Please fill this field

Preżentazzjoni

Think Thank

This database contains the research papers produced by the European Parliament's various research services.
You can access the database here

Eżerċizzji analitiċi ta'' sostenn

Din id-database tinkludi d-dokumenti ta' riċerka mfassla mis-servizzi ta' riċerka differenti tal-Parlament Ewropew, b'mod partikolari studji, dokumenti ta' analiżi dettaljata u ta' tgħarrif maħruġa mid-dipartimenti tematiċi, l-Unità tas-Sostenn għall-Governanza Ekonomika u d-Direttorat għall-Valutazzjoni tal-Impatt u l-Valur Miżjud Ewropew. Dawn id-dokumenti huma intenzjonati biex isostnu l-ħidma tad-diversi korpi parlamentari.

Id-Dipartimenti Tematiċi

Id-dipartimenti tematiċi huma responsabbli biex jipprovdu għarfien espert u pariri dwar il-politiki sabiex isostnu l-attivitajiet ta' korpi parlamentari varji, b'mod partikolari l-kumitati. Abbażi ta' analiżi li tkun seħħet jew internament jew esternament, id-dipartimenti tematiċi jipprovdu informazzjoni indipendenti, speċjalizzata, oġġettiva, ta' kwalità għolja u aġġornata fl-oqsma kollha tal-attivitajiet tal-Parlament.
Id-dipartimenti tematiċi joffru analiżi dwar il-politiki f'varjetà wiesgħa ta' formati, l-aktar frekwenti bħala tweġiba għal talba minn kumitat jew delegazzjoni tal-Parlament. F'din id-database inti għandek issib testi li jvarjaw minn studji u dokumenti ta' analiżi dettaljata speċifiċi għall-pajjiż jew għall-kwistjoni sa dokumenti ta' tgħarrif. Dan l-output bil-miktub jaqdi diversi skopijiet billi jikkontribwixxi direttament għall-ħidma leġiżlattiva ta' kumitat speċifiku jew iservi ta' tgħarrif għad-delegazzjonijiet tal-Membri.

Direttorat għall-Valutazzjoni tal-Impatt u l-Valur Miżjud Ewropew

Id-Direttorat għall-Valutazzjoni tal-Impatt u l-Valur Miżjud Ewropew fi ħdan is-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew (EPRS) jipprovdi riċerka marbuta ma' diversi aspetti ta' evalwazzjoni ex-ante jew ex-post tal-leġiżlazzjoni u l-politiki tal-UE. F'din id-database issib: evalwazzjonijiet dettaljati tal-valutazzjonijiet tal-impatt (IAs) magħmula mill-Kummissjoni Ewropea; IAs komplementari jew sostituti; IAs dwar emendi parlamentari; Evalwazzjonijiet tal-Implimentazzjoni Ewropea dwar l-implimentazzjoni u l-effettività fil-prattika tad-dritt u l-politiki tal-UE; rapporti dwar il-Prezz tan-Non Ewropa fl-oqsma tal-politika fejn jistgħu jinkisbu effiċjenza akbar jew benefiċċji kollettivi permezz ta' azzjoni komuni fil-livell Ewropew; u Valutazzjonijiet tal-Valur Miżjud Ewropew li jispjegaw ir-raġunament wara r-rapporti ta' inizjattiva leġiżlattiva mressqa mill-kumitati.
L-Unità tal-Prospettiva Xjentifika (STOA) twettaq riċerka interdixxiplinari u tipprovdi parir strateġiku fl-oqsma tal-valutazzjoni tal-alternattivi tax-xjenza u t-teknoloġija u l-prospettiva xjentifika. Hija tagħmel studji dettaljati u torganizza sessjonijiet ta' ħidma dwar żviluppi f'dawn l-oqsma, taħt il-gwida tal-Panel tal-STOA ta' 24 MPE

Unità tas-Sostenn għall-Governanza Ekonomika

L-Unità tas-Sostenn għall-Governanza Ekonomika tipprovdi dokumenti ta' tgħarrif għal Djalogi Ekonomiċi u Seduti ta' Smigħ dwar Responsabilità Amministrattiva organizzati mill-kumitat kompetenti tal-Parlament. Barra minn hekk, tipprovdi dokumenti ta' sfond u tabelli, fuq bażi regolari, f'dan il-qasam.
Kuntatti

Dipartiment Tematiku għall-Politiki tar-Relazzjonijiet Esterni