Χρονοδιάγραμμα

Επόμενες συνεδριάσεις στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες

Καμία επιβεβαιωμένη συνεδρίαση

Draft calendar of meetings for the second half of 2020

Due to the COVID-19 pandemic, the President of the European Parliament and its political leaders have modified Parliament's calendar of activities. The aim is to enable Parliament to exercise its core functions, while complying with the duty of care for its Members and staff and protecting public health.

As a result, most meetings and missions of Parliament's delegations during the second semester of 2020 have been cancelled or postponed.

When the delegations are able to resume normal activities, the calendar section of this page will provide details.