Senaste dokumenten

Om något av de här dokumenten inte finns på ditt språk, föreslås automatiskt en annan språkversion. I så fall hittar du en ikon med motsvarande språkkod efter titeln på dokumentet. (e.g.: FR ).

DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/65/EC as regards the use of key information documents by management companies of undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) EN

14-10-2021 ECON_PR(2021)697633 PE697.633v01-00 ECON
Jonás FERNÁNDEZ

Nonpublic meetings of members of the ECB’s Executive Board with bank representatives EN

14-10-2021 ECON_QZ(2021)697706 PE697.706v01-00 ECON
Sven GIEGOLD

DRAFT RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at first reading with a view to the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of income tax information by certain undertakings and branches EN

14-10-2021 CJ29_PR(2021)697852 PE697.852v01-00 ECON JURI
Ibán GARCÍA DEL BLANCO Evelyn REGNER

The ECB’s Chief Economist’s engagements EN

14-10-2021 ECON_QZ(2021)698949 PE698.949v01-00 ECON
Chris MACMANUS

DRAFT REPORT on a European Withholding Tax framework EN

13-10-2021 ECON_PR(2021)695241 PE695.241v01-00 ECON
Pedro MARQUES
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 23-11-2021

AMENDMENTS 1 - 357 - Draft report European Central Bank – annual report 2021 EN

12-10-2021 ECON_AM(2021)699009 PE699.009v01-00 ECON
Dimitrios PAPADIMOULIS

DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1286/2014 as regards the extension of the transitional arrangement for management companies, investment companies and persons advising on, or selling, units of undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) and non-UCITS EN

07-10-2021 ECON_PR(2021)697630 PE697.630v01-00 ECON
Jonás FERNÁNDEZ

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med rekommendationer till kommissionen om rättvis och enkel beskattning till stöd för återhämtningsstrategin (parlamentets uppföljning av kommissionens handlingsplan från juli och dess 25 initiativ på området mervärdesskatt, företagsbeskattning och personbeskattning)

28-09-2021 ECON_PR(2021)662076 PE662.076v01-00 ECON
Luděk NIEDERMAYER
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-11-2021

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om effekterna av nationella skattereformer för EU:s ekonomi

13-09-2021 ECON_PR(2021)695102 PE695.102v01-00 ECON
Markus FERBER
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 26-10-2021

Is “responding to customers’ demand” within the scope of the ECB´s mandate? EN

13-09-2021 ECON_QZ(2021)696511 PE696.511v01-00 ECON
Gunnar BECK

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Europeiska centralbanken – årsrapport 2021

09-09-2021 ECON_PR(2021)693753 PE693.753v01-00 ECON
Dimitrios PAPADIMOULIS
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 12-10-2021

ÄNDRINGSFÖRSLAG 111 - 300 - Förslag till yttrande Öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader)

09-09-2021 ECON_AM(2021)696537 PE696.537v01-00 ECON
Stéphanie YON-COURTIN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 301 - 586 - Förslag till yttrande Öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader)

09-09-2021 ECON_AM(2021)696538 PE696.538v01-00 ECON
Stéphanie YON-COURTIN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 587 - 819 - Förslag till yttrande Öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader)

09-09-2021 ECON_AM(2021)696540 PE696.540v01-00 ECON
Stéphanie YON-COURTIN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 130 - 302 - Förslag till yttrande En inre marknad för digitala tjänster (rättsakten om digitala tjänster) och ändring av direktiv 2000/31/EG

09-09-2021 ECON_AM(2021)696545 PE696.545v01-00 ECON
Mikuláš PEKSA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 303 - 655 - Förslag till yttrande En inre marknad för digitala tjänster (rättsakten om digitala tjänster) och ändring av direktiv 2000/31/EG

09-09-2021 ECON_AM(2021)696546 PE696.546v01-00 ECON
Mikuláš PEKSA

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022

08-09-2021 ECON_AD(2021)693910 PE693.910v03-00 ECON
Luděk NIEDERMAYER

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av det sjätte momsdirektivet: vad måste till för att minska momsgapet i EU?

06-09-2021 ECON_PR(2021)662096 PE662.096v01-00 ECON
Olivier CHASTEL
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 19-10-2021

Woke ECB EN

27-07-2021 ECON_QZ(2021)696310 PE696.310v01-00 ECON
Gunnar BECK

Buying RRF bonds and the future of German Constitutional Court review EN

27-07-2021 ECON_QZ(2021)696311 PE696.311v01-00 ECON
Gunnar BECK

Κίνδυνοι που συνοδεύουν τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά συστήματα EN

27-07-2021 ECON_QZ(2021)696317 PE696.317v01-00 ECON
Dimitrios PAPADIMOULIS

BETÄNKANDE om bankunionen – årsrapport 2020

26-07-2021 A9-0256/2021 PE658.703v02-00 ECON
Danuta Maria HÜBNER
ÄNDRINGSFÖRSLAG

PROTOKOLL - Torsdagen den 1 juli 2021

26-07-2021 ECON_PV(2021)07-01-1 PE695.330v02-00 ECON

WORKING DOCUMENT on the draft general budget of the European Union for the financial year 2022 EN

26-07-2021 ECON_DT(2021)696325 PE696.325v01-00 ECON
Luděk NIEDERMAYER

Impact on prices and inflation of the ‘Fit for 55’ climate package EN

22-07-2021 ECON_QZ(2021)696296 PE696.296v01-00 ECON
Marco ZANNI Antonio Maria RINALDI Valentino GRANT Francesca DONATO

Risk that bond purchasing programmes may lead to interest rate changes EN

22-07-2021 ECON_QZ(2021)696297 PE696.297v01-00 ECON
Engin EROGLU

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 54 - Förslag till yttrande Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022 – Allmän inledning – Utgifter totalt – Allmän inkomstberäkning – Inkomst- och utgiftsberäkning per avsnitt

20-07-2021 ECON_AM(2021)696300 PE696.300v01-00 ECON
Luděk NIEDERMAYER

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 295 - Förslag till betänkande om den ekonomiska politiken i euroområdet 2021

15-07-2021 ECON_AM(2021)695307 PE695.307v01-00 ECON
Sirpa PIETIKÄINEN

Funding for Canadian fossil fuel projects EN

13-07-2021 ECON_QZ(2021)695036 PE695.036v01-00 ECON
Martin SCHIRDEWAN

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en inre marknad för digitala tjänster (rättsakten om digitala tjänster) och om ändring av direktiv 2000/31/EG

08-07-2021 ECON_PA(2021)693929 PE693.929v01-00 ECON
Mikuláš PEKSA
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 07-09-2021

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act)

07-07-2021 ECON_PA(2021)693930 PE693.930v01-00 ECON
Stéphanie YON-COURTIN
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 06-09-2021

PROTOKOLL - Måndagen den 14 juni 2021

01-07-2021 CJ16_PV(2021)06-14-1 PE694.958v01-00 BUDG ECON

PROTOKOLL - Måndagen den 21 juni 2021

30-06-2021 ECON_PV(2021)06-21-1 PE695.016v02-00 ECON

PROTOKOLL - Torsdagen den 4 mars 2021

28-06-2021 CJ29_PV(2021)03-04-1 PE691.082v01-00 ECON JURI

UTKAST TILL BETÄNKANDE om den ekonomiska politiken i euroområdet 2021

21-06-2021 ECON_PR(2021)692870 PE692.870v01-00 ECON
Sirpa PIETIKÄINEN
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 14-07-2021

PROTOKOLL - Måndagen den 14 juni 2021 - Tisdagen den 15 juni 2021

18-06-2021 ECON_PV(2021)06-14-1 PE693.924v01-00 ECON

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022

16-06-2021 ECON_PA(2021)693910 PE693.910v01-00 ECON
Luděk NIEDERMAYER
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 20-07-2021

PROTOKOLL - Torsdagen den 3 juni 2021

14-06-2021 ECON_PV(2021)06-03-1 PE693.862v01-00 ECON

PROTOKOLL - Måndagen den 14 juni 2021

14-06-2021 CJ29_PV(2021)06-14-1 PE693.914v01-00 ECON JURI

PROTOKOLL - Måndagen den 17 maj 2021

11-06-2021 ECON_PV(2021)05-17-1 PE693.824v01-00 ECON

PROTOKOLL - Torsdagen den 27 maj 2021

08-06-2021 ECON_PV(2021)05-27-1 PE693.743v01-00 ECON

Worrying rise in the cost of banking services and protecting the use of cash during the digital transition EN

03-06-2021 ECON_QZ(2021)693595 PE693.595v01-00 ECON
Marco ZANNI Antonio Maria RINALDI Valentino GRANT Francesca DONATO

Novo Banco I - by Nuno Melo EN

03-06-2021 ECON_QZ(2021)693596 PE693.596v01-00 ECON
Nuno MELO

Novo Banco II - by Nuno Melo EN

03-06-2021 ECON_QZ(2021)693597 PE693.597v01-00 ECON
Nuno MELO

ÄNDRINGSFÖRSLAG 15 - 148 - Förslag till betänkande Marknader för kryptotillgångar och ändring av direktiv (EU) 2019/1937

03-06-2021 ECON_AM(2021)693707 PE693.707v01-00 ECON
Stefan BERGER

ÄNDRINGSFÖRSLAG 149 - 502 - Förslag till betänkande Marknader för kryptotillgångar och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937

03-06-2021 ECON_AM(2021)693740 PE693.740v01-00 ECON
Stefan BERGER

ÄNDRINGSFÖRSLAG 503 - 838 - Förslag till betänkande Marknader för kryptotillgångar och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937

03-06-2021 ECON_AM(2021)693741 PE693.741v01-00 ECON
Stefan BERGER

ÄNDRINGSFÖRSLAG 839 - 1160 - Förslag till betänkande Marknader för kryptotillgångar och ändring av direktiv (EU) 2019/1937

03-06-2021 ECON_AM(2021)693742 PE693.742v01-00 ECON
Stefan BERGER

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 224 - Förslag till betänkande Reformering av EU:s politik mot skadlig skattepraxis (inbegripet reformen av uppförandekodgruppen)

02-06-2021 ECON_AM(2021)693613 PE693.613v01-00 ECON
Aurore LALUCQ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 157 - 765 - Förslag till betänkande Digital operativ motståndskraft för finanssektorn och ändring av förordningarna (EG) nr 1060/2009, (EU) nr 648/2012, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 909/2014

27-05-2021 ECON_AM(2021)693603 PE693.603v01-00 ECON
Billy KELLEHER

ÄNDRINGSFÖRSLAG 37 - 62 - Förslag till betänkande Ändring av direktiven 2006/43/EG, 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 och (EU) 2016/2341

27-05-2021 ECON_AM(2021)693614 PE693.614v01-00 ECON
Mikuláš PEKSA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 80 - Förslag till betänkande Bankunionen - årsrapport 2020

26-05-2021 ECON_AM(2021)693617 PE693.617v01-00 ECON
Danuta Maria HÜBNER