Please fill this field

Najnoviji dokumenti

Neki dokumenti možda nisu dostupni na vašem jeziku pa će vam automatski biti predložena druga jezična verzija. Svaka jezična verzija prikazana je svojim simbolom. (e.g.: FR ).

AMANDMANI 1 - 19 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2019. godinu: Opći proračun EU-a – Vijeće i Europsko vijeće

16-12-2020 AFCO_AM(2020)662174 PE662.174v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDMENTS 1 - 15 - Draft report Proposal for an Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management EN

26-11-2020 AFCO_AM(2020)661852 PE661.852v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

Mišljenje o Prijedlogu uredbe Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027.

20-11-2020 AFCO_AL(2020)660284 PE660.284v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

MINUTES - Thursday, 19 November 2020 EN

19-11-2020 AFCO_PV(2020)11-19-1 PE661.879v01-00 AFCO

NACRT IZVJEŠĆA o sklapanju međuinstitucijskog sporazuma između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju te o novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava

17-11-2020 AFCO_PR(2020)660218 PE660.218v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

NACRT MIŠLJENJA o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

13-11-2020 AFCO_PA(2020)660215 PE660.215v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

MIŠLJENJE o praćenju primjene prava Europske unije tijekom 2017., 2018. i 2019.

30-10-2020 AFCO_AD(2020)658830 PE658.830v02-00 AFCO
Pedro SILVA PEREIRA

ZAPISNIK - Srijeda, 28. listopada 2020.

28-10-2020 AFCO_PV(2020)10-28-1 PE661.878v02-00 AFCO

Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

26-10-2020 AFCO_AL(2020)658843 PE658.843v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDMENTS 1 - 43 - Draft opinion Monitoring the application of European Union law 2017 and 2018 EN

16-10-2020 AFCO_AM(2020)658930 PE658.930v01-00 AFCO
Pedro SILVA PEREIRA

MIŠLJENJE o provedbi Europskog uhidbenog naloga i postupaka predaje između država članica

14-10-2020 AFCO_AD(2020)648270 PE648.270v02-00 AFCO
Paulo RANGEL

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 12. listopada 2020.

12-10-2020 AFCO_PV(2020)10-12-1 PE659.057v01-00 AFCO

NACRT MIŠLJENJA o primjeni prava Europske unije tijekom 2017., 2018. i 2019.

07-10-2020 AFCO_PA(2020)658830 PE658.830v01-00 AFCO
Pedro SILVA PEREIRA

AMENDMENTS 1 - 44 - Draft opinion The Implementation of the European Arrest Warrant and the Surrender Procedures between Member States EN

29-09-2020 AFCO_AM(2020)658701 PE658.701v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

AMENDMENTS 7 - 43 - Draft report Amendments to the Rules of Procedure in order to ensure the functioning of Parliament in extraordinary circumstances EN

25-09-2020 AFCO_AM(2020)657438 PE657.438v02-00 AFCO
Gabriele BISCHOFF

ZAPISNIK - Četvrtak, 24. rujna 2020.

24-09-2020 AFCO_PV(2020)09-24-1 PE659.043v01-00 AFCO

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 AFCO_AB(2020)657484 PE657.484v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

MIŠLJENJE o uspostavi mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava

11-09-2020 AFCO_AD(2020)654024 PE654.024v03-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

NACRT MIŠLJENJA o provedbi Europskog uhidbenog naloga i postupaka predaje između država članica

09-09-2020 AFCO_PA(2020)648270 PE648.270v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

MIŠLJENJE o javnom pristupu dokumentima (članak 122. stavak 7. Poslovnika) – Godišnje izvješće za razdoblje od 2016. do 2018.

02-09-2020 AFCO_AD(2020)648269 PE648.269v02-00 AFCO
Loránt VINCZE

MIŠLJENJE o Preporuci Vijeću i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o provedbi stalne strukturirane suradnje i upravljanju njome (PESCO)

02-09-2020 AFCO_AD(2020)653752 PE653.752v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

MIŠLJENJE o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2021. – svi dijelovi

01-09-2020 AFCO_AD(2020)654031 PE654.031v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

ZAPISNIK - Utorak, 1. rujna 2020.

01-09-2020 AFCO_PV(2020)09-01-1 PE659.007v01-00 AFCO

Mišljenje o Prijedlogu odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije

28-08-2020 AFCO_AL(2020)655594 PE655.594v02-00 AFCO
Sandro GOZI

ZAPISNIK - Četvrtak, 27. kolovoza 2020.

27-08-2020 AFCO_PV(2020)08-27-1 PE658.990v01-00 AFCO

AMENDMENTS 1 - 16 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

19-08-2020 AFCO_AM(2020)655899 PE655.899v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDMENTS 1 - 265 - Draft report Stocktaking of European elections EN

20-07-2020 AFCO_AM(2020)655711 PE655.711v01-00 AFCO
Pascal DURAND

AMENDMENTS 1 - 93 - Draft opinion The Establishment of an EU Mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights EN

17-07-2020 AFCO_AM(2020)655681 PE655.681v01-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

ZAPISNIK - Utorak, 14. srpnja 2020.

14-07-2020 AFCO_PV(2020)07-14-1 PE657.295v01-00 AFCO

AMENDMENTS 1 - 49 - Draft opinion Recommendation to the Council and the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy concerning the Implementation and governance of Permanent Structured Cooperation (PESCO) EN

13-07-2020 AFCO_AM(2020)655648 PE655.648v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

NACRT IZVJEŠĆA o izmjenama Poslovnika kako bi se osiguralo funkcioniranje Parlamenta u izvanrednim okolnostima

10-07-2020 AFCO_PR(2020)654009 PE654.009v02-00 AFCO
Gabriele BISCHOFF

ZAPISNIK - Utorak, 7. srpnja 2020.

07-07-2020 AFCO_PV(2020)07-07-1 PE654.108v01-00 AFCO

NACRT MIŠLJENJA o uspostavi mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava

06-07-2020 AFCO_PA(2020)654024 PE654.024v01-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

NACRT MIŠLJENJA Nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2021.

02-07-2020 AFCO_PA(2020)654031 PE654.031v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ZAPISNIK - Četvrtak, 2. srpnja 2020.

02-07-2020 AFCO_PV(2020)07-02-1 PE654.093v01-00 AFCO

NACRT IZVJEŠĆA o analizi europskih izbora

12-06-2020 AFCO_PR(2020)653777 PE653.777v01-00 AFCO
Pascal DURAND

NACRT MIŠLJENJA o Preporuci Vijeću i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o provedbi stalne strukturirane suradnje i upravljanju njome (PESCO)

10-06-2020 AFCO_PA(2020)653752 PE653.752v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 8. lipnja 2020.

08-06-2020 AFCO_PV(2020)06-08-1 PE653.775v01-00 AFCO

MIŠLJENJE o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji – Godišnje izvješće za godine 2018. – 2019.

03-06-2020 AFCO_AD(2020)647015 PE647.015v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDMENTS 1 - 33 - Draft opinion Public Access to Documents (Rule 122(7)) – Annual report for the years 2016-2018 EN

03-06-2020 AFCO_AM(2020)652576 PE652.576v01-00 AFCO
Loránt VINCZE

MIŠLJENJE o preporukama za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske

27-05-2020 AFCO_AD(2020)648463 PE648.463v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

ZAPISNIK - Utorak, 26. svibnja 2020.

26-05-2020 AFCO_PV(2020)05-26-1 PE652.552v01-00 AFCO

AMENDMENTS 1 - 85 - Draft opinion Recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

07-05-2020 AFCO_AM(2020)650681 PE650.681v01-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2011 o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije

29-04-2020 AFCO_AD(2020)650589 PE650.589v01-00 AFCO
Pascal DURAND

Mišljenje o smjernicama za proračun za 2021. – dio III.

20-04-2020 AFCO_AL(2020)650505 PE650.505v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

NACRT MIŠLJENJA o preporukama za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske

16-04-2020 AFCO_PA(2020)648463 PE648.463v01-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

PRIOPĆENJE ZASTUPNICIMA Smjernice za postupanje sa zahtjevima skupina građana (radi provjere poštuju li europske političke stranke ili zaklade vrijednosti na kojima se temelji Unija)

16-03-2020 AFCO_CM(2020)646887 PE646.887v03-00 AFCO

NACRT MIŠLJENJA o javnom pristupu dokumentima (članak 122. stavak 7. Poslovnika) – Godišnje izvješće za razdoblje od 2016. do 2018.

10-03-2020 AFCO_PA(2020)648269 PE648.269v01-00 AFCO
Loránt VINCZE

AMENDMENTS 1 - 24 - Draft opinion Guidelines for the 2021 Budget - Section III EN

27-02-2020 AFCO_AM(2020)648390 PE648.390v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDMENTS 1 - 37 - Draft opinion Situation of Fundamental Rights in the European Union - Annual Report for the years 2018-2019 EN

25-02-2020 AFCO_AM(2020)648375 PE648.375v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ZAPISNIK - Srijeda, 19. veljače 2020.

19-02-2020 AFCO_PV(2020)02-19-1 PE652.278v01-00 AFCO

NACRT MIŠLJENJA o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji – Godišnje izvješće za godine 2018. – 2019.

04-02-2020 AFCO_PA(2020)647015 PE647.015v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

NACRT MIŠLJENJA o smjernicama za proračun za 2021. – dio III.

28-01-2020 AFCO_PA(2020)646930 PE646.930v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ZAPISNIK - Utorak, 28. siječnja 2020.

28-01-2020 AFCO_PV(2020)01-28-1 PE648.506v01-00 AFCO

ZAPISNIK - Četvrtak, 23. siječnja 2020.

23-01-2020 AFCO_PV(2020)01-23-1 PE647.017v01-00 AFCO

NACRT PREPORUKE o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju

14-01-2020 AFCO_PR(2020)645036 PE645.036v02-00 AFCO
Guy VERHOFSTADT

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

09-12-2019 AFCO_AD(2019)642907 PE642.907v03-00 AFCO
Pascal DURAND