Eva MAYDELL Eva MAYDELL
Eva MAYDELL

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Bulgaaria - Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgaaria)

Sünnikuupäev : , Sofia

Algus Eva MAYDELL

Liige

ITRE
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
D-JP
Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

Asendusliige

ECON
Majandus- ja rahanduskomisjon
D-US
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Viimased tegevused

ELi majanduse taastamise pakett (arutelu) EN

27-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-27(1-055-5000)
Täiskogu aruteludes osalemine

Makromajandusliku finantsabi andmine laienemis- ja naabruspoliitika partneritele COVID-19 pandeemia kriisi kontekstis EN

15-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

. – I voted in favour of the proposal for a €3 billion macro-financial assistance (MFA) package to ten enlargement and neighbourhood partners to help them to limit the economic fallout of the coronavirus pandemic. In the context of a world crisis, our solidarity must not be limited only to our union, but should extend beyond because it is highly important to keep the entire region stable.

Ajutised meetmed seoses lennuteenuste osutamisega EN

15-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

. – I supported the temporary measures concerning the operation of air services, as they intend to modify provisions of existing aviation-related laws to allow the Commission and national authorities to more easily address many negative consequences of the COVID-19 pandemic and to mitigate of the impacts on the aviation sector for the duration of the crisis. The aviation sector is of strategic importance to our Union and makes a vital contribution to the EU's overall economy and employment, so it is very critical to take action to ease the impact of this pandemic.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg