Intergrupuri la Parlamentul European

Intergrupurile reprezintă un forum pentru schimburi informale de opinii cu privire la chestiuni specifice între diferite grupuri politice și pentru contacte între deputați și societatea civilă. Fiecare este alcătuit din deputați din cel puțin trei grupuri politice diferite.

Intergrupurile nu sunt organisme oficiale ale Parlamentului, dar sunt recunoscute de Parlament. Ele sunt stabilite de comun acord între președinții grupurilor politice la începutul fiecărei legislaturi.

Lista intergrupurilor

Aceasta este lista intergrupurilor din actuala legislatură. Intergrupurile nu ar trebui confundate cu grupările neoficiale sau cu grupurile de prietenie, care nu sunt recunoscute oficial și, prin urmare, nu sunt menționate în această listă.

Reglementarea intergrupurilor

Intergrupurile sunt reglementate de articolul 35 din Regulamentul de procedură și alte norme interne.

Din motive de transparență, numai reprezentanții grupurilor de interese din Registrul de transparență pot participa la activitățile intergrupurilor organizate în Parlament (participarea, sprijinirea sau găzduirea în comun a unor reuniuni sau evenimente). În plus, fiecare intergrup trebuie să publice o declarație anuală de interese financiare, care să acopere toate ajutoarele primite în numerar sau în natură (sprijin financiar, de personal și material).

În plus, intergrupurilor li se interzice:

  • utilizarea numelor sau siglelor Parlamentului sau ale grupurilor politice;
  • exprimarea unei opinii în numele Parlamentului;
  • desfășurarea de activități care ar putea crea confuzie cu activitățile oficiale ale Parlamentului sau ale organelor sale;
  • desfășurarea de activități care ar putea avea un impact negativ asupra relațiilor cu instituțiile UE sau cu țări terțe; precum și
  • organizarea de evenimente în țări terțe care coincid cu o misiune a unui organ oficial al Parlamentului, inclusiv observarea alegerilor.

Chestorii sunt responsabili de supravegherea intergrupurilor.