Csaba MOLNÁR Csaba MOLNÁR
Csaba MOLNÁR

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlem

Ungarn - Demokratikus Koalíció (Ungarn)

Fødselsdato : , Csorna

Hjem Csaba MOLNÁR

Medlem

ECON
Økonomi- og Valutaudvalget
DASE
Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN)

Stedfortræder

ITRE
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
D-US
Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater

Seneste aktiviteter

Ungarsk indgriben i medierne i Slovenien og Nordmakedonien (forhandling) HU

25-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-25(3-153-0000)
Bidrag til plenardebatter

Et EU-handlingsprogram for sundhed – for perioden 2021-2027 ("EU4Health-programmet") (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) HU

13-11-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak a 2021–2027-es időszakra szóló uniós egészségügyi cselekvési program („az EU az egészségügyért program”) létrehozásáról és a 282/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet elfogadására.
A Bizottság által 2020. május 28-án előterjesztett új, önálló és ambiciózus „az EU az egészségügyért program” a helyreállítási terv része. Célja annak biztosítása, hogy az EU a világ legegészségesebb térsége maradjon, rendelkezzék minden lehetséges eszközzel az egészségügyi kihívások nemzeti és uniós szintű kezeléséhez, és megfelelőbben felkészüljön minden olyan, újonnan megjelenő egészségügyi veszélyre, amely az EU lakosságát fenyegetheti. Eszközöket biztosít az EU-nak ahhoz, hogy a tagállamokkal közösen gyors, határozott és összehangolt intézkedéseket hozzon mind a válságokra való felkészülés, mind azok kezelése terén. Kitér a határokon átnyúló egészségügyi veszélyek kezelésére, a gyógyszerek elérhetővé és megfizethetővé tételére, valamint az egészségügyi rendszerek megerősítésére. 9,4 milliárd EUR összegűre tervezett költségét a javaslat az új többéves pénzügyi keretből (1,7 milliárd EUR) és a „Next Generation EU” helyreállítási eszközből (7,7 milliárd EUR) javasolja fedezni.
A Környezetvédelmi és Közegészségügyi Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a Bizottság javaslatát első olvasatban 219 módosítással fogadja el. Ennek megfelelően szavaztam.

Investeringsplan for et bæredygtigt Europa - finansiering af den grønne pagt (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) HU

13-11-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

A Költségvetési Bizottság, valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság állásfoglalásra irányuló közös indítványa abból indul ki, hogy az EU elkötelezett a klímasemlegesség 2050-ig való megvalósítása mellett. A Bizottság szerint az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 40%-os csökkentésére irányuló 2030-as éghajlat-politikai célkitűzés is legalább évi 662 milliárd eurós beruházást igényel, míg a Parlament 55%-os csökkentési céljának beruházási igényét a tervezet 1 billió euróra teszi. Megkérdőjelezi, hogy ez a jelenlegi feltételek mellett előteremthető, és áttekinti azon költségvetési módozatokat, amelyek ehhez hozzájárulhatnak.
Úgy véli, ehhez a 2021-27 többéves pénzügyi tervnek 30, a Next Generation EU helyreállítási eszköznek pedig 37%-át kell az éghajlatváltozással kapcsolatos kiadások fedezésére fordítani. Fölszólít az állami és magánszektor, a városok, régiók bevonására a befektetések előkészítésébe, a szennyező és káros iparágakba történő állami és magánberuházások fokozatos megszüntetésére. Saját források bevezetését szorgalmazza már a 2021-es költségvetési évre, e célból a kibocsátáskereskedelmi rendszert, az újrafeldolgozatlan műanyag csomagolási hulladék utáni termékdíjat, a szén-dioxid-kibocsátási határkiigazítási mechanizmust, a közös konszolidált társaságiadó-alap bevezetését, a digitális vállalatokra kivetett és a pénzügyi tranzakciós adót jelöli meg. Fölhív a fosszilis tüzelőanyagok energiaprojektjei finanszírozásának 2021-ig történő megszüntetésére és a Kkv-k a zöld átállás elérése érdekében való támogatására. A tervezet elfogadását támogattam.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg