Tværpolitiske grupper i Europa-Parlamentet

Tværpolitiske grupper er et forum for uformelle udvekslinger af synspunkter om specifikke spørgsmål på tværs af forskellige politiske grupper og for kontakt mellem medlemmerne af Europa-Parlamentet og civilsamfundet. Hver gruppe består af parlamentsmedlemmer fra mindst tre forskellige politiske grupper.

Tværpolitiske grupper er ikke officielle organer i Parlamentet, men anerkendes af Parlamentet. De nedsættes efter aftale mellem formændene for de politiske grupper ved begyndelsen af hver valgperiode.

Liste over tværpolitiske grupper

Dette er listen over tværpolitiske grupper i indeværende valgperiode. Tværpolitiske grupper bør ikke forveksles med uofficielle grupperinger eller venskabsgrupper, som ikke er officielt anerkendt og derfor ikke er opført på denne liste.

Regulering af tværpolitiske grupper

Tværpolitiske grupper reguleres ved forretningsordenens artikel 35 og andre interne regler.

Af hensyn til gennemsigtigheden er det kun interesserepræsentanter, der er opført i åbenhedsregistret, som kan deltage i de aktiviteter, der tilrettelægges af de tværpolitiske grupper i Parlamentet (dvs. deltage i, støtte eller være medvært for møder eller arrangementer). Desuden skal hver tværpolitisk gruppe offentliggøre en årlig erklæring om økonomiske interesser med en oversigt over al støtte modtaget i kontanter eller naturalier (finansiel, personalemæssig og materiel støtte).

Desuden har tværpolitiske grupper ikke tilladelse til:

  • at anvende Parlamentets eller de politiske gruppers navne eller logoer
  • at afgive en udtalelse på vegne af Parlamentet
  • at udføre aktiviteter, der kan føre til forveksling med Parlamentets eller dets organers officielle aktiviteter
  • at udføre aktiviteter, der kan have en negativ indvirkning på forbindelserne med EU-institutionerne eller tredjelande eller
  • at afholde arrangementer i tredjelande, der falder sammen med et officielt parlamentsorgans delegationsrejse, herunder valgobservation.

Kvæstorerne er ansvarlige for at føre tilsyn med tværpolitiske grupper.