Please fill this field
Richard ASHWORTH Richard ASHWORTH
Richard ASHWORTH
ir-Renju Unit

Data tat-twelid : , Folkestone

Is-seba'' leġiżlatura parlamentari Richard ASHWORTH

Gruppi politiċi

 • 14-07-2009 / 14-03-2012 : Grupp tal-Konservattivi u Riformisti Ewropej - Membru
 • 15-03-2012 / 18-11-2013 : Grupp tal-Konservattivi u Riformisti Ewropej - Membru tal-bureau
 • 19-11-2013 / 30-06-2014 : Grupp tal-Konservattivi u Riformisti Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (ir-Renju Unit)

Membri

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Awstralja u New Zealand
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Kumitat speċjali dwar l-isfidi tal-politika u r-riżorsi baġitarji għal Unjoni Ewropea sostenibbli wara l-2013
 • 19-01-2012 / 01-02-2012 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
 • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Baġits

Sostitut

 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Baġits
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
 • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

all-activities

Kontributi għal dibattiti plenarji

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur

Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

RAPPORT dwar is-semplifikazzjoni tal-PAK

22-03-2010 A7-0051/2010 PE428.319v02-00 AGRI
Richard ASHWORTH

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala rapporteur

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-programm Hercule III għall-promozzjoni ta’ attivitajiet fil-qasam tal-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea

07-11-2012 BUDG_AD(2012)496328 PE496.328v02-00 BUDG
Richard ASHWORTH

OPINJONI dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar preferenzi kummerċjali addizzjonali fi prodotti agrikoli milħuq abbażi tal-Artikolu 19 tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea

25-05-2011 AGRI_AD(2011)456629 PE456.629v02-00 AGRI
Richard ASHWORTH

Opinjoni bħala shadow rapporteur

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002 li jistabbilixxi l-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea

22-01-2014 BUDG_AD(2014)524600 PE524.600v02-00 BUDG
Georgios STAVRAKAKIS

OPINJONI dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill dwar it-tiġdid tal-Ftehim dwar il-kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa

28-11-2013 BUDG_AD(2013)522902 PE522.902v02-00 BUDG
Rolandas PAKSAS

OPINJONI dwar l-istat ta' tħejjija tal-Istati Membri tal-UE għal bidu effettiv u f’waqtu tal-perjodu ġdid ta’ Programmazzjoni tal-Politika ta’ Koeżjoni

15-11-2013 BUDG_AD(2013)519799 PE519.799v02-00 BUDG
Frédéric DAERDEN

Proposta/i għal riżoluzzjoni

Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari

Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet

Id-dikjarazzjoni oriġinali ffirmata/datata ġiet arkivjata mill-Parlament Ewropew.