Recentste documenten

Sommige van deze documenten zijn mogelijk niet in uw taal beschikbaar. In dat geval wordt automatisch een andere versie aangeboden. Deze documenten worden aangeduid met een icoon voor de voorgestelde taalversie. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 1 - 229 - Draft report Shaping digital education policy EN

19-11-2020 CULT_AM(2020)660395 PE660.395v01-00 CULT
Victor NEGRESCU

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2019, Section III – Commission and executive agencies EN

19-11-2020 CULT_PA(2020)660403 PE660.403v01-00 CULT
Morten LØKKEGAARD

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT) for the financial year 2019 EN

19-11-2020 CULT_PA(2020)660404 PE660.404v01-00 CULT
Morten LØKKEGAARD

ONTWERPAGENDA - Donderdag 19 november 2020

16-11-2020 CULT_OJ(2020)11-19_1 PE660.305v02-00 CULT

ENTWURF EINER STELLUNGNAHME zu der Rolle der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe der EU bei der Bewältigung der Folgen der COVID-19-Pandemie EN

16-11-2020 CULT_PA(2020)660325 PE660.325v01-00 CULT
Christine ANDERSON

AMENDEMENTEN 1 - 51 - Ontwerpadvies Een Europese datastrategie

11-11-2020 CULT_AM(2020)653891 PE653.891v01-00 CULT
Radka MAXOVÁ

AMENDEMENTEN 1 - 74 - Ontwerpadvies Aanbevelingen aan de Commissie over de uitdagingen voor organisatoren van sportevenementen in de digitale omgeving

03-11-2020 CULT_AM(2020)660125 PE660.125v01-00 CULT
Tomasz FRANKOWSKI

ADVIES inzake de vaststelling van een EU-strategie voor duurzaam toerisme

29-10-2020 CULT_AD(2020)648598 PE648.598v02-00 CULT
Dace MELBĀRDE

ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie betreffende hoogwaardige stages in de EU

29-10-2020 CULT_AD(2020)648619 PE648.619v02-00 CULT
Niyazi KIZILYÜREK

ADVIES inzake een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities

29-10-2020 CULT_AD(2020)650720 PE650.720v02-00 CULT
Marcos ROS SEMPERE

AMENDMENTS 2 - 6 - Draft report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 445/2014/EU establishing a Union action for the European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033 EN

15-10-2020 CULT_AM(2020)658988 PE658.988v01-00 CULT
Željana ZOVKO

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 445/2014/EU tot vaststelling van een actie van de Unie voor het evenement “Culturele hoofdsteden van Europa” voor de periode 2020 tot 2033

09-10-2020 CULT_PR(2020)658894 PE658.894v01-00 CULT
Željana ZOVKO

AMENDEMENTEN 1 - 252 - Ontwerpverslag Kunstmatige intelligentie in het onderwijs en in de culturele en audiovisuele sector

08-10-2020 CULT_AM(2020)658907 PE658.907v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

NOTULEN - Maandag 21 september 2020 - Dinsdag 22 september 2020

07-10-2020 CULT_PV(2020)09-21-1 PE658.779v01-00 CULT

NOTULEN - Maandag 31 augustus 2020 - Dinsdag 1 september 2020

07-10-2020 CULT_PV(2020)08-31-1 PE658.784v01-00 CULT

ONTWERPVERSLAG over de vormgeving van beleid inzake digitaal onderwijs

07-10-2020 CULT_PR(2020)658874 PE658.874v01-00 CULT
Victor NEGRESCU

ADVIES inzake een nieuwe strategie voor Europese kmo’s

05-10-2020 CULT_AD(2020)653852 PE653.852v02-00 CULT
Victor NEGRESCU

ADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021

05-10-2020 CULT_AD(2020)655780 PE655.780v02-00 CULT
Romeo FRANZ

ONTWERPADVIES met aanbevelingen aan de Commissie over de uitdagingen voor organisatoren van sportevenementen in de digitale omgeving

02-10-2020 CULT_PA(2020)658792 PE658.792v01-00 CULT
Tomasz FRANKOWSKI

NOTULEN - Maandag 13 juli 2020

29-09-2020 CULT_PV(2020)07-13-1 PE655.984v01-00 CULT

ADVIES inzake de versterking van de mediavrijheid: bescherming van journalisten in Europa, haatzaaiende taal, desinformatie en de rol van platforms

23-09-2020 CULT_AD(2020)648611 PE648.611v02-00 CULT
Diana RIBA I GINER

ONTWERPAGENDA - Donderdag 1 oktober 2020

23-09-2020 CULT_OJ(2020)10-01_1 PE657.471v01-00 CULT

AMENDEMENTEN 1 - 20 - Ontwerpadvies Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 - Alle afdelingen

08-09-2020 CULT_AM(2020)655906 PE655.906v01-00 CULT
Romeo FRANZ

AMENDEMENTEN 1 - 85 - Ontwerpresolutie De toekomst van het Europese onderwijs in de context van COVID-19

08-09-2020 CULT_AM(2020)655983 PE655.983v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie inzake het kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën

03-09-2020 CULT_AD(2020)648348 PE648.348v02-00 CULT
Łukasz KOHUT

ADVIES inzake intellectuele-eigendomsrechten voor de ontwikkeling van technologieën op het gebied van kunstmatige intelligentie

03-09-2020 CULT_AD(2020)648351 PE648.351v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma

03-09-2020 CULT_AD(2020)655942 PE655.942v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

AMENDEMENTEN 1 - 44 - Ontwerpadvies Een nieuwe strategie voor Europese kmo's

03-09-2020 CULT_AM(2020)655981 PE655.981v01-00 CULT
Victor NEGRESCU

NOTULEN - Maandag 6 juli 2020

02-09-2020 CULT_PV(2020)07-06-1 PE655.907v01-00 CULT

WERKDOCUMENT over de vormgeving van beleid inzake digitaal onderwijs

01-09-2020 CULT_DT(2020)655945 PE655.945v01-00 CULT
Victor NEGRESCU

DRAFT POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme EN

26-08-2020 CULT_PA(2020)655942 PE655.942v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

ONTWERPVERSLAG over kunstmatige intelligentie in het onderwijs en in de culturele en audiovisuele sector

30-07-2020 CULT_PR(2020)655862 PE655.862v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

NOTULEN - Maandag 22 juni 2020

29-07-2020 CULT_PV(2020)06-22-1 PE654.060v01-00 CULT

ONTWERPADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – alle afdelingen

24-07-2020 CULT_PA(2020)655780 PE655.780v01-00 CULT
Romeo FRANZ

ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren

22-07-2020 CULT_AD(2020)648287 PE648.287v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

ADVIES inzake de wet inzake digitale diensten: vragen over de grondrechten

20-07-2020 CULT_AD(2020)648588 PE648.588v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de wet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn

20-07-2020 CULT_AD(2020)648593 PE648.593v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Jaar van de spoorwegen (2021)

17-07-2020 CULT_AD(2020)650707 PE650.707v02-00 CULT
Dace MELBĀRDE

ADVIES inzake het investeringsplan voor een duurzaam Europa – Financiering van de Green Deal

16-07-2020 CULT_AD(2020)650553 PE650.553v02-00 CULT
Romeo FRANZ

ONTWERPAGENDA - Maandag 13 juli 2020

13-07-2020 CULT_OJ(2020)07-13_1 PE654.055v02-00 CULT

ONTWERPAGENDA - Maandag 6 juli 2020

25-06-2020 CULT_OJ(2020)07-06_1 PE653.969v01-00 CULT

ADVIES inzake het verslag over de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van een negatieve houding jegens personen met een Roma-achtergrond in Europa

23-06-2020 CULT_AD(2020)648518 PE648.518v02-00 CULT
Peter POLLÁK

ONTWERPADVIES inzake een nieuwe strategie voor Europese kmo’s

18-06-2020 CULT_PA(2020)653852 PE653.852v01-00 CULT
Victor NEGRESCU

AMENDEMENTEN 26 - 104 - Ontwerpadvies Europees Jaar van de spoorwegen (2021)

16-06-2020 CULT_AM(2020)653797 PE653.797v01-00 CULT
Dace MELBĀRDE

ONTWERPAGENDA - Maandag 22 juni 2020

12-06-2020 CULT_OJ(2020)06-22_1 PE653.779v01-00 CULT

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Instituut voor innovatie en technologie (herschikking)

09-06-2020 CULT_AD(2020)644884 PE644.884v02-00 CULT
Christian EHLER

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 2021-2027: Het innovatietalent en de innovatiecapaciteit van Europa stimuleren

09-06-2020 CULT_AD(2020)644924 PE644.924v02-00 CULT
Vlad-Marius BOTOŞ

AMENDEMENTEN 1 - 56 - Ontwerpadvies Een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities - Mededeling van de Commissie

05-06-2020 CULT_AM(2020)652647 PE652.647v01-00 CULT
Marcos ROS SEMPERE

AMENDEMENTEN 1 - 13 - Ontwerpadvies Een nieuwe strategie EU-Afrika – een partnerschap voor duurzame en inclusieve ontwikkeling

02-06-2020 CULT_AM(2020)652553 PE652.553v01-00 CULT
Gilbert COLLARD

NOTULEN - Dinsdag 2 juni 2020

02-06-2020 CULT_PV(2020)06-02-1 PE653.793v01-00 CULT

ONTWERPADVIES inzake een Europese datastrategie

29-05-2020 CULT_PA(2020)652540 PE652.540v01-00 CULT
Radka MAXOVÁ

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 2 juni 2020

28-05-2020 CULT_OJ(2020)06-02_1 PE652.534v01-00 CULT

NOTULEN - Donderdag 28 mei 2020

28-05-2020 CULT_PV(2020)05-28-1 PE652.648v01-00 CULT

AMENDEMENTEN 1 - 56 - Ontwerpadvies Het investeringsplan voor een duurzaam Europa – Financiering van de Green Deal

27-05-2020 CULT_AM(2020)652450 PE652.450v01-00 CULT
Romeo FRANZ

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Jaar van de spoorwegen (2021)

25-05-2020 CULT_PA(2020)650707 PE650.707v01-00 CULT
Dace MELBĀRDE

ONTWERPAGENDA - Donderdag 28 mei 2020

19-05-2020 CULT_OJ(2020)05-28_1 PE652.372v01-00 CULT

advies inzake aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

12-05-2020 CULT_AL(2020)650453 PE650.453v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

ONTWERPADVIES inzake een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities

11-05-2020 CULT_PA(2020)650720 PE650.720v01-00 CULT
Marcos ROS SEMPERE

AMENDEMENTEN 1 - 163 - Ontwerpverslag Doeltreffende maatregelen voor een “groen” Erasmus+, Creatief Europa en Europees Solidariteitskorps

07-05-2020 CULT_AM(2020)650688 PE650.688v01-00 CULT
Laurence FARRENG

AMENDEMENTEN 1 - 49 - Ontwerpadvies Aanbevelingen aan de Commissie betreffende hoogwaardige stages in de EU

06-05-2020 CULT_AM(2020)650482 PE650.482v01-00 CULT
Niyazi KIZILYÜREK

AMENDEMENTEN 1 - 77 - Ontwerpadvies Versterking van de mediavrijheid: bescherming van journalisten in Europa, haatzaaiende taal, desinformatie en de rol van platforms

06-05-2020 CULT_AM(2020)650615 PE650.615v01-00 CULT
Diana RIBA I GINER

AMENDEMENTEN 1 - 40 - Ontwerpadvies Verslag over de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van een negatieve houding ten opzichte van mensen met een Roma-achtergrond in Europa

04-05-2020 CULT_AM(2020)650484 PE650.484v01-00 CULT
Peter POLLÁK

AMENDEMENTEN 1 - 79 - Ontwerpadvies Vaststelling van een EU-strategie voor duurzaam toerisme

04-05-2020 CULT_AM(2020)650485 PE650.485v01-00 CULT
Dace MELBĀRDE

NOTULEN - Maandag 4 mei 2020

04-05-2020 CULT_PV(2020)05-04-1 PE650.686v01-00 CULT

ONTWERPADVIES inzake een nieuwe strategie EU-Afrika – een partnerschap voor duurzame en inclusieve ontwikkeling

27-04-2020 CULT_PA(2020)650355 PE650.355v01-00 CULT
Gilbert COLLARD

AMENDEMENTEN 1 - 155 - Ontwerpverslag De ontwikkeling van doeltreffend beleid naar aanleiding het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

27-04-2020 CULT_AM(2020)650487 PE650.487v02-00 CULT
Dace MELBĀRDE

AMENDEMENTEN 1 - 37 - Ontwerpadvies Wet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn

27-04-2020 CULT_AM(2020)650540 PE650.540v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

AMENDEMENTEN 1 - 51 - Ontwerpadvies Digitale diensten: vragen over de grondrechten

27-04-2020 CULT_AM(2020)650541 PE650.541v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

ONTWERPAGENDA - Maandag 4 mei 2020

27-04-2020 CULT_OJ(2020)05-04_1 PE650.547v01-00 CULT

ONTWERPADVIES inzake het investeringsplan voor een duurzaam Europa – Financiering van de Green Deal

27-04-2020 CULT_PA(2020)650553 PE650.553v01-00 CULT
Romeo FRANZ

AMENDEMENTEN 1 - 12 - Ontwerpadvies De EU-strategie inzake gendergelijkheid

14-04-2020 CULT_AM(2020)648520 PE648.520v01-00 CULT
Christine ANDERSON

AMENDEMENTEN 1 - 84 - Ontwerpadvies Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren

14-04-2020 CULT_AM(2020)650393 PE650.393v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

AMENDEMENTEN 1 - 14 - Ontwerpadvies Bevordering van gendergelijkheid in onderwijs en loopbanen op het gebied van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM)

14-04-2020 CULT_AM(2020)650403 PE650.403v01-00 CULT
Christine ANDERSON

AMENDEMENTEN 1 - 88 - Ontwerpadvies Kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën

14-04-2020 CULT_AM(2020)650405 PE650.405v01-00 CULT
Łukasz KOHUT