Euroopa Liidu väärtused

Euroopa Parlament kaitseb Euroopa Liidu põhiväärtusi nagu vabadus, demokraatia, võrdsus ja õigusriik.