Please fill this field

Nejnovější dokumenty

Některé z těchto dokumentů nemusí být ve vašem jazyce k dispozici a v tom případě bude automaticky navržena jiná jazyková verze. Pozná se to podle ikony navrhované jazykové verze. (e.g.: FR ).

Opinion on the Proposal for a Council regulation laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027 EN

20-11-2020 AFCO_AL(2020)660284 PE660.284v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

NÁVRH ZPRÁVY o uzavření Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu na zavedení nových vlastních zdrojů

17-11-2020 AFCO_PR(2020)660218 PE660.218v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2019, Section II – European Council and Council EN

13-11-2020 AFCO_PA(2020)660215 PE660.215v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

STANOVISKO o kontrole uplatňování práva Evropské unie v letech 2017, 2018 a 2019

30-10-2020 AFCO_AD(2020)658830 PE658.830v02-00 AFCO
Pedro SILVA PEREIRA

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti

26-10-2020 AFCO_AL(2020)658843 PE658.843v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 43 - Návrh stanoviska Kontrola uplatňování práva Evropské unie v letech 2017 a 2018

16-10-2020 AFCO_AM(2020)658930 PE658.930v01-00 AFCO
Pedro SILVA PEREIRA

STANOVISKO k provádění evropského zatýkacího rozkazu a postupům předávání mezi členskými státy

14-10-2020 AFCO_AD(2020)648270 PE648.270v02-00 AFCO
Paulo RANGEL

NÁVRH STANOVISKA o kontrole uplatňování práva Evropské unie v letech 2017, 2018 a 2019

07-10-2020 AFCO_PA(2020)658830 PE658.830v01-00 AFCO
Pedro SILVA PEREIRA

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 44 - Návrh stanoviska Provádění evropského zatýkacího rozkazu a postupy předávání mezi členskými státy

29-09-2020 AFCO_AM(2020)658701 PE658.701v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 7 - 43 - Návrh zprávy Změny jednacího řádu s cílem zajistit fungování Parlamentu za mimořádných okolností

25-09-2020 AFCO_AM(2020)657438 PE657.438v02-00 AFCO
Gabriele BISCHOFF

MINUTES - Thursday, 24 September 2020 EN

24-09-2020 AFCO_PV(2020)09-24-1 PE659.043v01-00 AFCO

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 AFCO_AB(2020)657484 PE657.484v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

STANOVISKO k vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva

11-09-2020 AFCO_AD(2020)654024 PE654.024v03-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

NÁVRH STANOVISKA k provádění evropského zatýkacího rozkazu a postupům předávání mezi členskými státy

09-09-2020 AFCO_PA(2020)648270 PE648.270v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

STANOVISKO k přístupu veřejnosti k dokumentům (čl. 122 odst. 7) – Výroční zpráva za období 2016-2018

02-09-2020 AFCO_AD(2020)648269 PE648.269v02-00 AFCO
Loránt VINCZE

STANOVISKO k doporučení Radě a vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedovi Komise, ohledně provádění a řízení stálé strukturované spolupráce (PESCO)

02-09-2020 AFCO_AD(2020)653752 PE653.752v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

STANOVISKO k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly

01-09-2020 AFCO_AD(2020)654031 PE654.031v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 1. září 2020

01-09-2020 AFCO_OJ(2020)09-01_1 PE655.943v01-00 AFCO

ZÁPIS - Úterý, 1. září 2020

01-09-2020 AFCO_PV(2020)09-01-1 PE659.007v01-00 AFCO

Stanovisko k návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie (

28-08-2020 AFCO_AL(2020)655594 PE655.594v02-00 AFCO
Sandro GOZI

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 27. srpna 2020

27-08-2020 AFCO_OJ(2020)08-27_1 PE655.912v01-00 AFCO

ZÁPIS - Čtvrtek, 27. srpna 2020

27-08-2020 AFCO_PV(2020)08-27-1 PE658.990v01-00 AFCO

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 16 - Návrh stanoviska Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly

19-08-2020 AFCO_AM(2020)655899 PE655.899v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 – 265 - Návrh zprávy Bilance evropských voleb

20-07-2020 AFCO_AM(2020)655711 PE655.711v01-00 AFCO
Pascal DURAND

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 93 - Návrh stanoviska Vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva

17-07-2020 AFCO_AM(2020)655681 PE655.681v01-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

ZÁPIS - Úterý, 14. července 2020

14-07-2020 AFCO_PV(2020)07-14-1 PE657.295v01-00 AFCO

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 49 - Návrh stanoviska Doporučení Radě a vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedovi Komise, ohledně provádění a řízení stálé strukturované spolupráce (PESCO)

13-07-2020 AFCO_AM(2020)655648 PE655.648v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

NÁVRH ZPRÁVY o změnách jednacího řádu s cílem zajistit fungování Parlamentu za mimořádných okolností

10-07-2020 AFCO_PR(2020)654009 PE654.009v02-00 AFCO
Gabriele BISCHOFF

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 14. července 2020

08-07-2020 JURI_OJ(2020)07-14_1 PE654.104v01-00 AFCO JURI

ZÁPIS - Úterý, 7. července 2020

07-07-2020 AFCO_PV(2020)07-07-1 PE654.108v01-00 AFCO

NÁVRH STANOVISKA k vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva

06-07-2020 AFCO_PA(2020)654024 PE654.024v01-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

NÁVRH STANOVISKA k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021

02-07-2020 AFCO_PA(2020)654031 PE654.031v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ZÁPIS - Čtvrtek, 2. července 2020

02-07-2020 AFCO_PV(2020)07-02-1 PE654.093v01-00 AFCO

NÁVRH ZPRÁVY o bilanci evropských voleb

12-06-2020 AFCO_PR(2020)653777 PE653.777v01-00 AFCO
Pascal DURAND

NÁVRH STANOVISKA k doporučení Radě a vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedovi Komise, ohledně provádění a řízení stálé strukturované spolupráce (PESCO)

10-06-2020 AFCO_PA(2020)653752 PE653.752v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

ZÁPIS - Pondělí, 8. června 2020

08-06-2020 AFCO_PV(2020)06-08-1 PE653.775v01-00 AFCO

STANOVISKO ke stavu základních práv v Evropské unii – výroční zpráva za období 2018–2019

03-06-2020 AFCO_AD(2020)647015 PE647.015v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 33 - Návrh stanoviska Přístup veřejnosti k dokumentům (čl. 122 odst. 7) – Výroční zpráva za období 2016–2018

03-06-2020 AFCO_AM(2020)652576 PE652.576v01-00 AFCO
Loránt VINCZE

STANOVISKO k doporučením pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

27-05-2020 AFCO_AD(2020)648463 PE648.463v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

ZÁPIS - Úterý, 26. května 2020

26-05-2020 AFCO_PV(2020)05-26-1 PE652.552v01-00 AFCO

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 85 - Návrh stanoviska Doporučení pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

07-05-2020 AFCO_AM(2020)650681 PE650.681v01-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí

29-04-2020 AFCO_AD(2020)650589 PE650.589v01-00 AFCO
Pascal DURAND

Stanovisko k obecným pokynům pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III

20-04-2020 AFCO_AL(2020)650505 PE650.505v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

NÁVRH STANOVISKA k doporučením pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

16-04-2020 AFCO_PA(2020)648463 PE648.463v01-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

SDĚLENÍ ČLENŮM Pokyny pro vyřizování žádostí podaných skupinou občanů (pro účely ověření toho, zda evropské politické strany či nadace dodržují hodnoty, na nichž je Unie založena)

16-03-2020 AFCO_CM(2020)646887 PE646.887v03-00 AFCO

NÁVRH STANOVISKA k přístupu veřejnosti k dokumentům (čl. 122 odst. 7) – Výroční zpráva za období 2016-2018

10-03-2020 AFCO_PA(2020)648269 PE648.269v01-00 AFCO
Loránt VINCZE

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 24 - Návrh stanoviska Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III

27-02-2020 AFCO_AM(2020)648390 PE648.390v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 37 - Návrh stanoviska Stav základních práv v Evropské unii – Výroční zpráva za období 2018–2019

25-02-2020 AFCO_AM(2020)648375 PE648.375v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 19. února 2020

19-02-2020 AFCO_OJ(2020)02-19_1 PE647.145v01-00 AFCO

ZÁPIS - Středa, 19. února 2020

19-02-2020 AFCO_PV(2020)02-19-1 PE652.278v01-00 AFCO

NÁVRH STANOVISKA ke stavu základních práv v Evropské unii – výroční zpráva za období 2018–2019

04-02-2020 AFCO_PA(2020)647015 PE647.015v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 28. ledna 2020

28-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-28_1 PE646.886v01-00 AFCO

NÁVRH STANOVISKA k obecným pokynům pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III

28-01-2020 AFCO_PA(2020)646930 PE646.930v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ZÁPIS - Úterý, 28. ledna 2020

28-01-2020 AFCO_PV(2020)01-28-1 PE648.506v01-00 AFCO

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 23. ledna 2020

23-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-23_1 PE646.845v01-00 AFCO

ZÁPIS - Čtvrtek, 23. ledna 2020

23-01-2020 AFCO_PV(2020)01-23-1 PE647.017v01-00 AFCO

NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii

14-01-2020 AFCO_PR(2020)645036 PE645.036v02-00 AFCO
Guy VERHOFSTADT

STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Evropská rada a Rada

09-12-2019 AFCO_AD(2019)642907 PE642.907v03-00 AFCO
Pascal DURAND

ZÁPIS - Pondělí, 9. prosince 2019

09-12-2019 AFCO_PV(2019)12-09-1 PE645.034v01-00 AFCO

ZÁPIS - Středa, 4. prosince 2019

04-12-2019 AFCO_PV(2019)12-04-1 PE645.019v01-00 AFCO

STANOVISKO k provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva za rok 2018

27-11-2019 AFCO_AD(2019)643103 PE643.103v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

ZÁPIS - Pondělí, 25. listopadu 2019

25-11-2019 AFCO_PV(2019)11-25-1 PE644.811v01-00 AFCO

AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section II – European Council and Council EN

20-11-2019 AFCO_AM(2019)643228 PE643.228v02-00 AFCO
Pascal DURAND

AMENDMENTS 1 - 45 - Draft opinion on the implementation of the common security and defence policy – annual report 2018 EN

19-11-2019 AFCO_AM(2019)643190 PE643.190v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

Stanovisko k výroční zprávě o činnosti evropské veřejné ochránkyně práv za rok 2018

12-11-2019 AFCO_AL(2019)643072 PE643.072v01-00 AFCO
Paulo RANGEL