Please fill this field
Csaba MOLNÁR Csaba MOLNÁR
Csaba MOLNÁR

Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen

Membre

Hongrie - Demokratikus Koalíció (Hongrie)

Date de naissance : , Csorna

Accueil Csaba MOLNÁR

Membre

ECON
Commission des affaires économiques et monétaires
DASE
Délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud-Est et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE)

Membre suppléant

ITRE
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
D-US
Délégation pour les relations avec les États-Unis

Dernières activités

L'égalité des genres dans la politique étrangère et de sécurité de l’Union (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun) HU

23-10-2020
Explications de vote écrites

A nemek közötti egyenlőség uniós alapérték, amit valamennyi politikában meg kell jeleníteni. A kereskedelmi tárgyalások is eszközei a nemek közötti egyenlőség előmozdításának, a Chile és EU közötti társulási megállapodásban már külön fejezetként szerepel. Franciaország, Spanyolország, Luxemburg, Írország, Ciprus és Németország külpolitikai prioritássá tette az alapelvet.
A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésének célja a nemek közötti egyenlőség megjelentetése és alkalmazása az EU kül- és biztonságpolitikájában, valamint a nők emberi jogai érvényesítésének előmozdítása. Különös figyelmet szentel a nők konfliktusmegelőzésben és -megoldásban, békeépítésben és a konfliktust követő újjáépítésben való részvétele növelésének. Ezzel összefüggésben megjegyzi, hogy az EU-ban 6 nő tölt be védelmi miniszter tisztséget, és a 27 külügyminiszter közül mindössze 3 nő.
Szorgalmazza, hogy a hivatalos fejlesztési támogatás 85%-át olyan programokra fordítsák, amelyek jelentős vagy fő célkitűzése a nemek közötti egyenlőség. Fölhív a nők jogait érő támadások elleni küzdelemre a nők és lányok oktatáshoz, információhoz, valamint szexuális és reprodukciós egészséghez való hozzáférésének megerősítése révén. Fölszólítja a Bizottságot, hogy valósítson meg olyan értékalapú kereskedelempolitikát, amely biztosítja a munkaügyi és környezeti jogok magas szintű védelmét, valamint az alapvető szabadságok és az emberi jogok, többek között a nemek közötti egyenlőség tiszteletben tartását.
A jelentés elfogadását támogattam.

Politique agricole commune - aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres et financés par le FEAGA et par le Feader (A8-0200/2019 - Peter Jahr) HU

23-10-2020
Explications de vote écrites

A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU számú rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet elfogadására. A javaslat a 2021–27 közötti időszakra vonatkozó Közös Agrárpolitika reformjának része.
Tekintettel arra, hogy európai parlamenti képviselőként elsődleges feladatom az európai polgárok érdekeinek képviselete az erősekkel és hatalmasokkal szemben, továbbá mivel az új Közös Agrárpolitikai megállapodás nem elég zöld, nem elég fenntartható és az oligarcha nagybirtokosokkal szemben nem szolgálja eléggé a gazdák érdekeit, szavazatommal nem támogattam a javaslatot.

Politique agricole commune: financement, gestion et suivi (A8-0199/2019 - Ulrike Müller) HU

23-10-2020
Explications de vote écrites

A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet elfogadására. A javaslat a 2021–27 közötti időszakra vonatkozó Közös Agrárpolitika reformjának része.
Az európai politika, így az európai parlamenti képviselők feladata az emberek képviselete az erősekkel és hatalmasokkal szemben, továbbá úgy vélem, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy élhető, fenntartható Európát hagyjunk a jövő nemzedékére. Az új Közös Agrárpolitikai megállapodás azonban nem elég bátor ahhoz, hogy az egyre égetőbb klímaváltozásra hatékony mezőgazdasági megoldásokat adjon, és nem szolgálja eléggé a gazdák érdekeit az oligarcha nagybirtokosokkal szemben. A javaslatot ezért szavazatommal nem támogattam.

Contact

Bruxelles

Strasbourg