Úvodní stránka

Konference předsedů delegací je politickým orgánem Evropského parlamentu a zabývá se pravidelně veškerými otázkami týkajícími se dobrého fungování meziparlamentních delegací a delegací smíšených parlamentních výborů.

Konference předsedů delegací, pravomoci

Konference předsedů delegací může dávat doporučení Konferenci předsedů v souvislosti s prací delegací.
Konference předsedů delegací sestavuje roční návrh rozvrhu, meziparlamentních setkání a schůzí smíšených parlamentních výborů.
Předsednictvo a Konference předsedů mohou delegovat některé úkoly na Konferenci předsedů delegací.

Konference předsedů delegací, složení

Konference předsedů delegací se skládá z předsedů všech stálých meziparlamentních delegací a volí svého předsedu.

Členové