Please fill this field

Posėdžių dokumentai

Susipažinti su posėdžių dokumentais

Visus būsimų ir įvykusių posėdžių dokumentus rasite vienoje vietoje. Pasirinkite komitetą, po to posėdžio datą ir gausite susijusių dokumentų sąrašą pagal kiekvieną darbotvarkės punktą visomis vartojamomis kalbomis. Dokumentus galite atverti pačioje naršyklėje, jais dalytis e. paštu arba juos atsisiųsti ir išsaugoti.

Tolimesni posėdžiai

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas


Briuselis : ASP - A5G-2

Eilinis posėdis

Darbotvarkė

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas


Briuselis : ASP - A5G-3

TRIŠALIS DIALOGAS
SKAITMENINIS ŽALIASIS PAŽYMĖJIMAS

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas


Briuselis : ASP - A5G-2

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas


Briuselis : JAN - 6Q2

Papildomi pranešėjai
BENDROJI SKAITMENINIŲ PASLAUGŲ RINKA (SKAITMENINIŲ PASLAUGŲ AKTAS), KURIUO IŠ DALIES KEIČIAMA DIREKTYVA 2000/31/EB

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas


Briuselis : ASP - A1G-1

Neeilinis posėdis
ECON KOMITETO POSĖDIS

Darbotvarkė

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas


Briuselis : ASP - A1G-3

Neeilinis posėdis
BENDRAS ECON IR ENVI KOMITETŲ POSĖDIS SU KOMISIJOS NARE M. MCGUINNES

Darbotvarkė

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas


Briuselis : ASP - A5G-2

TRIŠALIS DIALOGAS

Tarptautinės prekybos komitetas


Briuselis : PHS - P3C050

Neeilinis posėdis

Darbotvarkė

Transporto ir turizmo komitetas


Briuselis : PHS - P1A002

Eilinis posėdis
TRAN Committee meeting

Žuvininkystės komitetas


Briuselis : JAN - 6Q1

Eilinis posėdis
PECH Committee meeting - remote participation

Konstitucinių reikalų komitetas


Briuselis : JAN - 6Q2

Neeilinis posėdis
AFCO Committee meeting

Saugumo ir gynybos pakomitetis


Briuselis : ASP - A3E-2

Eilinis posėdis
Remote meeting with Interactio

Mokesčių pakomitetis


Briuselis : ASP - A3G-3

Eilinis posėdis
FISC Committee meeting - Remote participation

Darbotvarkė

Specialusis komitetas dirbtinio intelekto skaitmeniniame amžiuje klausimais


Briuselis : JAN - 4Q2

Klausymas
Remote participation

Tyrimo komitetas transportuojamų gyvūnų apsaugos klausimais


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis
ANIT Committee meeting on 25 May 2021, 9.00-12.00

Darbotvarkė

Žmogaus teisių pakomitetis


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis

Užsienio reikalų komitetas


Briuselis : PHS - P1A002

Eilinis posėdis

Biudžeto kontrolės komitetas


Briuselis : ASP - A3E-2

Eilinis posėdis

Peticijų komitetas


Briuselis : ASP - A3G-3

Eilinis posėdis
with remote participation

Kultūros ir švietimo komitetas


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis

Specialusis kovos su vėžiu komitetas


Briuselis : JAN - 2Q2

Koordinatoriai