Χρονοδιάγραμμα

Επόμενες συνεδριάσεις στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Τακτική συνεδρίαση
Remote Meeting of the Delegation to the ACP-EU JPA

2020 meetings calendar

28-05-2020 11:58

Calendars from previous years

13-01-2020 17:42