Cuardaigh

Dé Luain, 14 Meán Fómhair 2020 - Déardaoin, 17 Meán Fómhair 2020

An Bhruiséil

Déardaoin, 23 Iúil 2020

An Bhruiséil

Dé Céadaoin, 8 Iúil 2020 - Dé hAoine, 10 Iúil 2020

An Bhruiséil

Dé Céadaoin, 17 Meitheamh 2020 - Dé hAoine, 19 Meitheamh 2020

An Bhruiséil

Faireachán ar ghníomhartha

Teagmháil

Eolas agus doiciméid tosaíochta

Cuardaigh de réir dáta

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Téacsanna atá glactha

Déantar na tairiscintí i gcomhair rún agus na tuarascálacha a leagann Feisirí agus coistí Parlaiminteacha síos a chur chun vóta sa chruinniú iomlánach le díospóireacht nó dá héagmais. Tar éis an vóta, déantar na téacsanna deiridh arna nglacadh a fhoilsiú agus a chur ar aghaidh chun na n-údarás lena mbaineann.