Please fill this field

Komandiruotės

Komiteto sprendimu gali būti rengiamos komandiruotės į valstybę narę, į ES nepriklausančią valstybę arba į tarptautines konferencijas. Komandiruotės rengiamos vykdant komitetui suteiktus įgaliojimus. Į jas vyksta ribotas komiteto narių skaičius. Be to, komitetas ne daugiau nei trims dienoms gali siųsti trijų narių delegacijas į agentūras, už kurias jie labiausiai atsakingi. Šiame puslapyje rasite visą su konkrečiomis komandiruotėmis susijusią informaciją.

PETI

The Committee on Petitions organised a fact-finding visit to Bulgaria in the period 24-26 February 2020. In the first part, the members of the delegation met petitioners in Sofia along with the responsible state authorities, professional associations, consumer protection organizations and the Bulgarian Ombudsman to discuss issues related to the banking system and private enforcement agents.