Csaba MOLNÁR Csaba MOLNÁR
Csaba MOLNÁR

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlem

Ungarn - Demokratikus Koalíció (Ungarn)

Fødselsdato : , Csorna

Hjem Csaba MOLNÁR

Medlem

ECON
Økonomi- og Valutaudvalget
DASE
Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN)

Stedfortræder

ITRE
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
D-US
Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater

Seneste aktiviteter

Ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (A9-0148/2020 - Nikos Androulakis) HU

16-09-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosítására.
A rescEU, a tűzoltó-repülőgépek és helikopterek, a speciális egészségügyi felszerelések, valamint az egészségügyi eszközök és egyéb erőforrások stratégiai készletének páneurópai tartaléka, 2019-ben jött létre. Ezek a képességek kiegészítik a nemzeti forrásokat. Az Európai Bizottság a 80-90%-át, bizonyos esetekben pedig akár 100%-át is finanszírozza. A Covid19-világjárvány során a súlyos egészségügyi veszélyre való felkészültség és reagálás céljából orvosi ellenintézkedéseket, például intenzív osztályokon biztosított egészségügyi felszereléseket, egyéni védőeszközöket, laboratóriumi felszereléseket, vakcinákat és terápiás eszközöket is bevonták a rescEU-ba. A válság azonban megmutatta, hogy gyorsabb és hatékonyabb szolidaritásra van szükség. A széles hatókörű veszélyhelyzetekre való eredményes és átfogó uniós szintű válaszadás biztosításához több rugalmasságra, és nagyobb fokú autonómiára van szükség az uniós szintű intézkedések meghozatalánál azokban az esetekben, amikor a saját helyzetükkel is nehezen megbirkózó tagállamok nem tudnak megfelelő választ biztosítani. A Bizottság javaslata a Parlament 2020 április 17-i javaslatával összhangban ilyen változtatásokat indítványoz, csaknem megháromszorozva az előirányzott költségvetést.
A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentése azt indítványozza, hogy a Parlament a Bizottság javaslatát első olvasatban 87 módosítással fogadja el. Ennek megfelelően szavaztam.

Det globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug (A9-0144/2020 - Jutta Paulus) HU

16-09-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak az (EU) 2015/757 rendeletnek (MRV-rendelet) a hajó-fűtőolajfogyasztási globális adatgyűjtő rendszer megfelelő figyelembevétele érdekében történő módosítására.
A szén-dioxid éves kibocsátása az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését követelő Kiotói Jegyzőkönyv 1997-es aláírása óta majdnem a kétszeresére nőtt. Az MRV rendelet értelmében a nagyméretű, az EGT kikötőibe érkező, illetve onnan induló hajóknak 2018. január 1-től nyomon kell követniük és be kell jelenteniük szén-dioxid-kibocsátásukat, üzemanyag-fogyasztásukat és egyéb paramétereiket, és a mostani, felülvizsgálatra irányuló javaslat is csak az adatok nyomon követésére és bejelentésére összpontosít, ellentétben a Parlament korábbi kifejezetten kérésével, hogy minden ide vonatkozó jogalkotási javaslat teljes mértékben összhangba kerüljön a globális felmelegedés mértékének 1,5 °C alatt tartására irányuló célkitűzéssel. A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésében ezért azt indítványozza, hogy a Parlament a Bizottság javaslatát első olvasatban 60 olyan módosítással fogadja el, amelyek a tengeri szállításnak az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerébe való beillesztésére, a tengeri szállítás dekarbonizációjára szolgáló alap felállítására, kibocsátásmentes kikötők létrehozására, illetve a rendelet hatályának az összes üvegházhatású gázra történő kiterjesztésére vonatkoznak. Ennek megfelelően szavaztam.

Forslag til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (A9-0146/2020 - José Manuel Fernandes, Valerie Hayer) HU

16-09-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

A Tanács határozattervezetet dolgozott ki az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről, ennek elfogadása előtt azonban konzultálnia kell a Parlamenttel.
A tervezet arra irányul, hogy a Covid19-világjárvány okozta válság negatív gazdasági következményeit az Unió a saját források rendszerén alapuló források nagyszabású mozgósításával kezelje. Növeli az Unió költségvetési mozgásterét azáltal, hogy a Bizottságot felhatalmazza 750 milliárd euró összegű kölcsön meghatározott időszakban történő felvételére.
A Költségvetési Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a Tanács tervezetét 36 módosítással hagyja jóvá. Ennek megfelelően szavaztam.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg