Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας

Τελευταία νέα

Next SEDE meeting - 26 and 27 January 2022

15-12-2021 - 15:57

In the context of the COVID-19 pandemic, the President of the European Parliament has established a number of measures to contain the spread of the virus and to safeguard Parliament's core activities. The current precautionary measures do not affect work on legislative priorities.

Core activities are maintained to ensure the smooth running of the institution's legislative, budgetary, and scrutiny functions.

The next meeting of the Subcommittee on Security and Defence (SEDE) will take place on 26 and 27 January 2022.

The meeting agenda and documents will be published here.


Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

Τα θεματολογικά δελτία προσφέρουν μια γενική εικόνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.

Αναλύσεις τεκμηρίωσης

EP Multimedia Centre

Είστε ευπρόσδεκτοι να μας ακολουθήσετε στο Κέντρο πολυμέσων EP

STOA

Επιτροπή για το Μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας