Please fill this field

Posėdžių dokumentai

Susipažinti su posėdžių dokumentais

Visus būsimų ir įvykusių posėdžių dokumentus rasite vienoje vietoje. Pasirinkite komitetą, po to posėdžio datą ir gausite susijusių dokumentų sąrašą pagal kiekvieną darbotvarkės punktą visomis vartojamomis kalbomis. Dokumentus galite atverti pačioje naršyklėje, jais dalytis e. paštu arba juos atsisiųsti ir išsaugoti.

Tolimesni posėdžiai

Užsienio reikalų komitetas


Briuselis : JAN - 2Q2

Neeilinis posėdis
KEITIMASIS NUOMONĖMIS SU ALEKSEJUMI NAVALNU

Darbotvarkė

Transporto ir turizmo komitetas


Briuselis : JAN - 6Q2

Eilinis posėdis
TRAN KOMITETO POSĖDIS (NUOTOLINIS DALYVAVIMAS)

Darbotvarkė


Briuselis : PHS - P3C050

Eilinis posėdis
TRAN KOMITETO POSĖDIS (NUOTOLINIS DALYVAVIMAS)


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis
TRAN KOMITETO POSĖDIS (NUOTOLINIS DALYVAVIMAS)


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis
TRAN KOMITETO POSĖDIS (NUOTOLINIS DALYVAVIMAS)

Tarptautinės prekybos komitetas


Briuselis : ASP - A1G-3

Neeilinis posėdis

Darbotvarkė


Briuselis : ASP - A1G-3

Neeilinis posėdis


Briuselis : ASP - A1G-3

Neeilinis posėdis

Biudžeto kontrolės komitetas


Briuselis : JAN - 4Q1

Neeilinis posėdis
CONT KOMITETO NUOTOLINIS POSĖDIS

Darbotvarkė


Briuselis : JAN - 4Q1

Neeilinis posėdis
CONT KOMITETO NUOTOLINIS POSĖDIS


Briuselis : JAN - 4Q1

Neeilinis posėdis
CONT KOMITETO NUOTOLINIS POSĖDIS


Briuselis : JAN - 4Q1

Neeilinis posėdis
CONT KOMITETO NUOTOLINIS POSĖDIS


Briuselis : JAN - 4Q1

Neeilinis posėdis
TARPINSTITUCINIS POSĖDIS OLAF KLAUSIMAIS

Saugumo ir gynybos pakomitetis


Briuselis : JAN - 6Q1

Neeilinis posėdis

Darbotvarkė


Briuselis : JAN - 6Q1

Neeilinis posėdis


Briuselis : JAN - 6Q1

Neeilinis posėdis

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas


Briuselis : JAN - 6Q2

Neeilinis posėdis
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
LIBE IR FEMM KOMITETŲ KLAUSYMAS TEMA „SMURTAS DĖL LYTIES: KIBERNETINIS SMURTAS“

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas


Briuselis : JAN - 4Q2

Neeilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS. AGRI KOMITETO NEEILINIS POSĖDIS

Darbotvarkė

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas


Briuselis : JAN - 2Q2

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS

Darbotvarkė


Briuselis : JAN - 2Q2

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS


Briuselis : JAN - 2Q2

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas


Briuselis : JAN - 4Q2

Neeilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS. AGRI KOMITETO NEEILINIS POSĖDIS

Darbotvarkė

Mokesčių pakomitetis


Briuselis : JAN - 6Q1

Eilinis posėdis
FISC KOMITETO POSĖDIS - NUOTOLINIS DALYVAVIMAS

Darbotvarkė

Žmogaus teisių pakomitetis


Briuselis : PHS - P1A002

Eilinis posėdis

Darbotvarkė


Briuselis : PHS - P1A002

Eilinis posėdis


Briuselis : PHS - P1A002

Koordinatoriai

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas


Briuselis : JAN - 6Q2

Neeilinis posėdis

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas


Briuselis : JAN - 6Q2

Neeilinis posėdis
Koordinatoriai

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas


Briuselis : JAN - 6Q2

Neeilinis posėdis
PASKUTINIS PUNKTAS KARTU SU JURI KOMITETU

Vystymosi komitetas


Briuselis : JAN - 6Q1

Neeilinis posėdis
with remote participation


Briuselis : JAN - 6Q1

Neeilinis posėdis
with remote participation

Žuvininkystės komitetas


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis
PECH Committee meeting - remote participation

Darbotvarkė

Konstitucinių reikalų komitetas


Briuselis : JAN - 6Q2

Neeilinis posėdis
AFCO committee meeting


Briuselis : JAN - 6Q2

Neeilinis posėdis
AFCO committee meeting

Specialusis kovos su vėžiu komitetas


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis

Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis

Darbotvarkė

Specialusis komitetas dirbtinio intelekto skaitmeniniame amžiuje klausimais


Briuselis : JAN - 2Q2

Eilinis posėdis
Remote participation

Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais


Briuselis : ASP - A5G-2

Koordinatoriai

Užsienio reikalų komitetas


Briuselis : PHS - P3C050

Neeilinis posėdis

Darbotvarkė


Briuselis : PHS - P3C050

Neeilinis posėdis

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas


Briuselis : JAN - 6Q2

Eilinis posėdis
Remote participation

Darbotvarkė


Briuselis : JAN - 6Q2

Eilinis posėdis
Remote participation

Žuvininkystės komitetas


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis
PECH Committee meeting - remote participation

Darbotvarkė

Peticijų komitetas


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis
with remote participation


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis
with remote participation


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis
with remote participation


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis
with remote participation

Kultūros ir švietimo komitetas


Briuselis : JAN - 6Q1

Eilinis posėdis


Briuselis : JAN - 6Q1

Eilinis posėdis

Tyrimo komitetas transportuojamų gyvūnų apsaugos klausimais


Briuselis : JAN - 2Q2

Eilinis posėdis
ANIT Committee meeting of 2 December, 16:45-18:45

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas


Briuselis : ASP - A5G-3

TRIŠALIS DIALOGAS
Type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles and on access to vehicle repair and maintenance information (RDE 2))

Užsienio reikalų komitetas


Briuselis : JAN - 2Q2

Neeilinis posėdis


Briuselis : JAN - 2Q2

Neeilinis posėdis


Briuselis : JAN - 2Q2

Neeilinis posėdis

Žuvininkystės komitetas


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis
PECH Committee meeting - remote participation

Darbotvarkė

Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis

Užsienio reikalų komitetas


Briuselis : PHS - P3C050

Neeilinis posėdis

Specialusis kovos su vėžiu komitetas


Briuselis : ASP - A3G-3

KOMITETŲ KOORDINATORIAI

Biudžeto komitetas


Briuselis : JAN - 6Q1

Neeilinis posėdis
- Remote participation