Søg

Denne database indeholder de forskningsdokumenter, som Europa-Parlamentets forskellige forskningstjenester har udarbejdet. Klik på knappen "Søg" for at få alle resultater af undersøgelser, dybdegående analyser og briefinger, der er udarbejdet for dette specifikke udvalg. Du kan også bruge de forskellige søgefelter til at filtrere resultaterne (f.eks.: ord i titel og/eller resumé, forfatter, offentliggørelsestype, offentliggørelsesdato osv.).

PE -