Csaba MOLNÁR Csaba MOLNÁR
Csaba MOLNÁR

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

Liige

Ungari - Demokratikus Koalíció (Ungari)

Sünnikuupäev : , Csorna

Algus Csaba MOLNÁR

Liige

ECON
Majandus- ja rahanduskomisjon
DASE
Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks

Asendusliige

ITRE
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
D-US
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Viimased tegevused

Distribution of COVID-19 vaccine EN

29-12-2020 P-007094/2020 Komisjon
Kirjalikult vastatavad küsimused

Eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (A9-0187/2020 - József Szájer) HU

17-12-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak annak érdekében, hogy a komitológiai eljárás során a Tanács döntéshozatali felelősségének körét növelje, mellyel nagyobb szerepet juttatna a tagállamok számára. Ez a változás érzékeny szakpolitikai területeket érintene úgy, mint a környezetvédelem, az egészségügy vagy az élelmiszer-biztonság. Tekintettel arra, hogy európai parlamenti képviselőként elsődleges célom az európai integráció tovább mélyítése, egy jövőbeni Európai Egyesült Államok létrehozása, ahol a döntéshozatal közösségi szinten, elsődlegesen az uniós intézmények felelőssége lenne; szavazatommal nem támogattam ezt a javaslatot.

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 (B9-0411/2020) HU

17-12-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

A Bizottság végrehajtási határozattervezetet dolgozott ki a géntechnológiával módosított MON 87751 x MON 87701 x MON 87708 x MON 89788 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezésére. A döntésről az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) kedvező véleményt adott, ám a tagállamok illetékes hatóságai a három hónapos konzultációs időszak alatt számos kritikai észrevételt nyújtottak be, ugyanis ez a fajta toleráns a glifozát tartalmú gyomirtókra, továbbá rovarölő hatású fehérjéket termel (Bt-fehérjék). Az ilyen növény termesztése magasabb gyomirtó-használathoz, így magasabb maradványszintekhez vezet, márpedig a glifozát-maradvány, illetve a glifozát metabolitjainak egészségügyi hatását nem vizsgálták, a glifozát rákkeltő hatását továbbra sem zárták ki, a Bt fehérjék pedig káros hatással lehetnek az immunrendszerre.
A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság ezért jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament állapítsa meg: a bizottsági végrehajtási határozat tervezete túllépi az 1829/2003/EK rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket, ezért szólítsa föl a Bizottságot a tervezet visszavonására, továbbá arra, hogy ne engedélyezzen gyomirtó-toleráns fajokat addig, amíg megfelelő kockázatelemzések nem készülnek.
A tervezet elfogadását támogattam.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg