Posėdžių dokumentai

Susipažinti su posėdžių dokumentais

Visus būsimų ir įvykusių posėdžių dokumentus rasite vienoje vietoje. Pasirinkite komitetą, po to posėdžio datą ir gausite susijusių dokumentų sąrašą pagal kiekvieną darbotvarkės punktą visomis vartojamomis kalbomis. Dokumentus galite atverti pačioje naršyklėje, jais dalytis e. paštu arba juos atsisiųsti ir išsaugoti.

Tolimesni posėdžiai

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas


Briuselis : PHS - P3C050

Bendras posėdis
MOTERŲ TEISIŲ IR LYČIŲ LYGYBĖS KOMITETO NARIAI

Darbotvarkė


Briuselis : PHS - P3C050

Eilinis posėdis

Užsienio reikalų komitetas


Briuselis : JAN - 2Q2

Eilinis posėdis

Darbotvarkė


Briuselis : JAN - 2Q2

Bendras posėdis
CJ19 High-level geopolitical dialogue

Darbotvarkė


Briuselis : JAN - 2Q2

KOMITETŲ KOORDINATORIAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas


Briuselis : JAN - 6Q2

Eilinis posėdis

Darbotvarkė

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis

Darbotvarkė

Biudžeto komitetas


Briuselis : ASP - A5G-3

Neeilinis posėdis
Committee on Budgets

Darbotvarkė

Biudžeto komitetas


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis

Darbotvarkė

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas


Briuselis : PHS - P1A002

Eilinis posėdis

Darbotvarkė

Vystymosi komitetas


Briuselis : JAN - 4Q1

su Europos Parlamento nariu
DEVE ad hoc delegation to Zambia: constitutive meeting

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas


Strasbūras : WIC - WIC200

Neeilinis posėdis

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas


Strasbūras : LOW - N1.4

Neeilinis posėdis

Konstitucinių reikalų komitetas


Strasbūras : SDM - SDM-S1

Neeilinis posėdis
AFCO extraordinary committee meeting

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas


Strasbūras : WIC - WIC200

Neeilinis posėdis
Extraordinary ENVI Committee meeting

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas


Briuselis : PHS - P1A002

Eilinis posėdis
FEMM Committee meeting

Tarptautinės prekybos komitetas


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis

Biudžeto kontrolės komitetas


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis
ICM

Transporto ir turizmo komitetas


Briuselis : JAN - 6Q2

Eilinis posėdis

Žuvininkystės komitetas


Briuselis : ASP - A3G-2

Eilinis posėdis

Peticijų komitetas


Briuselis : ASP - A3G-3

Eilinis posėdis

Regioninės plėtros komitetas


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis

Mokesčių pakomitetis


Briuselis : PHS - P1A002

Eilinis posėdis

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis

Kultūros ir švietimo komitetas


Briuselis : ASP - A1G-2

Eilinis posėdis

Žmogaus teisių pakomitetis


Briuselis : ASP - A5E-2

Eilinis posėdis

Saugumo ir gynybos pakomitetis


Briuselis : ASP - A1E-2

Eilinis posėdis

Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, ir Europos Parlamento sąžiningumo, skaidrumo ir atskaitomybės stiprinimo klausimais


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis