Seneste dokumenter

Nogle af disse dokumenter er måske ikke tilgængelige på dit eget sprog, og en anden sprogversion vil i så fald blive foreslået automatisk. De vises ved et ikon, der repræsenterer den foreslåede sprogudgave. (e.g.: FR ).

MINUTES - Monday, 15 November 2021 EN

26-11-2021 FEMM_PV(2021)11-15-1 PE700.569v01-00 FEMM

OPINION on human rights and democracy in the world and the European Union’s policy on the matter – annual report 2021 EN

25-11-2021 FEMM_AD(2021)697571 PE697.571v03-00 FEMM
Hilde VAUTMANS

MINUTES - Monday, 15 November 2021 EN

24-11-2021 CJ21_PV(2021)11-15-1 PE700.467v01-00 EMPL FEMM

MINUTES - Monday, 25 October 2021 - Thursday, 28 October 2021 EN

18-11-2021 FEMM_PV(2021)10-25-1 PE700.398v01-00 FEMM

UDKAST TIL BETÆNKNING om opnåelse af kvinders økonomiske uafhængighed gennem iværksætteri og selvstændig virksomhed

10-11-2021 FEMM_PR(2021)699289 PE699.289v01-00 FEMM
Pernille WEISS

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 287 - Udkast til betænkning Integration af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet – årsberetning 2020

04-11-2021 FEMM_AM(2021)699285 PE699.285v01-00 FEMM
Gwendoline DELBOS-CORFIELD Irène TOLLERET

ÆNDRINGSFORSLAG 148 - 425 - Udkast til betænkning Styrkelse af anvendelsen af princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi ved hjælp af løngennemsigtighed og håndhævelsesmekanismer

20-10-2021 CJ21_AM(2021)699041 PE699.041v01-00 EMPL FEMM
Samira RAFAELA Kira Marie PETER-HANSEN

ÆNDRINGSFORSLAG 426 - 759 - Udkast til betænkning Styrkelse af anvendelsen af princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi ved hjælp af løngennemsigtighed og håndhævelsesmekanismer

20-10-2021 CJ21_AM(2021)699048 PE699.048v01-00 EMPL FEMM
Samira RAFAELA Kira Marie PETER-HANSEN

ÆNDRINGSFORSLAG 760 - 1090 - Udkast til betænkning om styrkelse af anvendelsen af princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi ved hjælp af løngennemsigtighed og håndhævelsesmekanismer

20-10-2021 CJ21_AM(2021)699049 PE699.049v01-00 EMPL FEMM
Samira RAFAELA Kira Marie PETER-HANSEN

PROTOKOL - Torsdag den 30. september 2021

20-10-2021 FEMM_PV(2021)09-30-1 PE697.854v01-00 FEMM

PROTOKOL - Torsdag den 30. september 2021

15-10-2021 CJ21_PV(2021)09-30-1 PE699.051v01-00 EMPL FEMM

PROTOKOL - Mandag den 10. maj 2021

15-10-2021 CJ01_PV(2021)05-10-1 PE697.846v01-00 FEMM LIBE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 106 - Udkast til udtalelse Menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området - årlig betænkning 2021

15-10-2021 FEMM_AM(2021)699058 PE699.058v01-00 FEMM
Hilde VAUTMANS

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester (retsakt om digitale tjenester) og om ændring af direktiv 2000/31/EF

13-10-2021 FEMM_AD(2021)693717 PE693.717v03-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om passende mindstelønninger i Den Europæiske Union

11-10-2021 FEMM_AD(2021)691369 PE691.369v03-00 FEMM
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

PROTOKOL - Mandag den 12. juli 2021 - Onsdag den 14. juli 2021

01-10-2021 FEMM_PV(2021)07-12-1 PE697.538v02-00 FEMM

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 317 - Udkast til betænkning EU's kønshandlingsplan III

30-09-2021 CJ07_AM(2021)697570 PE697.570v02-00 DEVE FEMM
Chrysoula ZACHAROPOULOU

ÆNDRINGSFORSLAG 318 - 540 - Udkast til betænkning EU's kønshandlingsplan III

30-09-2021 CJ07_AM(2021)697621 PE697.621v02-00 DEVE FEMM
Chrysoula ZACHAROPOULOU

PROTOKOL - Tirsdag den 25. maj 2021

28-09-2021 CJ01_PV(2021)05-25-1 PE695.245v02-00 FEMM LIBE

PROTOKOL - Mandag den 12. juli 2021 - Onsdag den 14. juli 2021

23-09-2021 CJ01_PV(2021)07-12-1 PE696.266v01-00 FEMM LIBE

UDKAST TIL UDTALELSE om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området – årlig betænkning 2021

23-09-2021 FEMM_PA(2021)697571 PE697.571v01-00 FEMM
Hilde VAUTMANS
Frist for ændringsforslag : 14-10-2021

UDKAST TIL BETÆNKNING om integration af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet – årlig betænkning 2020

22-09-2021 FEMM_PR(2021)697615 PE697.615v01-00 FEMM
Gwendoline DELBOS-CORFIELD Irène TOLLERET
Frist for ændringsforslag : 28-10-2021

PROTOKOL - Tirsdag den 25. maj 2021

20-09-2021 FEMM_PV(2021)05-25-1 PE693.785v01-00 FEMM

MISSIONSRAPPORT efter den virtuelle mission til Generation Equality Forum, Paris, 30. juni 2021 - 2. juli 2021

17-09-2021 FEMM_CR(2021)696530 PE696.530v02-00 FEMM

PROTOKOL - Torsdag den 29. oktober 2020

16-09-2021 CJ01_PV(2020)10-29-1 PE696.437v01-00 FEMM LIBE

PROTOKOL - Onsdag den 28. oktober 2020 - Torsdag den 29. oktober 2020

16-09-2021 FEMM_PV(2020)10-28-1 PE692.699v02-00 FEMM

UDTALELSE om forslag til det almindelige budget for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2022 – Almindelig gennemgang – Samlede udgifter – Almindelig oversigt over indtægter – Oversigt over indtægter og udgifter efter sektion

08-09-2021 FEMM_AD(2021)693876 PE693.876v02-00 FEMM
Samira RAFAELA

UDKAST TIL BETÆNKNING om EU's kønshandlingsplan III

02-09-2021 CJ07_PR(2021)692830 PE692.830v02-00 DEVE FEMM
Chrysoula ZACHAROPOULOU
Frist for ændringsforslag : 22-09-2021

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om styrkelse af anvendelsen af princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi ved hjælp af løngennemsigtighed og håndhævelsesmekanismer

02-09-2021 CJ21_PR(2021)693798 PE693.798v01-00 EMPL FEMM
Samira RAFAELA Kira Marie PETER-HANSEN
Frist for ændringsforslag : 08-10-2021

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 74 - Udkast til udtalelse Forslag til det almindelige budget for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2022 – Almindelig gennemgang – samlede udgifter – Almindelig oversigt over indtægter – Oversigt over indtægter og udgifter efter sektion

19-07-2021 FEMM_AM(2021)696287 PE696.287v01-00 FEMM
Samira RAFAELA

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 287 - Udkast til betænkning Ligestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union i 2018-2020

19-07-2021 FEMM_AM(2021)696288 PE696.288v01-00 FEMM
Sandra PEREIRA

UDTALELSE om en strategi for bæredygtig og intelligent mobilitet

15-07-2021 FEMM_AD(2021)691442 PE691.442v02-00 FEMM
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

ÆNDRINGSFORSLAG 28-169 - Udkast til udtalelse Et indre marked for digitale tjenester (retsakt om digitale tjenester) og om ændring af direktiv 2000/31/EF

14-07-2021 FEMM_AM(2021)695317 PE695.317v01-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 438 - Udkast til betænkning Bekæmpelse af kønsbaseret vold: cybervold

09-07-2021 CJ01_AM(2021)695117 PE695.117v01-00 FEMM LIBE
Sylwia SPUREK Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester (retsakt om digitale tjenester) og om ændring af direktiv 2000/31/EF

01-07-2021 FEMM_PA(2021)693717 PE693.717v02-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA
Frist for ændringsforslag : 08-07-2021

PROTOKOL - Mandag den 19. april 2021 - Torsdag den 22. april 2021

29-06-2021 FEMM_PV(2021)04-19-1 PE692.697v01-00 FEMM

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2022 – alle sektioner

17-06-2021 FEMM_PA(2021)693876 PE693.876v01-00 FEMM
Samira RAFAELA
Frist for ændringsforslag : 19-07-2021

UDKAST TIL BETÆNKNING Ligestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union i 2018-2020

16-06-2021 FEMM_PR(2021)693864 PE693.864v01-00 FEMM
Sandra PEREIRA
Frist for ændringsforslag : 19-07-2021

PROTOKOL - Torsdag den 4. marts 2021

09-06-2021 FEMM_PV(2021)03-04-1 PE693.677v02-00 FEMM

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 401 - Udkast til betænkning med henstillinger til Kommissionen om at identificere kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, stk. 1, i TEUF

08-06-2021 CJ01_AM(2021)693724 PE693.724v01-00 FEMM LIBE
Diana RIBA I GINER Malin BJÖRK

PROTOKOL - Mandag den 10. maj 2021 - Tirsdag den 11. maj 2021

08-06-2021 FEMM_PV(2021)05-10-1 PE693.728v01-00 FEMM

PROTOKOL - Mandag den 12. oktober 2020

04-06-2021 FEMM_PV(2020)10-12-1 PE693.675v01-00 FEMM

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 81 - Udkast til udtalelse om en strategi for bæredygtig og intelligent mobilitet

01-06-2021 FEMM_AM(2021)693664 PE693.664v01-00 FEMM
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

PROTOKOL - Torsdag den 12. november 2020

31-05-2021 FEMM_PV(2020)11-12-1 PE693.608v01-00 FEMM

PROTOKOL - Mandag den 15. marts 2021 - Tirsdag den 16. marts 2021

28-05-2021 FEMM_PV(2021)03-15-1 PE691.341v02-00 FEMM

PROTOKOL - Mandag den 25. januar 2021 - Tirsdag den 26. januar 2021

28-05-2021 FEMM_PV(2021)01-25-1 PE693.550v01-00 FEMM

Udtalelse om beskyttelse af personer med handicap gennem andragender: erfaringer

26-05-2021 FEMM_AL(2021)691085 PE691.085v01-00 FEMM
Samira RAFAELA

UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om bekæmpelse af kønsbaseret vold: cybervold

20-05-2021 CJ01_PR(2021)691453 PE691.453v01-00 FEMM LIBE
Sylwia SPUREK Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI
Frist for ændringsforslag : 08-07-2021

ÆNDRINGSFORSLAG 17 - 296 - Udkast til udtalelse Passende mindstelønninger i Den Europæiske Union

19-05-2021 FEMM_AM(2021)692831 PE692.831v01-00 FEMM
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om at identificere kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, stk. 1, i TEUF

05-05-2021 CJ01_PR(2021)692619 PE692.619v02-00 FEMM LIBE
Diana RIBA I GINER Malin BJÖRK
Frist for ændringsforslag : 02-06-2021

MISSIONSRAPPORT på baggrund af den virtuelle mission til den 65. samling i FN's Kommission for Kvinders Status, New York, USA, den 15.-26. marts 2021

03-05-2021 FEMM_CR(2021)691421 PE691.421v01-00 FEMM