Traian BĂSESCU Traian BĂSESCU
Traian BĂSESCU

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

România - Partidul Mișcarea Populară (România)

Data nașterii : , Basarabi

Prima pagină Traian BĂSESCU

Vicepreședinte

D-UA
Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Ucraina

Membru

AFET
Comisia pentru afaceri externe
ENVI
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
SEDE
Subcomisia pentru securitate și apărare
D-US
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite
DEPA
Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Contact

Bruxelles

Strasbourg