Posėdžių dokumentai

Susipažinti su posėdžių dokumentais

Visus būsimų ir įvykusių posėdžių dokumentus rasite vienoje vietoje. Pasirinkite komitetą, po to posėdžio datą ir gausite susijusių dokumentų sąrašą pagal kiekvieną darbotvarkės punktą visomis vartojamomis kalbomis. Dokumentus galite atverti pačioje naršyklėje, jais dalytis e. paštu arba juos atsisiųsti ir išsaugoti.

Tolimesni posėdžiai

Užsienio reikalų komitetas


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis
with DEVE

Darbotvarkė


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis
Bendras posėdis
with BUDG

Darbotvarkė


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis
with SEDE


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis
Bendras posėdis
with CONT

Biudžeto komitetas


Briuselis : JAN - 4Q1

Neeilinis posėdis

Darbotvarkė

Biudžeto kontrolės komitetas


Briuselis : PHS - P4B001

Eilinis posėdis

Darbotvarkė


Briuselis : PHS - P4B001

KOMITETŲ KOORDINATORIAI


Briuselis : PHS - P4B001

Eilinis posėdis

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas


Briuselis : JAN - 6Q2

Eilinis posėdis

Darbotvarkė

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas


Briuselis : PHS - P1A002

Eilinis posėdis

Darbotvarkė


Briuselis : PHS - P1A002

Bendras posėdis
BUDG-ITRE (RoP 58)

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas


Briuselis : JAN - 4Q1

Bendras posėdis
CJ47 (EMPL/LIBE) meeting

Darbotvarkė

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas


Briuselis : JAN - 2Q2

Bendras posėdis
IMCO-JURI Joint meeting (Rule 58)

Darbotvarkė


Briuselis : JAN - 2Q2

Eilinis posėdis

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas


Strasbūras : WIC - WIC200

Neeilinis posėdis
Committee on Agriculture and Rural Development

Darbotvarkė

Biudžeto komitetas


Strasbūras : LOW - N1.3

Neeilinis posėdis

Vystymosi komitetas


Briuselis : JAN - 6Q2

Eilinis posėdis

Transporto ir turizmo komitetas


Briuselis : JAN - 2Q2

Eilinis posėdis

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis

Tarptautinės prekybos komitetas


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis

Darbotvarkė

Konstitucinių reikalų komitetas


Briuselis : PHS - P4B001

Neeilinis posėdis
New Rules of Procedures Report (ROP)

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis
FEMM Committee meeting- ICM

Darbotvarkė

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas


Strasbūras : WIC - WIC200

Eilinis posėdis
ENVI Committee meeting

Kultūros ir švietimo komitetas


Strasbūras : LOW - N1.3

Neeilinis posėdis

Darbotvarkė

Peticijų komitetas


Briuselis : ASP - A3G-3

Eilinis posėdis

Žmogaus teisių pakomitetis


Briuselis : ASP - A3G-2

Eilinis posėdis

Saugumo ir gynybos pakomitetis


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis

Mokesčių pakomitetis


Briuselis : PHS - P4B001

Eilinis posėdis

Regioninės plėtros komitetas


Briuselis : ASP - A3G-3

Eilinis posėdis

Žuvininkystės komitetas


Briuselis : ASP - A1G-2

Eilinis posėdis

Visuomenės sveikatos pakomitetis


Briuselis : ASP - A1E-2

Eilinis posėdis