Bendra paieška

Paieška

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 2 d. - Antradienis, 2019 m. rugsėjo 3 d.

02-09-2019 INTA_OJ(2019)09-02_1 PE639.824v02-00
INTA

 

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Antradienis, 2019 m. rugsėjo 3 d.

02-09-2019 ITRE_OJ(2019)09-02_1 PE639.873v02-00
ITRE

 

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 2 d.

02-09-2019 IMCO_OJ(2019)09-02_1 PE639.882v02-00
IMCO

 

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

16-08-2019 LIBE_PV(2019)07-10-1 PE639.769v02-00
LIBE

 

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Trečiadienis, 2019 m. rugsėjo 4 d.

13-08-2019 PECH_OJ(2019)09-04_1 PE639.991v01-00
PECH

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 4 September 2019

13-08-2019 PETI_OJ(2019)09-04_1 PE639.964v01-00
PETI

 

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Trečiadienis, 2019 m. rugsėjo 4 d.

12-08-2019 FEMM_OJ(2019)09-04_1 PE639.970v01-00
FEMM

 

PROTOKOLAS - Trečiadienis, 2019 m. liepos 24 d.

06-08-2019 DEVE_PV(2019)07-24-1 PE639.977v01-00
DEVE

 

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projekto „Įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumažinimas atsižvelgiant į atnaujintus išlaidų poreikius ir atnaujintas pajamas (nuosavi ištekliai)“

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639790 PE639.790v01-00
BUDG

John HOWARTH

Pakeitimų pateikimo terminas : 06-09-2019

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo dėl 2019 m. mobilizuotų lankstumo priemonės lėšų, kurios turi būti naudojamos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti, sumų patikslinimo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/276

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639931 PE639.931v01-00
BUDG

John HOWARTH

Pakeitimų pateikimo terminas : 06-09-2019