Posėdžių dokumentai

Susipažinti su posėdžių dokumentais

Visus būsimų ir įvykusių posėdžių dokumentus rasite vienoje vietoje. Pasirinkite komitetą, po to posėdžio datą ir gausite susijusių dokumentų sąrašą pagal kiekvieną darbotvarkės punktą visomis vartojamomis kalbomis. Dokumentus galite atverti pačioje naršyklėje, jais dalytis e. paštu arba juos atsisiųsti ir išsaugoti.

Tolimesni posėdžiai

Tarptautinės prekybos komitetas


Briuselis : JAN - 6Q2

Neeilinis posėdis

Darbotvarkė


Briuselis : JAN - 6Q2

Neeilinis posėdis


Briuselis : ASP - A1G-3

Neeilinis posėdis

Biudžeto kontrolės komitetas


Briuselis : ASP - A3G-3

Eilinis posėdis

Darbotvarkė


Briuselis : ASP - A3G-3

Eilinis posėdis


Briuselis : ASP - A3G-3

Eilinis posėdis


Briuselis : ASP - A3G-3

KOMITETŲ KOORDINATORIAI


Briuselis : ASP - A3G-3

Eilinis posėdis


Briuselis : ASP - A3G-3

Eilinis posėdis

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis

Darbotvarkė


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis
LYČIŲ ASPEKTO INTEGRAVIMO TINKLAS

Darbotvarkė


Briuselis : ASP - A1G-3

Koordinatoriai


Briuselis : PHS - P1A002

Eilinis posėdis
TARPPARLAMENTINIS KOMITETO SUSITIKIMAS KOVOS SU SMURTU PRIEŠ MOTERIS TEMA

Darbotvarkė


Briuselis : PHS - P1A002

Bendras posėdis
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
NUOTOLINIS GALUTINIS BALSAVIMAS DĖL PRANEŠIMO „KOVA SU SMURTU DĖL LYTIES: KIBERNETINIS SMURTAS“


Briuselis : PHS - P1A002

Bendras posėdis
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
TARPPARLAMENTINIS KOMITETO SUSITIKIMAS KOVOS SU SMURTU PRIEŠ MOTERIS TEMA


Briuselis : PHS - P1A002

Bendras posėdis
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
TARPPARLAMENTINIS KOMITETO SUSITIKIMAS KOVOS SU SMURTU PRIEŠ MOTERIS TEMA

Žmogaus teisių pakomitetis


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis

Darbotvarkė


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis

Saugumo ir gynybos pakomitetis


Briuselis : ASP - A3E-2

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS POSĖDIS NAUDOJANT PROGRAMĄ INTERACTIO

Darbotvarkė


Briuselis : ASP - A3E-2

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS POSĖDIS NAUDOJANT PROGRAMĄ INTERACTIO


Briuselis : ASP - A3E-2

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS POSĖDIS NAUDOJANT PROGRAMĄ INTERACTIO


Briuselis : ASP - A3E-2

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS POSĖDIS NAUDOJANT PROGRAMĄ INTERACTIO

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas


Briuselis : PHS - P1A002

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS - ICM EUROJUST

Darbotvarkė


Briuselis : JAN - 6Q2

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS. AGRI KOMITETO POSĖDIS

Darbotvarkė


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS. AGRI KOMITETO POSĖDIS


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS. AGRI KOMITETO POSĖDIS


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS. AGRI KOMITETO POSĖDIS

Žuvininkystės komitetas


Briuselis : JAN - 6Q1

Eilinis posėdis
PECH KOMITETO POSĖDIS

Darbotvarkė


Briuselis : JAN - 6Q1

Eilinis posėdis
PECH KOMITETO POSĖDIS


Briuselis : JAN - 6Q1

Eilinis posėdis
PECH KOMITETO POSĖDIS - NUOTOLINIS DALYVAVIMAS

Žmogaus teisių pakomitetis


Briuselis : JAN - 4Q1

Koordinatoriai

Darbotvarkė

Mokesčių pakomitetis


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis
FISC KOMITETO POSĖDIS - NUOTOLINIS DALYVAVIMAS

Darbotvarkė

Mokesčių pakomitetis


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis
FISC KOMITETO POSĖDIS - NUOTOLINIS DALYVAVIMAS

Darbotvarkė

Specialusis komitetas dirbtinio intelekto skaitmeniniame amžiuje klausimais


Briuselis : JAN - 2Q2

Eilinis posėdis
Klausymas

Užsienio reikalų komitetas


Briuselis : PHS - P3C050

Eilinis posėdis

Darbotvarkė


Briuselis : PHS - P3C050

Eilinis posėdis


Briuselis : PHS - P3C050

Eilinis posėdis


Briuselis : PHS - P3C050

Eilinis posėdis

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas


Briuselis : JAN - 4Q1

Neeilinis posėdis
ECON KOMITETO POSĖDIS

Darbotvarkė


Briuselis : JAN - 4Q1

Neeilinis posėdis
BENDRAS ECON IR LIBE KOMITETŲ POSĖDIS DĖL KLAUSYMO PINIGŲ PLOVIMO TEMA


Briuselis : JAN - 4Q1

Neeilinis posėdis
ECON KOMITETO POSĖDIS

Transporto ir turizmo komitetas


Briuselis : JAN - 2Q2

Eilinis posėdis
TRAN KOMITETO POSĖDIS

Darbotvarkė


Briuselis : JAN - 2Q2

Eilinis posėdis
TRAN KOMITETO POSĖDIS


Briuselis : JAN - 2Q2

Eilinis posėdis
TRAN KOMITETO POSĖDIS


Briuselis : JAN - 2Q2

Eilinis posėdis
TRAN KOMITETO POSĖDIS

Kultūros ir švietimo komitetas


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis

Darbotvarkė


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis

Peticijų komitetas


Briuselis : JAN - 6Q2

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS

Darbotvarkė


Briuselis : JAN - 6Q2

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS


Briuselis : JAN - 6Q2

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS


Briuselis : JAN - 6Q2

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS


Briuselis : JAN - 6Q2

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS

Darbotvarkė


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis
Koordinatoriai
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas


Briuselis : ASP - A5G-2

Darbo grupė
DARBO GRUPĖ EUROPOS LYČIŲ LYGYBĖS INSTITUTO KLAUSIMAIS

Specialusis kovos su vėžiu komitetas


Briuselis : JAN - 6Q1

Papildomi pranešėjai
BECA KOMITETO ŠEŠĖLINIŲ PRANEŠĖJŲ POSĖDIS

Tyrimo komitetas transportuojamų gyvūnų apsaugos klausimais


Briuselis : ASP - A3G-3

Eilinis posėdis
2021 M. GRUODŽIO 1 D. 16.45-18.45 VAL. ANIT KOMITETO POSĖDIS

Darbotvarkė

Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis

Darbotvarkė

Tyrimo komitetas transportuojamų gyvūnų apsaugos klausimais


Briuselis : ASP - A3G-3

Eilinis posėdis
2021 M. GRUODŽIO 2 D. ANIT KOMITETO POSĖDIS

Darbotvarkė

Tyrimo komitetas transportuojamų gyvūnų apsaugos klausimais


Briuselis : ASP - A3G-3

Eilinis posėdis
GALUTINIS BALSAVIMAS

Darbotvarkė

Biudžeto kontrolės komitetas


Briuselis : ASP - A3E-2

Eilinis posėdis

Darbotvarkė


Briuselis : ASP - A3E-2

Eilinis posėdis

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas


Briuselis : JAN - 6Q2

Neeilinis posėdis
ECON KOMITETO POSĖDIS


Briuselis : JAN - 6Q2

Neeilinis posėdis
ECON KOMITETO POSĖDIS

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis

Žmogaus teisių pakomitetis


Briuselis : PHS - P1A002

Eilinis posėdis


Briuselis : PHS - P1A002

Eilinis posėdis

Saugumo ir gynybos pakomitetis


Briuselis : ASP - A3G-3

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS POSĖDIS NAUDOJANT INTERACTIO


Briuselis : ASP - A3G-3

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS POSĖDIS NAUDOJANT INTERACTIO

Specialusis komitetas dirbtinio intelekto skaitmeniniame amžiuje klausimais


Briuselis : ASP - A1E-2

KOMITETŲ KOORDINATORIAI

Kultūros ir švietimo komitetas


Briuselis : ASP - A5G-2

Neeilinis posėdis

Užsienio reikalų komitetas


Briuselis : ASP - A1G-1

Neeilinis posėdis
Exv with the Foreign Minister of Australia

Biudžeto komitetas


Briuselis : JAN - 2Q2

Eilinis posėdis
- Remote participation

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas


Briuselis : JAN - 6Q2

Eilinis posėdis
Remote participation. AGRI committee meeting

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas


Briuselis : PHS - P1A002

Eilinis posėdis
LIBE ICM on Rule of Law

Konstitucinių reikalų komitetas


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis

Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais


Briuselis : ASP - A5G-2

Eilinis posėdis

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis
Remote participation


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis
Remote participation

Žuvininkystės komitetas


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis
PECH Committee meeting - remote participation

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis

Specialusis kovos su vėžiu komitetas


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis