Posėdžių dokumentai

Susipažinti su posėdžių dokumentais

Visus būsimų ir įvykusių posėdžių dokumentus rasite vienoje vietoje. Pasirinkite komitetą, po to posėdžio datą ir gausite susijusių dokumentų sąrašą pagal kiekvieną darbotvarkės punktą visomis vartojamomis kalbomis. Dokumentus galite atverti pačioje naršyklėje, jais dalytis e. paštu arba juos atsisiųsti ir išsaugoti.

Tolimesni posėdžiai

Užsienio reikalų komitetas


Briuselis : JAN - 2Q2

STEIGIAMASIS POSĖDIS

Tarptautinės prekybos komitetas


Briuselis : JAN - 6Q2

STEIGIAMASIS POSĖDIS

Darbotvarkė

Biudžeto komitetas


Briuselis : JAN - 4Q1

STEIGIAMASIS POSĖDIS

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas


Briuselis : PHS - P3C050

STEIGIAMASIS POSĖDIS

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas


Briuselis : JAN - 6Q2

STEIGIAMASIS POSĖDIS

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis

Darbotvarkė

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas


Briuselis : PHS - P3C050

STEIGIAMASIS POSĖDIS

Transporto ir turizmo komitetas


Briuselis : JAN - 4Q1

STEIGIAMASIS POSĖDIS

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas


Briuselis : JAN - 2Q2

STEIGIAMASIS POSĖDIS