ThinkTank logo De documenten die bijdragen aan de vormgeving van nieuwe EU-wetgeving
Gepubliceerd op 14-06-2019

The historical relationship between artistic activities and technology development

03-05-2019

Understanding the past of art and technology can help us to navigate the present and future. Technology and art have always been linked, and are now more intertwined than ever before. Technology and humanity create and shape each other in profound ways. People are not distinct from the technologies they are surrounded by and use – they are also defined and shaped by them. The present study contributes to our understanding of the cyclic nature of the intertwining of technology and art, focussing on ...

Understanding the past of art and technology can help us to navigate the present and future. Technology and art have always been linked, and are now more intertwined than ever before. Technology and humanity create and shape each other in profound ways. People are not distinct from the technologies they are surrounded by and use – they are also defined and shaped by them. The present study contributes to our understanding of the cyclic nature of the intertwining of technology and art, focussing on pre-digital eras

Externe auteur

DG, EPRS

European Council conclusions - A rolling check-list of commitments to date

14-06-2019

The role of the European Council – to 'provide the Union with the necessary impetus for its development' and to define its 'general political directions and priorities' – has evolved rapidly over the last decade. Since June 2014, the European Council Oversight Unit within the European Parliamentary Research Service (EPRS), the European Parliament's in-house research service and think tank, has been monitoring and analysing the European Council's delivery on commitments made in the conclusions of ...

The role of the European Council – to 'provide the Union with the necessary impetus for its development' and to define its 'general political directions and priorities' – has evolved rapidly over the last decade. Since June 2014, the European Council Oversight Unit within the European Parliamentary Research Service (EPRS), the European Parliament's in-house research service and think tank, has been monitoring and analysing the European Council's delivery on commitments made in the conclusions of its meetings. This overview of European Council conclusions is a new, updated and more comprehensive edition of the Rolling Check-List, which has been published regularly by the European Council Oversight Unit since 2014. It distinguishes between four types of European Council conclusions (commitments, reviews, endorsements and statements) and indicates the follow-up given to calls for action made by EU leaders. It also offers an introductory analysis of each policy area, highlighting the background to the main orientations given by the European Council, as well as the follow-up to them and the future challenges.

The relationship between artistic activities and digital technology development

03-05-2019

This report examines how digital technology change is affecting artistic activity and how artistic activity is affecting digital technology. Artistic activity is broadly defined to include design, film, computer games, architecture, music and fashion as well as art. The focus is on digital technology’s role in creative activity. The study examines global trends with a particular focus on the European Union (EU). It describes likely future trends and sets out policy options to encourage activity at ...

This report examines how digital technology change is affecting artistic activity and how artistic activity is affecting digital technology. Artistic activity is broadly defined to include design, film, computer games, architecture, music and fashion as well as art. The focus is on digital technology’s role in creative activity. The study examines global trends with a particular focus on the European Union (EU). It describes likely future trends and sets out policy options to encourage activity at the intersection of artistic and technological skills.

Externe auteur

DG, EPRS

Gepubliceerd op 13-06-2019

EU and ILO: Shaping the Future of Work

12-06-2019

This Report reviews the main results of some 60 years of collaboration between the European Union (EU) and the International Labour Office (ILO) and coincides with the 100th anniversary of the ILO. Started in 1958, EU-ILO collaboration has intensified over recent years, covering an ever-greater range of issues to address the future of work and the challenges it poses to the sustainability of decent work and social protection. This document was prepared by Policy Department A at the request of the ...

This Report reviews the main results of some 60 years of collaboration between the European Union (EU) and the International Labour Office (ILO) and coincides with the 100th anniversary of the ILO. Started in 1958, EU-ILO collaboration has intensified over recent years, covering an ever-greater range of issues to address the future of work and the challenges it poses to the sustainability of decent work and social protection. This document was prepared by Policy Department A at the request of the Employment and Social Affairs Committee.

Externe auteur

F. Pastore, S. Gausas, I. Styczynska et al.

Het Europees Parlement: bevoegdheden

01-01-2018

Het Europees Parlement kan zijn institutionele rol in de Europese beleidsvorming spelen door de uitoefening van zijn verschillende functies. De eerbiediging van de democratische beginselen wordt gewaarborgd door de deelneming van het Parlement aan het wetgevingsproces, zijn begrotings- en controlerende bevoegdheden, zijn rol bij de herzieningen van de Verdragen en zijn recht om beroep voor het Hof van Justitie in te stellen.

Het Europees Parlement kan zijn institutionele rol in de Europese beleidsvorming spelen door de uitoefening van zijn verschillende functies. De eerbiediging van de democratische beginselen wordt gewaarborgd door de deelneming van het Parlement aan het wetgevingsproces, zijn begrotings- en controlerende bevoegdheden, zijn rol bij de herzieningen van de Verdragen en zijn recht om beroep voor het Hof van Justitie in te stellen.

Het Europees Parlement: organisatie en werking

01-02-2018

De organisatie en werking van het Europees Parlement vallen onder het Reglement van het Parlement. De activiteiten van het Parlement worden verricht door de politieke organen, commissies, delegaties en fracties.

De organisatie en werking van het Europees Parlement vallen onder het Reglement van het Parlement. De activiteiten van het Parlement worden verricht door de politieke organen, commissies, delegaties en fracties.

De Europese Raad

01-10-2017

De Europese Raad bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, geeft de nodige impulsen voor de ontwikkeling van de Europese Unie en bepaalt de algemene politieke beleidslijnen. Ook de voorzitter van de Commissie is lid, maar heeft geen stemrecht. De Voorzitter van het Europees Parlement houdt een toespraak bij het begin van de vergaderingen van de Europese Raad. Sinds het Verdrag van Lissabon is de Europese Raad een instelling van de Unie en heeft hij een vaste voorzitter.

De Europese Raad bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, geeft de nodige impulsen voor de ontwikkeling van de Europese Unie en bepaalt de algemene politieke beleidslijnen. Ook de voorzitter van de Commissie is lid, maar heeft geen stemrecht. De Voorzitter van het Europees Parlement houdt een toespraak bij het begin van de vergaderingen van de Europese Raad. Sinds het Verdrag van Lissabon is de Europese Raad een instelling van de Unie en heeft hij een vaste voorzitter.

De Raad van de Europese Unie

01-10-2017

Samen met het Europees Parlement vormt de Raad de instelling die door middel van verordeningen en richtlijnen EU-wetgeving vaststelt en besluiten en niet-bindende aanbevelingen opstelt. De Raad neemt op de gebieden waarvoor hij bevoegd is beslissingen bij gewone meerderheid, gekwalificeerde meerderheid of eenparigheid van stemmen, afhankelijk van de rechtsgrond van de goed te keuren handelingen.

Samen met het Europees Parlement vormt de Raad de instelling die door middel van verordeningen en richtlijnen EU-wetgeving vaststelt en besluiten en niet-bindende aanbevelingen opstelt. De Raad neemt op de gebieden waarvoor hij bevoegd is beslissingen bij gewone meerderheid, gekwalificeerde meerderheid of eenparigheid van stemmen, afhankelijk van de rechtsgrond van de goed te keuren handelingen.

Luchtvervoer: veiligheid

01-02-2018

Gemeenschappelijke regels, die geleidelijk zijn uitgebreid tot de hele luchtvervoerketen, waarborgen een hoog en uniform veiligheidsniveau[1] binnen de interne luchtvervoermarkt.

Gemeenschappelijke regels, die geleidelijk zijn uitgebreid tot de hele luchtvervoerketen, waarborgen een hoog en uniform veiligheidsniveau[1] binnen de interne luchtvervoermarkt.

Trans-Europese netwerken – richtsnoeren

01-02-2018

Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) handhaaft de in het Verdrag van Maastricht vastgestelde doelstelling om trans-Europese netwerken voor vervoer, energie en telecommunicatie tot stand te brengen, waarop alle regio's van de EU moeten worden aangesloten. De netwerken zijn instrumenten die moeten bijdragen tot de groei van de interne markt en de werkgelegenheid, en daarbij het milieu en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling in acht moeten nemen. Eind 2013 vond een ...

Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) handhaaft de in het Verdrag van Maastricht vastgestelde doelstelling om trans-Europese netwerken voor vervoer, energie en telecommunicatie tot stand te brengen, waarop alle regio's van de EU moeten worden aangesloten. De netwerken zijn instrumenten die moeten bijdragen tot de groei van de interne markt en de werkgelegenheid, en daarbij het milieu en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling in acht moeten nemen. Eind 2013 vond een fundamentele hervorming van het trans-Europese vervoersnet plaats.

Toekomstige activiteiten

25-06-2019
Meeting EU energy and climate goals: Energy storage for grids and low-carbon mobility
Diverse activiteiten -
EPRS

Infografieken

Blijf verbonden

email update imageMailberichten

U kunt alles wat verband houdt met het Parlement volgen via ons systeem van mailberichten, waarbij updates rechtstreeks naar uw e-mailadres worden gestuurd. Zo kunt u onder meer op de hoogte blijven van het laatste nieuws over EP-leden, de voorlichtingsdiensten of de Think Tank.

Het systeem is toegankelijk vanop alle webpagina's van het Parlement. Om u te abonneren en updates over de Think Tank te ontvangen, dient u alleen uw e-mailadres in te vullen en aan te geven voor welk onderwerp u belangstelling heeft en hoe vaak (dagelijks, wekelijks of maandelijks) u updates wenst te ontvangen. Om uw aanmelding te bevestigen, klikt u op een link die u via e-mail zal worden toegestuurd.

RSS imageRSS-feeds

Volg al het nieuws en de updates op de website van het Europees Parlement via onze RSS-feed.

Klik op de onderstaande link om uw feed te configureren.

Publicaties van de Think Tank

De inhoud van alle documenten op de website van de Think Tank valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur en daarin geuite meningen geven niet noodzakelijkerwijs het officiële standpunt van het Europees Parlement weer. Zij zijn bedoeld voor de leden en het personeel van het EP, ter ondersteuning van hun parlementaire werkzaamheden.

De Think Tank is te vinden op...