Birželį rinksis steigiamoji Konferencijos dėl Europos ateities plenarinė sesija Strasbūre 

Pranešimas spaudai 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Birželio 19 d. rinksis steigiamoji Konferencijos dėl Europos ateities plenarinė sesija © EP  

2021 m. birželio 19 d. Strasbūre įvyks steigiamoji plenarinė Konferencijos sesija, per kurią bus pristatytas Europos piliečių forumas ir daugiakalbė skaitmeninė platforma.

Trečiadienį Konferencijos Vykdomoji valdyba patvirtino plenarinių sesijų ir Europos piliečių forumų kalendorių. Jame – keletas kitą mėnesį prasidedančių renginių.


Birželio 19 d. Strasbūre įvyks steigiamoji plenarinė Konferencijos sesija, per kurią bus pristatytas Europos piliečių forumas ir daugiakalbė skaitmeninė platforma. Konferencijoje, visapusiškai atsižvelgiant į sveikatos padėtį, bus galima dalyvauti nuotoliniu ir fiziniu būdu.


Prieš ją, birželio 17 d., Lisabonoje (Portugalija) bus surengtas ir internetu tiesiogiai transliuojamas su Konferencija susijęs Europos piliečių renginys. Jame dalyvaus 27 nacionalinių piliečių forumų arba nacionalinių renginių atstovai (po vieną iš kiekvienos valstybės narės), Europos jaunimo forumo pirmininkas ir keletas dalyvauti Europos lygmens piliečių forumuose jau išrinktų piliečių. Per šį renginį, kuris taip pat organizuojamas mišriu būdu, dalyviai turės galimybę savo su Konferencija susijusius lūkesčius aptarti su trimis bendrapirmininkiais. Šie dalyviai taip pat dalyvaus Strasbūre vyksiančioje steigiamojoje plenarinėje sesijoje.


Šiandien Vykdomoji valdyba taip pat susipažino su galutine keturių planuojamų Europos piliečių forumų organizavimo tvarka ir, be kita ko, kiekvieno iš jų temomis:

  • vertybės, teisės, teisinė valstybė, demokratija, saugumas;
  • klimato kaita, aplinka / sveikata;
  • stipresnė ekonomika, socialinis teisingumas, darbo vietos / švietimas, jaunimas, kultūra,
  • sportas / skaitmeninė transformacija;
  • ES pasaulyje / migracija.

Be to, parengtos gairės, kuriomis siekiama padėti valstybėms narėms ir kitiems subjektams, pageidaujantiems nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu organizuoti su Konferencija susijusius piliečių forumus ir kitus renginius.


Europos Parlamento narys, Vykdomosios valdybos bendrapirmininkis Guy Verhofstadtas sakė: „Turime daryti viską, kad procesas vyktų tinkamai. Nuo to didele dalimi priklauso Konferencijos legitimumas. Stengiamės sustiprinti platformą, organizuojame forumus ir rengiame plenarinę sesiją, per kurią galėtume pasinaudoti platformos ir forumų veiklos rezultatais. Be to, Konferencija labai domisi nacionaliniai parlamentai, pilietinės visuomenės partneriai ir piliečiai. Dabar mūsų užduotis – visą šį entuziazmą ir energiją panaudoti Konferencijai.


ES Tarybai pirmininkaujančios Portugalijos ES reikalų valstybės sekretorė, Vykdomosios valdybos bendrapirmininkė Ana Paula Zacarias teigė: „Džiaugiamės galėdami kitą mėnesį prieš pirmąją plenarinę Konferencijos sesiją Lisabonoje surengti pirmąjį piliečių renginį. Piliečiams šioje svarbioje europinėje iniciatyvoje visada bus skiriama daugiausia dėmesio, todėl norime suteikti jiems galimybę iš tikrųjų į ją įsitraukti ir joje dalyvauti. Mūsų bendra ateitis yra jų rankose.“


Už demokratiją ir demografiją atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja, Vykdomosios valdybos bendrapirmininkė Dubravka Šuica kalbėjo: „Dabar atėjo laikas svarbiausiems Konferencijos dėl Europos ateities dalyviams – mūsų piliečiams. Jų, kaip pagrindinės šio unikalaus proceso varomosios jėgos, indėlis, idėjos, viltys ir svajonės sudarys mūsų Sąjungos vizijos formavimo pagrindą. Konferencija suteikia jiems labai reikalingą erdvę diskutuoti tarpusavyje ir lygiomis teisėmis su savo išrinktais atstovais.


Konferencijos plenarinėje sesijoje dalyvaus 108 europarlamentarai, 54 ES Tarybos atstovai (po du iš kiekvienos valstybės narės), 3 Europos Komisijos atstovai ir vienodomis teisėmis – 108 visų nacionalinių parlamentų atstovai, taip pat piliečiai. 108 piliečiai kartu su Europos jaunimo forumo pirmininku aptars piliečių forumuose ir daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje išsakytas idėjas.


Bus surengti keturi Europos piliečių forumai, kurių kiekviename dalyvaus 200 piliečių; bus pasirūpinta, kad iš kiekvienos valstybės narės dalyvautų bent po vieną moterį ir vyrą. Piliečiai bus atrenkami atsitiktiniu būdu užtikrinant, kad jie atspindėtų ES įvairovę geografinės kilmės, lyties, amžiaus, socioekonominės padėties ir išsilavinimo atžvilgiu. Trečdalį kiekvieno forumo dalyvių sudarys 16–25 metų amžiaus jaunuoliai.


Per plenarinę sesiją suformuluoti pasiūlymai bus pateikti Vykdomajai valdybai, o ši visapusiškai ir skaidriai bendradarbiaudama su plenarinės sesijos dalyviais parengs ataskaitą ir ją paskelbs daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje. Ji bus naudojama informacijai apie visus su Konferencija susijusius renginius rinkti, analizuoti ir skelbti vienoje vietoje.