Hem

Delegationsordförandekonferensen är det av Europaparlamentets politiska organ som har till uppgift att regelbundet behandla alla typer av frågor som rör de interparlamentariska delegationernas och de gemensamma parlamentarikerkommittéernas arbete.

Delegationsordförandekonferensen – befogenheter

Delegationsordförandekonferensen kan lämna rekommendationer till talmanskonferensen angående delegationernas arbete.
Delegationsordförandekonferensen utarbetar ett förslag till årlig planering för interparlamentariska möten och sammanträden i gemensamma parlamentarikerkommittéer.
Presidiet och talmanskonferensen kan ge delegationsordförandekonferensen i uppdrag att utföra vissa uppgifter.

Delegationsordförandekonferensen – sammansättning

Delegationsordförandekonferensen består av ordförandena i alla ständiga interparlamentariska delegationer. Den väljer själv sin ordförande.

Ledamöter