Recentste documenten

Sommige van deze documenten zijn mogelijk niet in uw taal beschikbaar. In dat geval wordt automatisch een andere versie aangeboden. Deze documenten worden aangeduid met een icoon voor de voorgestelde taalversie. (e.g.: FR ).

AMENDEMENTEN 1 - 19 - Ontwerpadvies Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Raad en Europese Raad

16-12-2020 AFCO_AM(2020)662174 PE662.174v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDEMENTEN 1 - 15 - Ontwerpverslag Voorstel voor een Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer

26-11-2020 AFCO_AM(2020)661852 PE661.852v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

Advies inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027

20-11-2020 AFCO_AL(2020)660284 PE660.284v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

NOTULEN - Donderdag 19 november 2020

19-11-2020 AFCO_PV(2020)11-19-1 PE661.879v01-00 AFCO

ONTWERPVERSLAG over de sluiting van een interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen

17-11-2020 AFCO_PR(2020)660218 PE660.218v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling II – Europese Raad en Raad

13-11-2020 AFCO_PA(2020)660215 PE660.215v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ADVIES inzake de controle op de toepassing van het EU-recht in 2017, 2018 en 2019

30-10-2020 AFCO_AD(2020)658830 PE658.830v02-00 AFCO
Pedro SILVA PEREIRA

NOTULEN - Woensdag 28 oktober 2020

28-10-2020 AFCO_PV(2020)10-28-1 PE661.878v02-00 AFCO

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht

26-10-2020 AFCO_AL(2020)658843 PE658.843v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDEMENTEN 1 - 43 - Ontwerpadvies Controle op de toepassing van het EU-recht in 2017, 2018 en 2019

16-10-2020 AFCO_AM(2020)658930 PE658.930v01-00 AFCO
Pedro SILVA PEREIRA

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten

14-10-2020 AFCO_AD(2020)648270 PE648.270v02-00 AFCO
Paulo RANGEL

NOTULEN - Maandag 12 oktober 2020

12-10-2020 AFCO_PV(2020)10-12-1 PE659.057v01-00 AFCO

ONTWERPADVIES inzake de controle op de toepassing van het EU-recht in 2017, 2018 en 2019

07-10-2020 AFCO_PA(2020)658830 PE658.830v01-00 AFCO
Pedro SILVA PEREIRA

AMENDEMENTEN 1 - 44 - Ontwerpadvies Tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten

29-09-2020 AFCO_AM(2020)658701 PE658.701v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

AMENDEMENTEN 7 - 43 - Ontwerpverslag Wijzigingen van het Reglement met het oog op waarborging van de goede werking van het Parlement in buitengewone omstandigheden

25-09-2020 AFCO_AM(2020)657438 PE657.438v02-00 AFCO
Gabriele BISCHOFF

NOTULEN - Donderdag 24 september 2020

24-09-2020 AFCO_PV(2020)09-24-1 PE659.043v01-00 AFCO

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 AFCO_AB(2020)657484 PE657.484v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ADVIES inzake de instelling van een EU-mechanisme voor de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten

11-09-2020 AFCO_AD(2020)654024 PE654.024v03-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

ONTWERPADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten

09-09-2020 AFCO_PA(2020)648270 PE648.270v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

ADVIES inzake toegang van het publiek tot documenten (artikel 122, lid 7, van het Reglement) – Jaarverslag voor de jaren 2016-2018

02-09-2020 AFCO_AD(2020)648269 PE648.269v02-00 AFCO
Loránt VINCZE

ADVIES inzake de aanbeveling aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over uitvoering en governance van de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO)

02-09-2020 AFCO_AD(2020)653752 PE653.752v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

ADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 - alle afdelingen

01-09-2020 AFCO_AD(2020)654031 PE654.031v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

NOTULEN - Dinsdag 1 september 2020

01-09-2020 AFCO_PV(2020)09-01-1 PE659.007v01-00 AFCO

Advies inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (

28-08-2020 AFCO_AL(2020)655594 PE655.594v02-00 AFCO
Sandro GOZI

NOTULEN - Donderdag 27 augustus 2020

27-08-2020 AFCO_PV(2020)08-27-1 PE658.990v01-00 AFCO

AMENDEMENTEN 1 - 16 - Ontwerpadvies Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 - Alle afdelingen

19-08-2020 AFCO_AM(2020)655899 PE655.899v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDEMENTEN 1 - 265 - Ontwerpverslag De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces

20-07-2020 AFCO_AM(2020)655711 PE655.711v01-00 AFCO
Pascal DURAND

AMENDEMENTEN 1 - 93 - Ontwerpadvies Instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten

17-07-2020 AFCO_AM(2020)655681 PE655.681v01-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 14 juli 2020

14-07-2020 AFCO_OJ(2020)07-14_1 PE654.112v01-00 AFCO

NOTULEN - Dinsdag 14 juli 2020

14-07-2020 AFCO_PV(2020)07-14-1 PE657.295v01-00 AFCO

AMENDEMENTEN 1 - 49 - Ontwerpadvies Aanbeveling aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over uitvoering en governance van de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO)

13-07-2020 AFCO_AM(2020)655648 PE655.648v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

ONTWERPVERSLAG over wijzigingen van het Reglement met het oog op waarborging van de goede werking van het Parlement in buitengewone omstandigheden

10-07-2020 AFCO_PR(2020)654009 PE654.009v02-00 AFCO
Gabriele BISCHOFF

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 7 juli 2020

07-07-2020 AFCO_OJ(2020)07-07_1 PE654.025v01-00 AFCO

NOTULEN - Dinsdag 7 juli 2020

07-07-2020 AFCO_PV(2020)07-07-1 PE654.108v01-00 AFCO

ONTWERPADVIES inzake de instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten

06-07-2020 AFCO_PA(2020)654024 PE654.024v01-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

ONTWERPADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021

02-07-2020 AFCO_PA(2020)654031 PE654.031v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

NOTULEN - Donderdag 2 juli 2020

02-07-2020 AFCO_PV(2020)07-02-1 PE654.093v01-00 AFCO

ONTWERPVERSLAG over de stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces

12-06-2020 AFCO_PR(2020)653777 PE653.777v01-00 AFCO
Pascal DURAND

ONTWERPADVIES inzake de aanbeveling aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over uitvoering en governance van de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO)

10-06-2020 AFCO_PA(2020)653752 PE653.752v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

ONTWERPAGENDA - Maandag 8 juni 2020

08-06-2020 AFCO_OJ(2020)06-08_1 PE652.566v01-00 AFCO

NOTULEN - Maandag 8 juni 2020

08-06-2020 AFCO_PV(2020)06-08-1 PE653.775v01-00 AFCO

ADVIES inzake de situatie van de grondrechten in de Europese Unie – Jaarverslag voor de jaren 2018-2019

03-06-2020 AFCO_AD(2020)647015 PE647.015v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDEMENTEN 1 - 33 - Ontwerpadvies Toegang van het publiek tot documenten (artikel 122, lid 7, van het Reglement) – Jaarverslag voor de jaren 2016-2018

03-06-2020 AFCO_AM(2020)652576 PE652.576v01-00 AFCO
Loránt VINCZE

ADVIES inzake de aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

27-05-2020 AFCO_AD(2020)648463 PE648.463v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

NOTULEN - Dinsdag 26 mei 2020

26-05-2020 AFCO_PV(2020)05-26-1 PE652.552v01-00 AFCO

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 26 mei 2020

18-05-2020 AFCO_OJ(2020)05-26_1 PE652.380v01-00 AFCO

AMENDEMENTEN 1 - 85 - Ontwerpadvies Aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

07-05-2020 AFCO_AM(2020)650681 PE650.681v01-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

29-04-2020 AFCO_AD(2020)650589 PE650.589v01-00 AFCO
Pascal DURAND

Advies inzake richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

20-04-2020 AFCO_AL(2020)650505 PE650.505v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ONTWERPADVIES inzake de aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

16-04-2020 AFCO_PA(2020)648463 PE648.463v01-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

MEDEDELING AAN DE LEDEN Richtsnoeren voor de behandeling van verzoeken van een groep burgers (tot verificatie van de naleving door Europese politieke partijen of stichtingen van de waarden waarop de Unie berust)

16-03-2020 AFCO_CM(2020)646887 PE646.887v03-00 AFCO

ONTWERPADVIES inzake toegang van het publiek tot documenten (artikel 122, lid 7, van het Reglement) – Jaarverslag voor de jaren 2016-2018

10-03-2020 AFCO_PA(2020)648269 PE648.269v01-00 AFCO
Loránt VINCZE

AMENDEMENTEN 1 - 24 - Ontwerpadvies Richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

27-02-2020 AFCO_AM(2020)648390 PE648.390v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDEMENTEN 1 - 37 - Ontwerpadvies Situatie van de grondrechten in de Europese Unie - Jaarverslag voor de jaren 2018-2019

25-02-2020 AFCO_AM(2020)648375 PE648.375v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

NOTULEN - Woensdag 19 februari 2020

19-02-2020 AFCO_PV(2020)02-19-1 PE652.278v01-00 AFCO

ONTWERPADVIES inzake de situatie van de grondrechten in de Europese Unie – Jaarverslag voor de jaren 2018-2019

04-02-2020 AFCO_PA(2020)647015 PE647.015v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ONTWERPADVIES inzake richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

28-01-2020 AFCO_PA(2020)646930 PE646.930v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

NOTULEN - Dinsdag 28 januari 2020

28-01-2020 AFCO_PV(2020)01-28-1 PE648.506v01-00 AFCO

NOTULEN - Donderdag 23 januari 2020

23-01-2020 AFCO_PV(2020)01-23-1 PE647.017v01-00 AFCO

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

14-01-2020 AFCO_PR(2020)645036 PE645.036v02-00 AFCO
Guy VERHOFSTADT