Susana SOLÍS PÉREZ : Hjem 

Næstformand 

Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø 

Medlem 

Regionaludviklingsudvalget 

Stedfortræder 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater 

Seneste aktiviteter 

Kontakt