Eva MAYDELL : Strona główna 

Członkini 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do spraw stosunków z Japonią 

Zastępstwo 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Ostatnie prace 

System FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty on-line) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (B9-0093/2020, B9-0095/2020) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Zawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt