Richard
ASHWORTH

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur - It-tmien leġiżlatura Richard ASHWORTH

Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1291/2013 u (UE) Nru 1316/2013

23-04-2015 A8-0139/2015 PE551.765v03-00 BUDG ECON
José Manuel FERNANDES Udo BULLMANN