Eva MAYDELL : Dar 

Membru 

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Ġappun 

Sostitut 

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti 

L-aħħar attivitajiet 

Ftehim bejn l-UE u l-Istati Uniti tal-Amerka dwar l-Allokazzjoni ta' Sehem fil-Kwota Tariffarja għall-importazzjonijiet ta' laħam taċ-ċanga ta' kwalità għolja (riżoluzzjoni) (A9-0037/2019 - Bernd Lange) EN  
 
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Is-sitwazzjoni fil-Bolivja (RC-B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019, B9-0192/2019) EN  
 
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Azzjonijiet riċenti mill-Federazzjoni Russa kontra mħallfin, prosekuturi u investigaturi Litwani involuti fl-investigazzjoni tal-ġrajjiet traġiċi tat-13 ta' Jannar 1991 f'Vilnius (RC-B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019) EN  
 
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 

Kuntatt