Please fill this field

Senaste dokumenten

Om något av de här dokumenten inte finns på ditt språk, föreslås automatiskt en annan språkversion. I så fall hittar du en ikon med motsvarande språkkod efter titeln på dokumentet. (e.g.: FR ).

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 19 - Förslag till yttrande Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – rådet och Europeiska rådet

16-12-2020 AFCO_AM(2020)662174 PE662.174v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDMENTS 1 - 15 - Draft report Proposal for an Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management EN

26-11-2020 AFCO_AM(2020)661852 PE661.852v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

Yttrande över förslaget till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021–2027

20-11-2020 AFCO_AL(2020)660284 PE660.284v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROTOKOLL - Torsdagen den 19 november 2020

19-11-2020 AFCO_PV(2020)11-19-1 PE661.879v01-00 AFCO

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ingående av ett interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och rådet mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel

17-11-2020 AFCO_PR(2020)660218 PE660.218v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

13-11-2020 AFCO_PA(2020)660215 PE660.215v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

YTTRANDE över kontroll av unionsrättens tillämpning 2017, 2018 och 2019

30-10-2020 AFCO_AD(2020)658830 PE658.830v02-00 AFCO
Pedro SILVA PEREIRA

PROTOKOLL - Onsdagen den 28 oktober 2020

28-10-2020 AFCO_PV(2020)10-28-1 PE661.878v02-00 AFCO

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens

26-10-2020 AFCO_AL(2020)658843 PE658.843v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDMENTS 1 - 43 - Draft opinion Monitoring the application of European Union law 2017 and 2018 EN

16-10-2020 AFCO_AM(2020)658930 PE658.930v01-00 AFCO
Pedro SILVA PEREIRA

YTTRANDE över genomförandet av den europeiska arresteringsordern och förfarandena för överlämnande mellan medlemsstaterna

14-10-2020 AFCO_AD(2020)648270 PE648.270v02-00 AFCO
Paulo RANGEL

PROTOKOLL - Måndagen den 12 oktober 2020

12-10-2020 AFCO_PV(2020)10-12-1 PE659.057v01-00 AFCO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över kontroll av unionsrättens tillämpning 2017, 2018 och 2019

07-10-2020 AFCO_PA(2020)658830 PE658.830v01-00 AFCO
Pedro SILVA PEREIRA

AMENDMENTS 1 - 44 - Draft opinion The Implementation of the European Arrest Warrant and the Surrender Procedures between Member States EN

29-09-2020 AFCO_AM(2020)658701 PE658.701v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

AMENDMENTS 7 - 43 - Draft report Amendments to the Rules of Procedure in order to ensure the functioning of Parliament in extraordinary circumstances EN

25-09-2020 AFCO_AM(2020)657438 PE657.438v02-00 AFCO
Gabriele BISCHOFF

PROTOKOLL - Torsdagen den 24 september 2020

24-09-2020 AFCO_PV(2020)09-24-1 PE659.043v01-00 AFCO

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 AFCO_AB(2020)657484 PE657.484v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

YTTRANDE över inrättandet av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter

11-09-2020 AFCO_AD(2020)654024 PE654.024v03-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över genomförandet av den europeiska arresteringsordern och förfarandena för överlämnande mellan medlemsstaterna

09-09-2020 AFCO_PA(2020)648270 PE648.270v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

YTTRANDE över allmänhetens tillgång till handlingar (artikel 122.7 i arbetsordningen) – årsrapport för 2016–2018

02-09-2020 AFCO_AD(2020)648269 PE648.269v02-00 AFCO
Loránt VINCZE

YTTRANDE över rekommendationen till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco)

02-09-2020 AFCO_AD(2020)653752 PE653.752v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

YTTRANDE över Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt

01-09-2020 AFCO_AD(2020)654031 PE654.031v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROTOKOLL - Tisdagen den 1 september 2020

01-09-2020 AFCO_PV(2020)09-01-1 PE659.007v01-00 AFCO

Yttrande över förslaget till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel

28-08-2020 AFCO_AL(2020)655594 PE655.594v02-00 AFCO
Sandro GOZI

PROTOKOLL - Torsdagen den 27 augusti 2020

27-08-2020 AFCO_PV(2020)08-27-1 PE658.990v01-00 AFCO

AMENDMENTS 1 - 16 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

19-08-2020 AFCO_AM(2020)655899 PE655.899v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDMENTS 1 - 265 - Draft report Stocktaking of European elections EN

20-07-2020 AFCO_AM(2020)655711 PE655.711v01-00 AFCO
Pascal DURAND

AMENDMENTS 1 - 93 - Draft opinion The Establishment of an EU Mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights EN

17-07-2020 AFCO_AM(2020)655681 PE655.681v01-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

PROTOKOLL - Tisdagen den 14 juli 2020

14-07-2020 AFCO_PV(2020)07-14-1 PE657.295v01-00 AFCO

AMENDMENTS 1 - 49 - Draft opinion Recommendation to the Council and the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy concerning the Implementation and governance of Permanent Structured Cooperation (PESCO) EN

13-07-2020 AFCO_AM(2020)655648 PE655.648v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ändringar av arbetsordningen för att säkerställa parlamentets funktion under extraordinära omständigheter

10-07-2020 AFCO_PR(2020)654009 PE654.009v02-00 AFCO
Gabriele BISCHOFF

PROTOKOLL - Tisdagen den 7 juli 2020

07-07-2020 AFCO_PV(2020)07-07-1 PE654.108v01-00 AFCO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över inrättandet av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter

06-07-2020 AFCO_PA(2020)654024 PE654.024v01-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021

02-07-2020 AFCO_PA(2020)654031 PE654.031v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROTOKOLL - Torsdagen den 2 juli 2020

02-07-2020 AFCO_PV(2020)07-02-1 PE654.093v01-00 AFCO

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om utvärdering av valet till Europaparlamentet

12-06-2020 AFCO_PR(2020)653777 PE653.777v01-00 AFCO
Pascal DURAND

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över rekommendationen till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco)

10-06-2020 AFCO_PA(2020)653752 PE653.752v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

PROTOKOLL - Måndagen den 8 juni 2020

08-06-2020 AFCO_PV(2020)06-08-1 PE653.775v01-00 AFCO

YTTRANDE över situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–2019

03-06-2020 AFCO_AD(2020)647015 PE647.015v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDMENTS 1 - 33 - Draft opinion Public Access to Documents (Rule 122(7)) – Annual report for the years 2016-2018 EN

03-06-2020 AFCO_AM(2020)652576 PE652.576v01-00 AFCO
Loránt VINCZE

YTTRANDE över rekommendationerna om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

27-05-2020 AFCO_AD(2020)648463 PE648.463v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

PROTOKOLL - Tisdagen den 26 maj 2020

26-05-2020 AFCO_PV(2020)05-26-1 PE652.552v01-00 AFCO

AMENDMENTS 1 - 85 - Draft opinion Recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

07-05-2020 AFCO_AM(2020)650681 PE650.681v01-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter

29-04-2020 AFCO_AD(2020)650589 PE650.589v01-00 AFCO
Pascal DURAND

Yttrande över riktlinjerna för budgeten för 2021 – avsnitt III

20-04-2020 AFCO_AL(2020)650505 PE650.505v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över rekommendationerna om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

16-04-2020 AFCO_PA(2020)648463 PE648.463v01-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Riktlinjer för hantering av begäranden från en grupp av medborgare (för kontroll av huruvida europeiska politiska partier eller stiftelser respekterar unionens grundläggande värden)

16-03-2020 AFCO_CM(2020)646887 PE646.887v03-00 AFCO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över allmänhetens tillgång till handlingar (artikel 122.7 i arbetsordningen) – årsrapport för 2016–2018

10-03-2020 AFCO_PA(2020)648269 PE648.269v01-00 AFCO
Loránt VINCZE

AMENDMENTS 1 - 24 - Draft opinion Guidelines for the 2021 Budget - Section III EN

27-02-2020 AFCO_AM(2020)648390 PE648.390v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDMENTS 1 - 37 - Draft opinion Situation of Fundamental Rights in the European Union - Annual Report for the years 2018-2019 EN

25-02-2020 AFCO_AM(2020)648375 PE648.375v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROTOKOLL - Onsdagen den 19 februari 2020

19-02-2020 AFCO_PV(2020)02-19-1 PE652.278v01-00 AFCO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–2019

04-02-2020 AFCO_PA(2020)647015 PE647.015v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över riktlinjerna för budgeten för 2021 – avsnitt III

28-01-2020 AFCO_PA(2020)646930 PE646.930v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROTOKOLL - Tisdagen den 28 januari 2020

28-01-2020 AFCO_PV(2020)01-28-1 PE648.506v01-00 AFCO

PROTOKOLL - Torsdagen den 23 januari 2020

23-01-2020 AFCO_PV(2020)01-23-1 PE647.017v01-00 AFCO

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

14-01-2020 AFCO_PR(2020)645036 PE645.036v02-00 AFCO
Guy VERHOFSTADT