Posėdžių dokumentai

Susipažinti su posėdžių dokumentais

Visus būsimų ir įvykusių posėdžių dokumentus rasite vienoje vietoje. Pasirinkite komitetą, po to posėdžio datą ir gausite susijusių dokumentų sąrašą pagal kiekvieną darbotvarkės punktą visomis vartojamomis kalbomis. Dokumentus galite atverti pačioje naršyklėje, jais dalytis e. paštu arba juos atsisiųsti ir išsaugoti.

Tolimesni posėdžiai

Biudžeto komitetas


Briuselis : ASP - A3G-3

Eilinis posėdis


Briuselis : ASP - A3G-3

Eilinis posėdis


Briuselis : ASP - A3G-3

Eilinis posėdis

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas


Briuselis : JAN - 2Q2

Eilinis posėdis


Briuselis : JAN - 2Q2

Eilinis posėdis


Briuselis : JAN - 2Q2

Eilinis posėdis

Specialusis komitetas ES pesticidų autorizacijos procedūros klausimais


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis

Užsienio reikalų komitetas


Briuselis : PHS - P3C050

Neeilinis posėdis

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas


Briuselis : JAN - 6Q2

Eilinis posėdis

Transporto ir turizmo komitetas


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis

Saugumo ir gynybos pakomitetis


Briuselis : PHS - P1A002

Neeilinis posėdis

Vystymosi komitetas


Briuselis : ASP - A1E-2

Eilinis posėdis

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas


Briuselis : PHS - P3C050

Eilinis posėdis

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas


Briuselis : JAN - 2Q2

Eilinis posėdis

Kultūros ir švietimo komitetas


Briuselis : ASP - A3G-3

Eilinis posėdis

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis

Žmogaus teisių pakomitetis


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis

Specialusis komitetas ES pesticidų autorizacijos procedūros klausimais


Briuselis : ASP - A3E-2

Eilinis posėdis

Saugumo ir gynybos pakomitetis


Briuselis : ASP - A3G-2

Eilinis posėdis

Biudžeto komitetas


Briuselis : PHS - P3C050

Neeilinis posėdis
Joint BUDG-ECON Committee meeting with EVP Dombrovskis and Commissioner Gentiloni

Biudžeto komitetas


Briuselis : PHS - P1A002

Eilinis posėdis


Briuselis : PHS - P1A002

Eilinis posėdis

Biudžeto kontrolės komitetas


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis

Transporto ir turizmo komitetas


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis

Tyrimo komitetas įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti


Briuselis : PHS - P4B001

Eilinis posėdis

Regioninės plėtros komitetas


Briuselis : PHS - P1A002

Eilinis posėdis

Peticijų komitetas


Briuselis : ASP - A3G-2

Eilinis posėdis

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas


Briuselis : JAN - 6Q2

su Europos Parlamento nariu
EUROPEAN PARLIAMENTARY WEEK 2023 - Interparliamentary Committee Meetings (in parallel) - EMPL

Konstitucinių reikalų komitetas


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas


Briuselis : JAN - 6Q2

Eilinis posėdis


Briuselis : PHS - P1A002

Eilinis posėdis

Tarptautinės prekybos komitetas


Briuselis : ASP - A5E-2

Eilinis posėdis

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas


Briuselis : ASP - A3G-3

Eilinis posėdis

Žuvininkystės komitetas


Briuselis : ASP - A3E-2

Eilinis posėdis

Specialusis komitetas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais


Briuselis : ASP - A3G-2

Eilinis posėdis