Præsentation

Understøttende analyser

Denne database indeholder forskningsdokumenter, der er udarbejdet af Europa-Parlamentets forskellige forskningstjenester, navnlig studier, indgående analyser og briefinger udarbejdet af temaafdelingerne, Enheden for Støtte til den Økonomiske Styring og Direktoratet for Konsekvensanalyse og Europæisk Merværdi. Formålet med disse dokumenter er at understøtte arbejdet i de forskellige parlamentariske organer.

Temaafdelingerne

Temaafdelingerne er ansvarlige for at levere ekspertise og politisk rådgivning til støtte for aktiviteterne i de forskellige parlamentariske organer, navnlig udvalgene. De leverer, baseret på analyser foretaget enten internt eller eksternt, uafhængige, specialiserede, objektive og ajourførte oplysninger af høj kvalitet inden for alle Parlamentets aktivitetsområder.
Temaafdelingerne leverer politikanalyser i mange forskellige former, hyppigst som svar på en anmodning fra et af Europa-Parlamentets udvalg eller en af delegationerne. I denne database findes der tekster, der spænder fra studier og indgående lande- eller emnespecifikke analyser til briefinger. Disse dokumenter anvendes til en lang række formål, da de kan indgå direkte i lovgivningsarbejdet i et bestemt udvalg eller tjene som briefinger for delegationsmedlemmer.

Enheden for Støtte til den Økonomiske Styring

Enheden for Støtte til den Økonomiske Styring leverer briefinger til de økonomiske dialoger og høringer om ansvarlighed, der arrangeres af det relevante udvalg i Parlamentet. Endvidere udarbejder enheden regelmæssigt baggrundsdokumenter og tabeller på dette område

Direktoratet for Konsekvensanalyse og Europæisk Merværdi

Direktoratet for Konsekvensanalyse og Europæisk Merværdi under Europa-Parlamentets Forskningstjeneste (EPRS) foretager undersøgelser om forskellige aspekter af den forudgående eller efterfølgende evaluering af EU-lovgivning og -politikker. I denne database findes der: detaljerede vurderinger af konsekvensanalyser produceret af Kommissionen, supplerende eller alternative konsekvensanalyser, konsekvensanalyser af Parlamentets ændringsforslag, evalueringer af gennemførelsen på EU-plan af EU-lovgivnings og -politikkers gennemførelse og effektivitet i praksis, rapporter om omkostninger ved ikke at virkeliggøre Europa på politikområder, hvor der kan opnås større effektivitet eller kollektive fordele gennem en fælles indsats på europæisk plan, og evalueringer af den europæiske merværdis, der redegør for bevæggrundene for de lovgivningsmæssige initiativbetænkninger, som forelægges af udvalgene.
Enheden for Videnskabeligt Fremsyn (STOA) udfører tværfaglig forskning og yder strategisk rådgivning i forbindelse med vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter og videnskabeligt fremsyn. Den gennemfører indgående undersøgelser og tilrettelægger workshops om udviklingen på disse områder efter anvisninger fra STOA-panelet, der består af 24 medlemmer af Europa-Parlamentet
Kontakter

Temaafdelingen for Borgernes Rettigheder og Konstitutionelle Anliggender