Please fill this field

Seneste dokumenter

Nogle af disse dokumenter er måske ikke tilgængelige på dit eget sprog, og en anden sprogversion vil i så fald blive foreslået automatisk. De vises ved et ikon, der repræsenterer den foreslåede sprogudgave. (e.g.: FR ).

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Institute for Gender Equality (EIGE) for the financial year 2019: EN

25-02-2021 FEMM_AD(2021)663068 PE663.068v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2019, Section III – Commission and executive agencies EN

25-02-2021 FEMM_AD(2021)663069 PE663.069v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

Opinion on Guidelines for the 2022 Budget - Section III EN

25-02-2021 FEMM_AL(2021)680933 PE680.933v01-00 FEMM
Samira RAFAELA

UDTALELSE om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

10-02-2021 FEMM_AD(2021)662079 PE662.079v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

UDTALELSE om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

10-02-2021 FEMM_AD(2021)662080 PE662.080v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 37 - Udkast til udtalelse Decharge 2019: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)

10-02-2021 FEMM_AM(2021)680712 PE680.712v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 65 - Udkast til udtalelse Europas digitale fremtid i støbeskeen: fjernelse af hindringerne for et velfungerende digitalt indre marked og forbedring af anvendelsen af AI for de europæiske forbrugere

09-02-2021 FEMM_AM(2021)680974 PE680.974v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

PROTOKOL - Mandag den 21. september 2020 - Tirsdag den 22. september 2020

07-02-2021 FEMM_PV(2020)09-21-1 PE663.291v01-00 FEMM

UDKAST TIL BETÆNKNING om konsekvenserne for kvinder og børn af partnervold og forældremyndighedsrettigheder

04-02-2021 CJ02_PR(2021)663336 PE663.336v01-00 FEMM JURI
Luisa REGIMENTI Elena KOUNTOURA

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 229 - Udkast til udtalelse Fremme af ligestilling mellem kønnene i uddannelse og karriereveje inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM)

02-02-2021 FEMM_AM(2021)680746 PE680.746v01-00 FEMM
Susana SOLÍS PÉREZ

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 44 - Udkast til udtalelse Decharge 2019: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen

28-01-2021 FEMM_AM(2021)680713 PE680.713v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

PROTOKOL - Mandag den 7. september 2020 - Torsdag den 10. september 2020

21-01-2021 FEMM_PV(2020)09-07-2 PE663.126v01-00 FEMM

UDKAST TIL UDTALELSE om Europas digitale fremtid i støbeskeen: fjernelse af hindringerne for et velfungerende digitalt indre marked og forbedring af anvendelsen af AI for de europæiske forbrugere

18-01-2021 FEMM_PA(2021)663180 PE663.180v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge for regnskabsåret 2019: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)

04-01-2021 FEMM_PA(2021)663068 PE663.068v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge for regnskabsåret 2019: EU's almindelige budget – Europa-Kommissionen

04-01-2021 FEMM_PA(2021)663069 PE663.069v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

PROTOKOL - Torsdag den 25. juni 2020

14-12-2020 FEMM_PV(2020)06-25-1 PE660.327v01-00 FEMM

PROTOKOL - Mandag den 13. juli 2020 - Torsdag den 16. juli 2020

14-12-2020 FEMM_PV(2020)07-13-4 PE661.875v01-00 FEMM

PROTOKOL - Fredag den 3. juli 2020

14-12-2020 FEMM_PV(2020)07-03-1 PE661.990v01-00 FEMM

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 300 - Udkast til betænkning Situationen for så vidt angår seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder inden for rammerne af kvinders sundhed

14-12-2020 FEMM_AM(2020)662044 PE662.044v01-00 FEMM
Predrag Fred MATIĆ

ÆNDRINGSFORSLAG 301 - 503 - Udkast til betænkning Situationen for så vidt angår seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder inden for rammerne af kvinders sundhed

14-12-2020 FEMM_AM(2020)662097 PE662.097v01-00 FEMM
Predrag Fred MATIĆ

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

11-12-2020 FEMM_PA(2020)662079 PE662.079v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

11-12-2020 FEMM_PA(2020)662080 PE662.080v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

PROTOKOL - Tirsdag den 18. februar 2020

10-12-2020 FEMM_PV(2020)02-18-1 PE648.343v01-00 FEMM

UDKAST TIL BETÆNKNING om fremme af ligestilling mellem kønnene i uddannelse og karriereveje inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM)

09-12-2020 FEMM_PR(2020)661980 PE661.980v01-00 FEMM
Susana SOLÍS PÉREZ

UDTALELSE om gennemførelse af Rådets direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv i lyset af FN's handicapkonvention (UNCRPD)

03-12-2020 FEMM_AD(2020)655669 PE655.669v02-00 FEMM
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en midlertidig undtagelse fra visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF for så vidt angår udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenesters anvendelse af teknologier til behandling af personoplysninger og andre data med henblik på bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn online

02-12-2020 FEMM_AD(2020)659041 PE659.041v03-00 FEMM
Christine ANDERSON

UDTALELSE om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området – årsberetning 2019

13-11-2020 FEMM_AD(2020)658726 PE658.726v03-00 FEMM
Christine ANDERSON

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 322 - Udkast til betænkning om gennemførelsen af direktiv 2011/36/EU om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor

12-11-2020 CJ01_AM(2020)660289 PE660.289v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

ÆNDRINGSFORSLAG 323 - 511 - Udkast til betænkning om gennemførelsen af direktiv 2011/36/EU om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor

12-11-2020 CJ01_AM(2020)660291 PE660.291v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

ÆNDRINGSFORSLAG 6 - 34 - Udkast til udtalelse Midlertidig undtagelse fra visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF for så vidt angår udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenesters anvendelse af teknologier til behandling af personoplysninger og andre data med henblik på bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn online

12-11-2020 FEMM_AM(2020)660099 PE660.099v01-00 FEMM
Christine ANDERSON

UDTALELSE om kønsdimensionen i samhørighedspolitikken

11-11-2020 FEMM_AD(2020)655668 PE655.668v02-00 FEMM
Lena DÜPONT

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG om udformning af digital uddannelsespolitik

11-11-2020 FEMM_AD(2020)657431 PE657.431v01-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

FORSLAG TIL DAGSORDEN

05-11-2020 FEMM_OJ(2020)11 PE660.179 FEMM

UDTALELSE om Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling – Meddelelse fra Kommissionen

30-10-2020 FEMM_AD(2020)657285 PE657.285v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en midlertidig undtagelse fra visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF for så vidt angår udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenesters anvendelse af teknologier til behandling af personoplysninger og andre data med henblik på bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn online

27-10-2020 FEMM_PA(2020)659041 PE659.041v02-00 FEMM
Christine ANDERSON

UDKAST TIL BETÆNKNING om situationen for så vidt angår seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder inden for rammerne af kvinders sundhed

27-10-2020 FEMM_PR(2020)660070 PE660.070v02-00 FEMM
Predrag Fred MATIĆ

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 100 - Udkast til udtalelse Menneskerettigheder og demokrati i verden i 2019 og Den Europæiske Unions politik på området – årsberetning 2019

20-10-2020 FEMM_AM(2020)659040 PE659.040v01-00 FEMM
Christine ANDERSON

UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2011/36/EU om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor

16-10-2020 CJ01_PR(2020)658995 PE658.995v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

UDKAST TIL UDTALELSE om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2019 og Den Europæiske Unions politik på området – årsberetning 2019

07-10-2020 FEMM_PA(2020)658726 PE658.726v02-00 FEMM
Christine ANDERSON

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 72 - Udkast til betænkning Udformning af digital uddannelsespolitik

06-10-2020 FEMM_AM(2020)657443 PE657.443v03-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

UDTALELSE om virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene

02-10-2020 FEMM_AD(2020)650432 PE650.432v02-00 FEMM
Alice KUHNKE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 70 - Udkast til udtalelse Gennemførelse af Rådets direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv i lyset af FN's handicapkonvention (UNCRPD)

02-10-2020 FEMM_AM(2020)658789 PE658.789v01-00 FEMM
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 96 - Udkast til udtalelse Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling

01-10-2020 FEMM_AM(2020)658722 PE658.722v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 201 - Udkast til betænkning Udligning af den kønsbestemte digitale kløft: Kvinders deltagelse i den digitale økonomi

30-09-2020 FEMM_AM(2020)658725 PE658.725v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG om et gammelt kontinents tiltagende aldring – muligheder og udfordringer i forbindelse med aldringspolitik efter 2020

28-09-2020 FEMM_AD(2020)658702 PE658.702v01-00 FEMM
Christine ANDERSON

UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021

24-09-2020 FEMM_AD(2020)655750 PE655.750v03-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 FEMM_AB(2020)657460 PE657.460v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 83 - Udkast til udtalelse Kønsdimensionen i samhørighedspolitikken

18-09-2020 FEMM_AM(2020)657415 PE657.415v01-00 FEMM
Lena DÜPONT

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 342 - Udkast til betænkning Kønsperspektivet i covid-19-krisen og perioden efter krisen

16-09-2020 FEMM_AM(2020)657386 PE657.386v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ÆNDRINGSFORSLAG 343 - 415 - Udkast til betænkning Kønsperspektivet i covid-19-krisen og perioden efter krisen

16-09-2020 FEMM_AM(2020)657387 PE657.387v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

UDTALELSE om kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor

14-09-2020 FEMM_AD(2020)646839 PE646.839v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

UDKAST TIL HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655871 PE655.871v01-00 FEMM
Sirpa PIETIKÄINEN

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655872 PE655.872v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

UDKAST TIL HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-handlingsprogram for sundhed – for perioden 2021-2027 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 282/2014 ("EU4Health-programmet")

14-09-2020 FEMM_AD(2020)657308 PE657.308v01-00 FEMM
Chrysoula ZACHAROPOULOU

UDKAST TIL BETÆNKNING om udligning af den kønsbestemte digitale kløft: Kvinders deltagelse i den digitale økonomi

10-09-2020 FEMM_PR(2020)655712 PE655.712v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

UDKAST TIL UDTALELSE om Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling – Meddelelse fra Kommissionen

10-09-2020 FEMM_PA(2020)657285 PE657.285v01-00 FEMM
Evelyn REGNER