Pagrindinis puslapis

Delegacijų pirmininkų sueiga - tai Europos Parlamento politinis organas, periodiškai nagrinėjantis visus su tinkama tarpparlamentinių delegacijų ir delegacijų į mišrius Parlamento komitetus veikla susijusius klausimus.

Delegacijų pirmininkų sueigos funkcijos

Delegacijų pirmininkų sueiga gali teikti Pirmininkų sueigai rekomendacijas dėl delegacijų darbo.
Delegacijų pirmininkų sueiga rengia metų kalendoriaus projektą, tarpparlamentinius ir mišrių Parlamento komitetų posėdžius.
Biuras ir Pirmininkų sueiga gali pavesti Delegacijų pirmininkų sueigai tam tikras užduotis.

Delegacijų pirmininkų sueigos sudėtis

acijų pirmininkų sueigą sudaro visų nuolatinių tarpparlamentinių delegacijų pirmininkai. Ji išsirenka savo pirmininką.

Nariai