Cuardaigh na tuarascálacha focal ar fhocal

Déardaoin, 23 Iúil 2020

An Bhruiséil

Teagmháil

Eolas agus doiciméid tosaíochta

Cuardaigh de réir dáta

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Díospóireachtaí agus físeáin

Foilsítear tuarascáil focal ar fhocal imeachtaí gach suí iomlánaigh (dá dtagraítear lena ngiorrú Fraincise PV go minic) (Riail 204 de na Rialacha Nós Imeachta) agus tá iontu na haithisc a tugadh ag an gcruinniú iomlánach, sa teanga bhunaidh.

Fógra dlíthiúil

Díospóireachtaí roimhe sin

Ní fhoilsítear téacsanna ach amháin tar éis dóibh a bheith próiseáilte ag an tseirbhís tuarascála focal ar fhocal. Ar chúiseanna oibríochtúla ní gá go bhfreagróidh an t-ord ina mbeidh téacsanna foilsithe don ord ina ndearnadh óráidí sa suí iomlánach.