECON_QZ(2020)661849 PE661.849v01-00 ECON
Ernest URTASUN

The Chief Economist’s engagements with certain interests EN

11-12-2020 ECON_QZ(2020)661929 PE661.929v01-00 ECON
Chris MACMANUS

Stability of euro area banks as a precondition for ratification of the ESM fiscal backstop of the SRF EN

10-12-2020 ECON_QZ(2020)661968 PE661.968v01-00 ECON
Gunnar BECK

MINUTES - Thursday, 10 December 2020 EN

10-12-2020 ECON_PV(2020)12-10-1 PE681.002v01-00 ECON

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning

09-12-2020 ECON_PR(2020)658793 PE658.793v01-00 ECON
Sven GIEGOLD

PROTOKOLL - Onsdagen den 2 december 2020

04-12-2020 ECON_PV(2020)12-02-1 PE661.936v01-00 ECON

Reliability of Target 2 EN

26-11-2020 ECON_QZ(2020)661815 PE661.815v01-00 ECON
Markus FERBER

FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGSREKOMMENDATIONEN om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012 (EU) nr 600/2014, (EU) nr 806/2014 och(EU) 2015/2365 samt direktiven 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU och (EU) 2017/1132

24-11-2020 ECON_PR(2020)660084 PE660.084v01-00 ECON
Johan VAN OVERTVELDT Marek BELKA

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2019

24-11-2020 ECON_PA(2020)660353 PE660.353v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) för budgetåret 2019

24-11-2020 ECON_PA(2020)660355 PE660.355v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2019

24-11-2020 ECON_PA(2020)660357 PE660.357v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

PROTOKOLL - Måndagen den 9 november 2020 - Tisdagen den 10 november 2020

24-11-2020 ECON_PV(2020)11-09-1 PE660.389v01-00 ECON

PROTOKOLL - Torsdagen den 19 november 2020

24-11-2020 ECON_PV(2020)11-19-1 PE660.456v01-00 ECON

YTTRANDE över stärkande av transparensen och integriteten i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende EU-organ för etiska frågor

20-11-2020 ECON_AD(2020)657256 PE657.256v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

Target-2 system failure EN

19-11-2020 ECON_QZ(2020)660273 PE660.273v01-00 ECON
Martin SCHIRDEWAN

Digital Euro EN

19-11-2020 ECON_QZ(2020)660274 PE660.274v01-00 ECON
Chris MACMANUS

Extension of Recommendation ECB/2020/19 on dividend distributions during the COVID-19 pandemic EN

18-11-2020 ECON_QZ(2020)660260 PE660.260v01-00 ECON
Luis GARICANO

PROTOKOLL - Tisdagen den 27 oktober 2020

18-11-2020 ECON_PV(2020)10-27-1 PE660.267v01-00 ECON

PROTOKOLL - Måndagen den 12 oktober 2020 - Torsdagen den 15 oktober 2020

16-11-2020 ECON_PV(2020)10-12-1 PE659.063v01-00 ECON

Significant tightening of credit standards for loans to businesses and households EN

16-11-2020 ECON_QZ(2020)660322 PE660.322v01-00 ECON
Julie LECHANTEUX

PROTOKOLL - Torsdagen den 10 september 2020

16-11-2020 ECON_PV(2020)09-10-1 PE660.324v01-00 ECON

Political assessments by the members of the Executive Board EN

13-11-2020 ECON_QZ(2020)660309 PE660.309v01-00 ECON
Marco ZANNI Antonio Maria RINALDI Valentino GRANT Francesca DONATO

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 115 - Förslag till yttrande En WTO-förenlig EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna

11-11-2020 ECON_AM(2020)660214 PE660.214v01-00 ECON
Luis GARICANO

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om att stärka eurons internationella roll

10-11-2020 ECON_PR(2020)650386 PE650.386v01-00 ECON
Danuta Maria HÜBNER

Πληρωμή τόκων CoCos από την Τράπεζα Πειραιώς EN

10-11-2020 ECON_QZ(2020)660155 PE660.155v01-00 ECON
Dimitrios PAPADIMOULIS