Dita CHARANZOVÁ Dita CHARANZOVÁ
Dita CHARANZOVÁ

Fraktion Renew Europe

Mitglied

Tschechien - ANO 2011 (Tschechien)

8. Wahlperiode Dita CHARANZOVÁ

Fraktionen

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa - Mitglied

Nationale Parteien

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : ANO 2011 (Tschechien)

Stellvertretende Vorsitzende

 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

Mitglied

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation im Parlamentarischen Ausschuss Cariforum-EU
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation für die Beziehungen zu dem Mercosur
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation in der Parlamentarischen Versammlung Europa-Lateinamerika
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Untersuchungsausschuss zu Emissionsmessungen in der Automobilindustrie
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

Stellvertreterin

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ausschuss für internationalen Handel
 • 14-07-2014 / 19-10-2016 : Delegation im Parlamentarischen Partnerschaftsausschuss EU-Armenien, im Ausschuss für parlamentarische Kooperation EU-Aserbaidschan und im Parlamentarischen Assoziationsausschuss EU-Georgien
 • 04-03-2016 / 07-11-2016 : Delegation im Gemischten Parlamentarischen Ausschuss EU-Chile
 • 08-11-2016 / 01-07-2019 : Delegation im Gemischten Parlamentarischen Ausschuss EU-Mexiko
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ausschuss für internationalen Handel

Hauptsächliche parlamentarische Tätigkeiten

Beiträge zu Aussprachen im Plenum

Redebeiträge in einer Plenartagung und schriftliche Erklärungen zu Aussprachen im Plenum. Artikel 204 und Artikel 171 Absatz 11 GO

Berichte – als Berichterstatter(in)

Im federführenden Ausschuss wird ein Berichterstatter benannt, der einen Bericht über Vorschläge für einen Gesetzgebungsakt, Haushaltsvorschläge und andere Angelegenheiten ausarbeitet. Dabei können einschlägige Sachverständige und Interessenträger konsultiert werden. Außerdem sind die Berichterstatter dafür zuständig, Kompromissänderungsanträge zu verfassen und mit den Schattenberichterstattern zu verhandeln. Im Ausschuss angenommene Berichte werden dann im Plenum geprüft und zur Abstimmung gestellt. Artikel 55 GO

Berichte – als Schattenberichterstatter(in)

Die Fraktionen können für jeden Bericht eines federführenden Ausschusses einen Schattenberichterstatter benennen, der den Fortgang des jeweiligen Berichts verfolgen und mit dem Berichterstatter Kompromisstexte aushandeln soll. Artikel 215 GO

Stellungnahmen – als Verfasser(in)

Die Ausschüsse können eine Stellungnahme zu einem Bericht des federführenden Ausschusses ausarbeiten, in dem sie sich mit den Angelegenheiten in ihrem Zuständigkeitsbereich befassen. Die Verfasser dieser Stellungnahmen sind außerdem dafür zuständig, Kompromissänderungsanträge zu verfassen und mit den Schatten-Verfassern der Stellungnahme zu verhandeln. Artikel 56, Artikel 57 und Anlage VI GO

STELLUNGNAHME zu einer umfassenden europäischen Industriepolitik in Bezug auf künstliche Intelligenz und Robotik

07-12-2018 IMCO_AD(2018)631809 PE631.809v01-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den Europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation

08-09-2017 IMCO_AD(2017)602838 PE602.838v03-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

STELLUNGNAHME zu Finanztechnologie: Einfluss der Technologie auf die Zukunft des Finanzsektors

22-03-2017 IMCO_AD(2017)595754 PE595.754v02-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

Stellungnahmen – als Schatten-Verfasser(in)

Die Fraktionen können für jede Stellungnahme einen Schatten-Verfasser der Stellungnahme benennen, der den Fortgang der jeweiligen Stellungnahme verfolgen und mit dem Verfasser der Stellungnahme Kompromisstexte aushandeln soll. Artikel 215 GO

STELLUNGNAHME zu der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Binnenmarkts durch die Entwicklung der Zollunion der EU und ihrer Governance

28-01-2019 INTA_AD(2019)629518 PE629.518v02-00 INTA
Nicola DANTI

STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (Neufassung)

19-10-2018 IMCO_AD(2018)623902 PE623.902v02-00 IMCO
Julia REDA

STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bewertung von Gesundheitstechnologien und zur Änderung der Richtlinie 2011/24/EU

20-07-2018 IMCO_AD(2018)622139 PE622.139v03-00 IMCO
Cristian-Silviu BUŞOI

Entschließungsanträge

Entschließungsanträge werden zu politischen Themen und auf Antrag eines Ausschusses, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht. Über die Anträge wird im Plenum abgestimmt. Artikel 132, 136, 139 und 144 GO

Mündliche Anfragen

Anfragen zur mündlichen Beantwortung mit Aussprache, die an die Kommission, den Rat oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin der Union gerichtet sind, können von einem Ausschuss, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht werden. Artikel 136 GO

Sonstige parlamentarische Tätigkeiten

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 194 GO

Europäischer Verteidigungsfonds (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) CS

18-04-2019

Předložený návrh na vytvoření Evropského obranného fondu jsem plně podpořila. V současné zhoršené bezpečnosti situaci potřebuje Evropská unie vlastní kapacity, které na ni budou moci poskytnout adekvátní odpovědi a nástroje. Nejsem příznivcem vytváření armády EU, na druhou stranu se ukazuje potřeba lepší a intenzivní spolupráce mezi členskými státy v této oblasti. Fond by také měl vytvořit nástroj pro podporu inovací a výzkumu v EU, a to zejména v oblastech, kde Unie ztrácí svou konkurenční výhodu proti dalším hráčům na mezinárodním poli.

„InvestEU“ (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) CS

18-04-2019

Podpořila jsem tento dojednaný návrh, jelikož považuji nově zaváděný program EU v oblasti investic za velmi potřebný a užitečný. Jak ukázal v posledních letech tzv. Junckerův fond, je v rámci EU poptávka po realizaci strategických investic. Na druhou stranu je však potřeba dát této oblasti nějakou jasnou platformu a právní základ, což InvestEU činí. Vítám také, že je záměrem společně zapojovat jak finance z úrovně EU, tak také vstupy ze strany členských států, které budou daný projekt realizovat. Je rovněž pro mne důležité, že se nástroj bude zaměřovat na diverzitu projektů a bude zahrnovat také menší a středně velké státy v EU.

Bessere Durchsetzung und Modernisierung der EU-Verbraucherschutzvorschriften (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) CS

17-04-2019

Předložený návrh jsem dnes nemohla podpořit. Mohli jsme udělat definitivní tečku za debatami o množství kakaa v čokoládě v Německu a v Česku, bohužel se tak nestalo. Pro mne je výsledek zklamáním. Mrzí mne, že nebyly přijaty pozměňovací návrhy, které mohly situaci ještě zachránit. Nechci hledat viníka. Nechci říkat, která lobby zvítězila. Mohly to být tlaky některých států Unie, mohl to být tlak těch, kteří plní regály méně kvalitním zbožím. Umíme ale přesně říct, kdo je poraženým. Je to zákazník z východní Evropy. Slevili jsme z původního cíle přijmout tvrdý a nesmlouvavý postup vůči těm, kteří nás na východě Evropy zásobují nekvalitními potravinami. Mrzí mne, že jsme nevyužili tuto příležitost naplno. Měli bychom udělat vše pro to, aby došlo k nápravě.

Schriftliche Anfragen

Die Mitglieder können eine bestimmte Anzahl Anfragen zur schriftlichen Beantwortung an den Präsidenten des Europäischen Rates, den Rat, die Kommission oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union richten. Artikel 138 und Anlage III GO

Schriftliche Erklärungen (bis zum 16. Januar 2017)

**Dieses Instrument bestand bis zum 16. Januar 2017.** Eine schriftliche Erklärung war eine Initiative zu einer Angelegenheit, die in die Zuständigkeit der EU fällt. Sie konnte binnen drei Monaten von den Mitgliedern unterzeichnet werden.

SCHRIFTLICHE ERKLÄRUNG zur Umsetzung des Notdienstes 112 der nächsten Generation

06-06-2016 P8_DCL(2016)0059 Hinfällig
Zigmantas BALČYTIS Bogusław LIBERADZKI Liisa JAAKONSAARI Mara BIZZOTTO Marlene MIZZI Tibor SZANYI Dita CHARANZOVÁ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Nicola CAPUTO Theodoros ZAGORAKIS Patricija ŠULIN
Fristbeginn : 06-06-2016
Fristablauf : 06-09-2016
Anzahl der Unterzeichner : 53 - 07-09-2016

SCHRIFTLICHE ERKLÄRUNG zum besseren Schutz der Verbraucher im Zusammenhang mit Diskrepanzen zwischen der beworbenen und der tatsächlichen Übertragungsgeschwindigkeit von Breitbandverbindungen

27-04-2016 P8_DCL(2016)0045 Hinfällig
Roberta METSOLA Timothy KIRKHOPE Emma McCLARKIN Brian HAYES Petr JEŽEK Dita CHARANZOVÁ Julia REDA Nicola CAPUTO Deirdre CLUNE Angelika MLINAR
Fristbeginn : 27-04-2016
Fristablauf : 27-07-2016
Anzahl der Unterzeichner : 109 - 28-07-2016

SCHRIFTLICHE ERKLÄRUNG zu den Opfern von Straftaten

02-12-2015 P8_DCL(2015)0070 Hinfällig
Tomáš ZDECHOVSKÝ Lara COMI Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Tibor SZANYI Dita CHARANZOVÁ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Nicola CAPUTO Fabio DE MASI Pál CSÁKY Momchil NEKOV Maite PAGAZAURTUNDÚA
Fristbeginn : 02-12-2015
Fristablauf : 02-03-2016
Anzahl der Unterzeichner : 92 - 03-03-2016

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg