Prezentacja

Think Thank

This database contains the research papers produced by the European Parliament's various research services.
You can access the database here

Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Departamenty tematyczne

Departamenty tematyczne służą wiedzą ekspercką i zapewniają doradztwo w zakresie polityki, wspierając działalność różnych organów parlamentarnych, a zwłaszcza komisji. Posiłkując się wykonywanymi wewnętrznie lub zlecanymi na zewnątrz analizami, departamenty tematyczne dostarczają niezależnych, fachowych, obiektywnych i aktualnych informacji wysokiej jakości dotyczących wszystkich obszarów działalności Parlamentu.
Departamenty tematyczne sporządzają analizy polityczne w wielu różnych formatach, najczęściej w odpowiedzi na wniosek komisji lub delegacji parlamentarnej. W bazie danych znajdują się takie teksty jak ekspertyzy, szczegółowe analizy dotyczące danego kraju lub kwestii czy briefingi. Dokumenty te służą wielu różnym celom, mogą na przykład stanowić bezpośredni wkład w działalność prawodawczą określonej komisji lub służyć jako briefing dla delegacji posłów do PE.

Dyrekcja ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej

Dyrekcja ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej, działająca w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Analiz Parlamentarnych (EPRS), prowadzi badania związane z różnymi aspektami oceny ex ante lub ex post prawodawstwa i polityki UE. W bazie danych znajdują się: szczegółowe oceny skutków regulacji przedstawione przez Komisję Europejską; dodatkowe lub zastępcze oceny skutków regulacji; oceny skutków dotyczące poprawek parlamentarnych; oceny wdrożenia na szczeblu europejskim, dotyczące wdrożenia i skuteczności prawa i polityki UE w praktyce; sprawozdania dotyczące kosztów braku działań na poziomie europejskim w obszarach polityki, w których można by osiągnąć większą skuteczność lub dobro publiczne przez wspólne działanie na poziomie europejskim; oceny europejskiej wartości dodanej, w których uzasadnia się sprawozdania ustawodawcze z własnej inicjatywy przedstawiane przez komisje.
Dział Prognoz Naukowych (STOA) prowadzi badania międzydyscyplinarne i oferuje doradztwo strategiczne w dziedzinie oceny rozwiązań naukowych i technologicznych oraz prognoz naukowych. Przygotowuje on analizy i organizuje warsztaty poświęcone rozwojowi tych dziedzin, działając zgodnie z wytycznymi Zespołu Ekspertów STOA składającego się z 24 posłów do PE

Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego

Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego sporządza dokumenty informacyjne do dialogów gospodarczych i przesłuchań na temat odpowiedzialności organizowanych przez właściwą komisję Parlamentu. Ponadto przygotowuje on regularnie dokumenty bazowe i tabele dotyczące tej dziedziny.
Kontakt

Departament Tematyczny ds. Stosunków Zewnętrznych