Pietro FIOCCHI Pietro FIOCCHI
Pietro FIOCCHI

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Membru

Italia - Fratelli d'Italia (Italia)

Data nașterii : , Milano

Prima pagină Pietro FIOCCHI

Membru

ENVI
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
BECA
Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului
D-US
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite

Membru supleant

ITRE
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
DACP
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Activități recente

Defending the European way of life EN

04-11-2020 E-006000/2020 Comisia
Întrebări scrise

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1005/2008 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controlul pescuitului

03-11-2020 ENVI_AD(2020)647141 PE647.141v04-00 ENVI
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Pascal CANFIN

Contact

Bruxelles

Strasbourg