Please fill this field

Seneste dokumenter

Nogle af disse dokumenter er måske ikke tilgængelige på dit eget sprog, og en anden sprogversion vil i så fald blive foreslået automatisk. De vises ved et ikon, der repræsenterer den foreslåede sprogudgave. (e.g.: FR ).

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 7. december 2020

07-12-2020 EMPL_OJ(2020)12-07_1 PE661.864v01-00 ECON EMPL

Reliability of Target 2 EN

26-11-2020 ECON_QZ(2020)661815 PE661.815v01-00 ECON
Markus FERBER

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Onsdag den 2. december 2020

25-11-2020 ECON_OJ(2020)12-02_1 PE661.830v01-00 ECON

DRAFT RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council on a framework for the recovery and resolution of central counterparties and amending Regulations (EU) No 1095/2010, (EU) No 648/2012, (EU) No 600/2014, (EU) No 806/2014 and (EU) 2015/2365 and Directives 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2007/36/EC, 2014/59/EU and (EU) 2017/1132 EN

24-11-2020 ECON_PR(2020)660084 PE660.084v01-00 ECON
Johan VAN OVERTVELDT Marek BELKA

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Banking Authority (EBA) for the financial year 2019 EN

24-11-2020 ECON_PA(2020)660353 PE660.353v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Insurance and Occupational Authority (EIOPA) for the financial year 2019 EN

24-11-2020 ECON_PA(2020)660355 PE660.355v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the Securities and Markets Authority (ESMA) for the financial year 2019 EN

24-11-2020 ECON_PA(2020)660357 PE660.357v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

MINUTES - Monday, 9 November 2020 - Tuesday, 10 November 2020 EN

24-11-2020 ECON_PV(2020)11-09-1 PE660.389v01-00 ECON

MINUTES - Thursday, 19 November 2020 EN

24-11-2020 ECON_PV(2020)11-19-1 PE660.456v01-00 ECON

OPINION on strengthening transparency and integrity in the EU institutions by setting up an independent EU ethics body EN

20-11-2020 ECON_AD(2020)657256 PE657.256v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

Target-2 system failure EN

19-11-2020 ECON_QZ(2020)660273 PE660.273v01-00 ECON
Martin SCHIRDEWAN

Digital Euro EN

19-11-2020 ECON_QZ(2020)660274 PE660.274v01-00 ECON
Chris MACMANUS

Extension of Recommendation ECB/2020/19 on dividend distributions during the COVID-19 pandemic EN

18-11-2020 ECON_QZ(2020)660260 PE660.260v01-00 ECON
Luis GARICANO

PROTOKOL - Tirsdag den 27. oktober 2020

18-11-2020 ECON_PV(2020)10-27-1 PE660.267v01-00 ECON

PROTOKOL - Mandag den 12. oktober 2020 - Torsdag den 15. oktober 2020

16-11-2020 ECON_PV(2020)10-12-1 PE659.063v01-00 ECON

Significant tightening of credit standards for loans to businesses and households EN

16-11-2020 ECON_QZ(2020)660322 PE660.322v01-00 ECON
Julie LECHANTEUX

PROTOKOL - Torsdag den 10. september 2020

16-11-2020 ECON_PV(2020)09-10-1 PE660.324v01-00 ECON

Political assessments by the members of the Executive Board EN

13-11-2020 ECON_QZ(2020)660309 PE660.309v01-00 ECON
Marco ZANNI Antonio Maria RINALDI Valentino GRANT Francesca DONATO

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 115 - Udkast til udtalelse Mod en EU-mekanisme for CO2-grænsetilpasning, som er i overensstemmelse med WTO

11-11-2020 ECON_AM(2020)660214 PE660.214v01-00 ECON
Luis GARICANO

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet

10-11-2020 A9-0214/2020 PE655.950v03-00 BUDG ECON
Eider GARDIAZABAL RUBIAL Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU

UDKAST TIL BETÆNKNING om styrkelse af euroens internationale rolle

10-11-2020 ECON_PR(2020)650386 PE650.386v01-00 ECON
Danuta Maria HÜBNER

Πληρωμή τόκων CoCos από την Τράπεζα Πειραιώς EN

10-11-2020 ECON_QZ(2020)660155 PE660.155v01-00 ECON
Dimitrios PAPADIMOULIS

UDKAST TIL BETÆNKNING om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

06-11-2020 ECON_PR(2020)659084 PE659.084v01-00 ECON
Irene TINAGLI

Taxonomy-compliant loans in the Eurozone EN

06-11-2020 ECON_QZ(2020)660062 PE660.062v01-00 ECON
Bas EICKHOUT

Direct monetary transfers to eurozone households EN

06-11-2020 ECON_QZ(2020)660068 PE660.068v01-00 ECON
Domènec RUIZ DEVESA

Possible adverse impact of new EU bond issues on bond rates of peripheral countries EN

06-11-2020 ECON_QZ(2020)660131 PE660.131v01-00 ECON
Marco ZANNI

Temporary revision of calendar provisioning and default criteria EN

06-11-2020 ECON_QZ(2020)660132 PE660.132v01-00 ECON
Marco ZANNI

Reworking of Public Interest Assessment analyses EN

06-11-2020 ECON_QZ(2020)660150 PE660.150v01-00 ECON
Valentino GRANT

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 9. november 2020

03-11-2020 CJ16_OJ(2020)11-09_1 PE660.143v01-00 BUDG ECON

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 9. november 2020

30-10-2020 ECON_OJ(2020)11-09_1 PE660.135v01-00 ECON

ÆNDRINGSFORSLAG 23 - 137 - Udkast til betænkning om ændring af forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien

29-10-2020 ECON_AM(2020)660110 PE660.110v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

ÆNDRINGSFORSLAG 12 - 51 - Udkast til betænkning Ændring af forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår undtagelsen for visse valutabenchmarks fra tredjelande og udpegelse af erstatningsbenchmarks for visse benchmarks, som snart ophører

29-10-2020 ECON_AM(2020)660111 PE660.111v01-00 ECON
Caroline NAGTEGAAL
ÆNDRINGSFORSLAG

Euro digitale EN

23-10-2020 ECON_QZ(2020)659023 PE659.023v01-00 ECON

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 27. oktober 2020

20-10-2020 CJ16_OJ(2020)10-27_2 PE659.071v01-00 BUDG ECON

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 329 - Udkast til betænkning Den Europæiske Centralbank – årsberetning for 2020

20-10-2020 ECON_AM(2020)659052 PE659.052v01-00 ECON
Sven SIMON

Ressources de la Banque centrale européenne EN

16-10-2020 ECON_QZ(2020)658935 PE658.935v01-00 ECON
Manon AUBRY

ÆNDRINGSFORSLAG 14 - 133 - Udkast til betænkning om ændring af direktiv 2014/65/EU for så vidt angår oplysningskrav, produktstyring og positionslofter med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien

14-10-2020 ECON_AM(2020)658929 PE658.929v01-00 ECON
Markus FERBER

ÆNDRINGSFORSLAG 25 - 88 - Udkast til betænkning om ændring af forordning (EU) 2017/2402 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien

14-10-2020 ECON_AM(2020)658992 PE658.992v01-00 ECON
Paul TANG

ÆNDRINGSFORSLAG 18 – 65 - Udkast til betænkning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår tilpasninger af securitiseringsrammen for at støtte den økonomiske genopretning som reaktion på covid-19-pandemien

14-10-2020 ECON_AM(2020)658993 PE658.993v01-00 ECON
Othmar KARAS

Using AnaCredit for climate neutral lending EN

09-10-2020 ECON_QZ(2020)658818 PE658.818v01-00 ECON
Ernest URTASUN

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 12. oktober 2020

08-10-2020 CJ16_OJ(2020)10-12_1 PE658.897v01-00 BUDG ECON

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien

08-10-2020 ECON_PR(2020)658908 PE658.908v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 56 - Udkast til udtalelse Styrkelse af gennemsigtigheden og integriteten i EU-institutionerne gennem oprettelse af et uafhængigt etisk organ i EU

07-10-2020 ECON_AM(2020)658867 PE658.867v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 12. oktober 2020

06-10-2020 ECON_OJ(2020)10-12_1 PE658.856v01-00 ECON

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår undtagelsen for visse valutabenchmarks fra tredjelande og udpegelse af erstatningsbenchmarks for visse benchmarks, som snart ophører

06-10-2020 ECON_PR(2020)658859 PE658.859v01-00 ECON
Caroline NAGTEGAAL

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår identifikation af afgiftspligtige personer i Nordirland

05-10-2020 ECON_PR(2020)657280 PE657.280v01-00 ECON
Irene TINAGLI

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/2402 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien

05-10-2020 ECON_PR(2020)658798 PE658.798v01-00 ECON
Paul TANG

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår tilpasninger af securitiseringsrammen for at støtte den økonomiske genopretning som reaktion på covid-19-pandemien

05-10-2020 ECON_PR(2020)658799 PE658.799v01-00 ECON
Othmar KARAS

UDKAST TIL UDTALELSE Mod en EU-mekanisme for CO2-grænsetilpasning, som er i overensstemmelse med WTO

02-10-2020 ECON_PA(2020)657390 PE657.390v01-00 ECON
Luis GARICANO

Request for response to the relation of M1 expansion and real GDP EN

30-09-2020 ECON_QZ(2020)657412 PE657.412v01-00 ECON
Gunnar BECK

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Fredag den 2. oktober 2020

29-09-2020 ECON_OJ(2020)10-02_1 PE658.774v01-00 ECON

PROTOKOL - Mandag den 29. juni 2020 - Torsdag den 2. juli 2020

28-09-2020 ECON_PV(2020)06-29-1 PE655.864v02-00 ECON

PROTOKOL - Mandag den 28. september 2020

28-09-2020 ECON_PV(2020)09-28-1 PE659.070v01-00 ECON

ÆNDRINGSFORSLAG 1067 - 1518 - Udkast til betænkning Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet

25-09-2020 CJ16_AM(2020)657421 PE657.421v02-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 28. september 2020

25-09-2020 CJ16_OJ(2020)09-28_1 PE658.719v01-00 BUDG ECON

UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021

25-09-2020 ECON_AD(2020)653964 PE653.964v03-00 ECON
Margarida MARQUES

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet og om ændring af forordning (EU) 2017/1129 og direktiv (EU) 2019/1937

23-09-2020 ECON_PR(2020)655757 PE655.757v01-00 ECON
Eugen JURZYCA

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter

23-09-2020 ECON_PR(2020)655764 PE655.764v01-00 ECON
Caroline NAGTEGAAL

ÆNDRINGSFORSLAG 118 - 569 - Udkast til betænkning Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet

22-09-2020 CJ16_AM(2020)655953 PE655.953v01-00 BUDG ECON
Eider GARDIAZABAL RUBIAL Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU

ÆNDRINGSFORSLAG 570 - 1066 - Udkast til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet

22-09-2020 CJ16_AM(2020)657420 PE657.420v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

ÆNDRINGSFORSLAG 1519 - 1715 - Udkast til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet

22-09-2020 CJ16_AM(2020)657422 PE657.422v01-00 BUDG ECON
Eider GARDIAZABAL RUBIAL Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU

UDKAST TIL BETÆNKNING om Den Europæiske Centralbank - årsberetning for 2020

22-09-2020 ECON_PR(2020)653782 PE653.782v01-00 ECON
Sven SIMON

PROTOKOL - Mandag den 22. juni 2020 - Torsdag den 25. juni 2020

22-09-2020 ECON_PV(2020)06-22-1 PE654.022v01-00 ECON