Please fill this field

Nejnovější dokumenty

Některé z těchto dokumentů nemusí být ve vašem jazyce k dispozici a v tom případě bude automaticky navržena jiná jazyková verze. Pozná se to podle ikony navrhované jazykové verze. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 1 - 229 - Draft report Shaping digital education policy EN

19-11-2020 CULT_AM(2020)660395 PE660.395v01-00 CULT
Victor NEGRESCU

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl III – Komise a výkonné agentury

19-11-2020 CULT_PA(2020)660403 PE660.403v01-00 CULT
Morten LØKKEGAARD

NÁVRH STANOVISKA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie (CdT) na rozpočtový rok 2019

19-11-2020 CULT_PA(2020)660404 PE660.404v01-00 CULT
Morten LØKKEGAARD

NÁVRH STANOVISKA k úloze rozvojové spolupráce a humanitární pomoci EU při řešení dopadů pandemie COVID-19

16-11-2020 CULT_PA(2020)660325 PE660.325v01-00 CULT
Christine ANDERSON

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 51 - Návrh stanoviska Evropská strategie pro data

11-11-2020 CULT_AM(2020)653891 PE653.891v01-00 CULT
Radka MAXOVÁ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 74 - Návrh stanoviska Výzvy pro pořadatele sportovních akcí v digitálním prostředí

03-11-2020 CULT_AM(2020)660125 PE660.125v01-00 CULT
Tomasz FRANKOWSKI

STANOVISKO k vytvoření strategie EU pro udržitelný cestovní ruch

29-10-2020 CULT_AD(2020)648598 PE648.598v02-00 CULT
Dace MELBĀRDE

STANOVISKO obsahující doporučení Komisi ke kvalitním stážím v EU

29-10-2020 CULT_AD(2020)648619 PE648.619v02-00 CULT
Niyazi KIZILYÜREK

STANOVISKO k silné sociální Evropě pro spravedlivou transformaci

29-10-2020 CULT_AD(2020)650720 PE650.720v02-00 CULT
Marcos ROS SEMPERE

AMENDMENTS 2 - 6 - Draft report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 445/2014/EU establishing a Union action for the European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033 EN

15-10-2020 CULT_AM(2020)658988 PE658.988v01-00 CULT
Željana ZOVKO

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 445/2014/EU o zavedení akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033

09-10-2020 CULT_PR(2020)658894 PE658.894v01-00 CULT
Željana ZOVKO

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 252 - Návrh zprávy Umělá inteligence ve vzdělávání, kultuře a audiovizuálním odvětví

08-10-2020 CULT_AM(2020)658907 PE658.907v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

ZÁPIS - Pondělí, 21. září 2020 - Úterý, 22. září 2020

07-10-2020 CULT_PV(2020)09-21-1 PE658.779v01-00 CULT

ZÁPIS - Pondělí, 31. srpna 2020 - Úterý, 1. září 2020

07-10-2020 CULT_PV(2020)08-31-1 PE658.784v01-00 CULT

NÁVRH ZPRÁVY o utváření politiky digitálního vzdělávání

07-10-2020 CULT_PR(2020)658874 PE658.874v01-00 CULT
Victor NEGRESCU

STANOVISKO k nové strategii pro evropské malé a střední podniky

05-10-2020 CULT_AD(2020)653852 PE653.852v02-00 CULT
Victor NEGRESCU

STANOVISKO k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021

05-10-2020 CULT_AD(2020)655780 PE655.780v02-00 CULT
Romeo FRANZ

NÁVRH STANOVISKA obsahující doporučení Komisi ohledně výzev pro pořadatele sportovních akcí v digitálním prostředí

02-10-2020 CULT_PA(2020)658792 PE658.792v01-00 CULT
Tomasz FRANKOWSKI

ZÁPIS - Pondělí, 13. července 2020

29-09-2020 CULT_PV(2020)07-13-1 PE655.984v01-00 CULT

STANOVISKO k posílení svobody sdělovacích prostředků: ochrana novinářů v Evropě, nenávistné výroky, dezinformace a úloha platforem

23-09-2020 CULT_AD(2020)648611 PE648.611v02-00 CULT
Diana RIBA I GINER

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 20 - Návrh stanoviska Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly

08-09-2020 CULT_AM(2020)655906 PE655.906v01-00 CULT
Romeo FRANZ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 85 - Předběžný návrh usnesení Budoucnost evropského vzdělávání v souvislosti s onemocněním COVID-19

08-09-2020 CULT_AM(2020)655983 PE655.983v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

STANOVISKO s doporučeními Komise k rámci pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií

03-09-2020 CULT_AD(2020)648348 PE648.348v02-00 CULT
Łukasz KOHUT

STANOVISKO k právům duševního vlastnictví při vývoji technologií umělé inteligence

03-09-2020 CULT_AD(2020)648351 PE648.351v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

NÁVRH POSTOJE VE FORMĚ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU

03-09-2020 CULT_AD(2020)655942 PE655.942v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 44 - Návrh stanoviska Nová strategie pro evropské malé a střední podniky

03-09-2020 CULT_AM(2020)655981 PE655.981v01-00 CULT
Victor NEGRESCU

ZÁPIS - Pondělí, 6. července 2020

02-09-2020 CULT_PV(2020)07-06-1 PE655.907v01-00 CULT

PRACOVNÍ DOKUMENT o utváření politiky digitálního vzdělávání

01-09-2020 CULT_DT(2020)655945 PE655.945v01-00 CULT
Victor NEGRESCU

DRAFT POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme EN

26-08-2020 CULT_PA(2020)655942 PE655.942v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

NÁVRH ZPRÁVY o umělé inteligenci ve vzdělávání, kultuře a audiovizuálním odvětví

30-07-2020 CULT_PR(2020)655862 PE655.862v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

ZÁPIS - Pondělí, 22. června 2020

29-07-2020 CULT_PV(2020)06-22-1 PE654.060v01-00 CULT

NÁVRH STANOVISKA k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly

24-07-2020 CULT_PA(2020)655780 PE655.780v01-00 CULT
Romeo FRANZ

STANOVISKO obsahující doporučení Komisi k aktu o digitálních službách: zlepšování fungování jednotného trhu

22-07-2020 CULT_AD(2020)648287 PE648.287v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

STANOVISKO k aktu o digitálních službách a otázkách týkajících se základních práv

20-07-2020 CULT_AD(2020)648588 PE648.588v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

STANOVISKO obsahující doporučení Komisi k aktu o digitálních službách: přizpůsobení pravidel občanského a obchodního práva pro obchodní subjekty působící online

20-07-2020 CULT_AD(2020)648593 PE648.593v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku železnice (2021)

17-07-2020 CULT_AD(2020)650707 PE650.707v02-00 CULT
Dace MELBĀRDE

STANOVISKO k investičnímu plánu pro udržitelnou Evropu – jak financovat Zelenou dohodu pro Evropu

16-07-2020 CULT_AD(2020)650553 PE650.553v02-00 CULT
Romeo FRANZ

STANOVISKO ke zprávě o provádění vnitrostátních strategií pro integraci Romů: boji proti negativním postojům vůči osobám romského původu v Evropě

23-06-2020 CULT_AD(2020)648518 PE648.518v02-00 CULT
Peter POLLÁK

NÁVRH STANOVISKA k nové strategii pro evropské malé a střední podniky

18-06-2020 CULT_PA(2020)653852 PE653.852v01-00 CULT
Victor NEGRESCU

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 26 – 104 - Návrh stanoviska Evropský rok železnice (2021)

16-06-2020 CULT_AM(2020)653797 PE653.797v01-00 CULT
Dace MELBĀRDE

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském inovačním a technologickém institutu (přepracované znění)

09-06-2020 CULT_AD(2020)644884 PE644.884v02-00 CULT
Christian EHLER

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o strategickém programu inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) 2021–2027: Podpora talentů a kapacity pro inovace v Evropě

09-06-2020 CULT_AD(2020)644924 PE644.924v02-00 CULT
Vlad-Marius BOTOŞ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 56 - Návrh stanoviska Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci - sdělení Komise

05-06-2020 CULT_AM(2020)652647 PE652.647v01-00 CULT
Marcos ROS SEMPERE

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 13 - Návrh stanoviska Nová strategie EU-Afrika – partnerství pro udržitelný a inkluzivní rozvoj

02-06-2020 CULT_AM(2020)652553 PE652.553v01-00 CULT
Gilbert COLLARD

ZÁPIS - Úterý, 2. června 2020

02-06-2020 CULT_PV(2020)06-02-1 PE653.793v01-00 CULT

NÁVRH STANOVISKA Evropská strategie pro data

29-05-2020 CULT_PA(2020)652540 PE652.540v01-00 CULT
Radka MAXOVÁ

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 2. června 2020

28-05-2020 CULT_OJ(2020)06-02_1 PE652.534v01-00 CULT

ZÁPIS - Čtvrtek, 28. května 2020

28-05-2020 CULT_PV(2020)05-28-1 PE652.648v01-00 CULT

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 56 - Návrh stanoviska Investiční plán pro udržitelnou Evropu – jak financovat Zelenou dohodu pro Evropu

27-05-2020 CULT_AM(2020)652450 PE652.450v01-00 CULT
Romeo FRANZ

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku železnice (2021)

25-05-2020 CULT_PA(2020)650707 PE650.707v01-00 CULT
Dace MELBĀRDE

Stanovisko k doporučením pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

12-05-2020 CULT_AL(2020)650453 PE650.453v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

NÁVRH STANOVISKA k silné sociální Evropě pro spravedlivou transformaci

11-05-2020 CULT_PA(2020)650720 PE650.720v01-00 CULT
Marcos ROS SEMPERE

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 – 163 - Návrh zprávy Účinná opatření pro ekologičtější programy Erasmus +, Kreativní Evropa a Evropský sbor solidarity

07-05-2020 CULT_AM(2020)650688 PE650.688v01-00 CULT
Laurence FARRENG

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 49 - Návrh stanoviska Kvalitní stáže v EU

06-05-2020 CULT_AM(2020)650482 PE650.482v01-00 CULT
Niyazi KIZILYÜREK

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 77 - Návrh stanoviska Posílení svobody sdělovacích prostředků: ochrana novinářů v Evropě, nenávistné výroky, dezinformace a úloha platforem

06-05-2020 CULT_AM(2020)650615 PE650.615v01-00 CULT
Diana RIBA I GINER

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 40 - Návrh stanoviska Zpráva o provádění národních strategií integrace Romů: boji proti negativním postojům vůči osobám romského původu v Evropě

04-05-2020 CULT_AM(2020)650484 PE650.484v01-00 CULT
Peter POLLÁK

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 79 - Návrh stanoviska Vytvoření strategie EU pro udržitelný cestovní ruch

04-05-2020 CULT_AM(2020)650485 PE650.485v01-00 CULT
Dace MELBĀRDE

ZÁPIS - Pondělí, 4. května 2020

04-05-2020 CULT_PV(2020)05-04-1 PE650.686v01-00 CULT

NÁVRH STANOVISKA k nové strategii EU-Afrika – partnerství pro udržitelný a inkluzivní rozvoj

27-04-2020 CULT_PA(2020)650355 PE650.355v01-00 CULT
Gilbert COLLARD

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 155 - Návrh zprávy Naplňování účinného politického odkazu v rámci Evropského roku kulturního dědictví

27-04-2020 CULT_AM(2020)650487 PE650.487v02-00 CULT
Dace MELBĀRDE

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 37 - Návrh stanoviska Akt o digitálních službách: přizpůsobení pravidel občanského a obchodního práva pro obchodní subjekty působící online

27-04-2020 CULT_AM(2020)650540 PE650.540v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 51 - Návrh stanoviska Akt o digitálních službách a otázkách týkajících se základních práv

27-04-2020 CULT_AM(2020)650541 PE650.541v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

NÁVRH STANOVISKA k investičnímu plánu pro udržitelnou Evropu – jak financovat Zelenou dohodu pro Evropu

27-04-2020 CULT_PA(2020)650553 PE650.553v01-00 CULT
Romeo FRANZ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 12 - Návrh stanoviska Strategie EU pro rovnost žen a mužů

14-04-2020 CULT_AM(2020)648520 PE648.520v01-00 CULT
Christine ANDERSON

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 84 - Návrh stanoviska Akt o digitálních službách: zdokonalit fungování jednotného trhu

14-04-2020 CULT_AM(2020)650393 PE650.393v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 14 - Návrh stanoviska Podpora rovnosti žen a mužů na studijních a pracovních pozicích v přírodních vědách, technologii, inženýrství a matematice (STEM)

14-04-2020 CULT_AM(2020)650403 PE650.403v01-00 CULT
Christine ANDERSON

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 88 - Návrh stanoviska Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií

14-04-2020 CULT_AM(2020)650405 PE650.405v01-00 CULT
Łukasz KOHUT