Féilire na gcruinnithe

Mar thoradh ar phaindéim COVID-19 tá Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus a ceannairí polaitiúla tar éis féilire gníomhaíochtaí na Parlaiminte a athrú. Is éard is aidhm leis ná an Pharlaimint a chumasú chun a príomhfheidhmeanna a fheidhmiú, an dualgas cúraim i leith a cuid Feisirí agus a cuid foirne a chomhlíonadh agus an tsláinte phoiblí a chosaint.

Dá bharr sin, cuireadh ar atráth formhór chruinnithe agus mhisin thoscaireachtaí na Parlaiminte.

A luaithe is a bheidh na toscaireachtaí in ann tús a chur lena ngnáthghníomhaíochtaí arís, cuirfear sonraí ina leith ar fáil ar an leathanach seo.

An Toscaireacht don chaidreamh leis na Stáit Aontaithe


an Bhruiséal : ASP - A1G-3

Gnáthchruinniú
RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANROCHTANA

An Toscaireacht don chaidreamh leis an bParlaimint Phan-Afracach


an Bhruiséal : JAN - 6Q1

Gnáthchruinniú

An Toscaireacht don chaidreamh leis an Iaráin


an Bhruiséal : ASP - A1G-3

Gnáthchruinniú
CIANROCHTAIN

An Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh idir ACC agus AE


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

Gnáthchruinniú
CRUINNIÚ CIANROCHTANA DEN TOSCAIREACHT CHUN CP ACC-AE