Please fill this field

Dokumenti reċenti

Uħud minn dawn id-dokumenti jistgħu ma jkunux disponibbli bil-lingwa tiegħek; għaldaqstant, verżjoni oħra tiġi ssuġġerita awtomatikament. Ikunu murija b'ikona li tirrappreżenta l-verżjoni lingwistika suġġerita. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION with recommendations to the Commission on corporate due diligence and corporate accountability EN

27-07-2020 DEVE_PA(2020)655788 PE655.788v01-00 DEVE
Marc TARABELLA

MINUTES - Thursday, 2 July 2020 EN

23-07-2020 DEVE_PV(2020)07-02-1 PE654.110v01-00 DEVE

OPINION with recommendations to the Commission on an EU legal framework to halt and reverse EU-driven global deforestation EN

20-07-2020 DEVE_AD(2020)652315 PE652.315v02-00 DEVE
Michèle RIVASI

IL-MINUTI - It-Tnejn, 15 ta' Ġunju 2020

17-07-2020 DEVE_PV(2020)06-15-1 PE653.906v01-00 DEVE

Opinion on Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism EN

16-07-2020 DEVE_AL(2020)654047 PE654.047v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

ABBOZZ TA' AĠENDA - Il-Ħamis, 16 ta' Lulju 2020

15-07-2020 DEVE_OJ(2020)07-16_1 PE655.670v01-00 DEVE

ABBOZZ TA' AĠENDA - L-Erbgħa, 15 ta' Lulju 2020

13-07-2020 DEVE_OJ(2020)07-15_1 PE655.647v01-00 DEVE

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 13 ta' Lulju 2020

09-07-2020 DEVE_OJ(2020)07-13_1 PE655.625v01-00 DEVE

OPINJONI dwar ir-rwol tal-UE fil-protezzjoni u r-restawr tal-foresti tad-dinja

02-07-2020 DEVE_AD(2020)648612 PE648.612v03-00 DEVE
Hildegard BENTELE

ABBOZZ TA' AĠENDA - Il-Ħamis, 2 ta' Lulju 2020

02-07-2020 DEVE_OJ(2020)07-02_1 PE653.955v02-00 DEVE

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar strateġija ġdida UE-Afrika - sħubija għal żvilupp sostenibbli u inklużiv

01-07-2020 DEVE_PR(2020)654007 PE654.007v01-00 DEVE
Chrysoula ZACHAROPOULOU

AMENDMENTS 1 - 71 - Draft opinion An EU legal framework to halt and reverse EU-driven global deforestation EN

19-06-2020 DEVE_AM(2020)653848 PE653.848v01-00 DEVE
Michèle RIVASI

OPINJONI dwar l-implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni – rapport annwali 2018

18-06-2020 DEVE_AD(2020)648266 PE648.266v02-00 DEVE
Benoît BITEAU

OPINJONI dwar in-nuqqas ta' mediċini – kif nindirizzaw problema emerġenti

17-06-2020 DEVE_AD(2020)653840 PE653.840v01-00 DEVE
Beata KEMPA

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 15 ta' Ġunju 2020

10-06-2020 DEVE_OJ(2020)06-15_1 PE653.772v01-00 DEVE

OPINJONI dwar mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika tas-Senegal u l-Unjoni Ewropea

02-06-2020 DEVE_AD(2020)647002 PE647.002v02-00 DEVE
Beata KEMPA

Opinjoni dwar il-kooperazzjoni UE-Afrika fil-qasam tas-sigurtà fir-reġjun tas-Saħel, fil-Punent tal-Afrika u fil-Qarn tal-Afrika

02-06-2020 DEVE_AL(2020)650687 PE650.687v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

ABBOZZ TA' OPINJONI li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar qafas legali tal-UE biex titwaqqaf u titreġġa' lura d-deforestazzjoni globali li l-UE hija responsabbli għaliha

02-06-2020 DEVE_PA(2020)652315 PE652.315v01-00 DEVE
Michèle RIVASI

OPINJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika tas-Senegal u l-Unjoni Ewropea

29-05-2020 DEVE_AD(2020)646984 PE646.984v02-00 DEVE
Beata KEMPA

AMENDMENTS 1 - 72 - Draft opinion Implementation of the common commercial policy – annual report 2018 EN

29-05-2020 DEVE_AM(2020)652290 PE652.290v01-00 DEVE
Benoît BITEAU

IL-MINUTI - Il-Ġimgħa, 29 ta' Mejju 2020

29-05-2020 DEVE_PV(2020)05-29-1 PE652.612v01-00 DEVE

IL-MINUTI - It-Tlieta, 21 ta' Jannar 2020

27-05-2020 CJ19_PV(2020)01-21-1 PE652.402v01-00 AFET DEVE

Il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles u tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu (għall-2020 sal-2026)

26-05-2020 DEVE_AL(2020)652292 PE652.292v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

Il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles u tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu (għall-2020 sal-2026)

26-05-2020 DEVE_AL(2020)652295 PE652.295v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

ABBOZZ TA' AĠENDA - Il-Ġimgħa, 29 ta' Mejju 2020

20-05-2020 DEVE_OJ(2020)05-29_1 PE652.403v01-00 DEVE

AMENDMENTS 1 - 82 - Draft opinion The EU’s role in protecting and restoring the world’s forests EN

15-05-2020 DEVE_AM(2020)650565 PE650.565v01-00 DEVE
Hildegard BENTELE

IL-MINUTI - It-Tlieta, 21 ta' April 2020

28-04-2020 DEVE_PV(2020)04-21-1 PE650.554v01-00 DEVE

Opinjoni dwar ir-rakkomandazzjonijiet dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

24-04-2020 DEVE_AL(2020)650471 PE650.471v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar it-Tisħiħ tal-Azzjoni tal-UE għall-Protezzjoni u għar-Restawr tal-Foresti tad-Dinja

21-04-2020 DEVE_PA(2020)648612 PE648.612v01-00 DEVE
Hildegard BENTELE

Opinjoni dwar il-Linji gwida għall-Baġit 2021, Taqsima III

21-04-2020 DEVE_AL(2020)650368 PE650.368v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tlieta, 21 ta' April 2020

16-04-2020 DEVE_OJ(2020)04-21_1 PE650.480v01-00 DEVE

IL-MINUTI - It-Tnejn, 17 ta' Frar 2020 - It-Tlieta, 18 ta' Frar 2020

01-04-2020 DEVE_PV(2020)02-17-1 PE648.385v01-00 DEVE

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar ir-rakkomandazzjonijiet dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

27-03-2020 DEVE_PA(2020)648405 PE648.405v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

IL-MINUTI - L-Erbgħa, 22 ta' Jannar 2020 - Il-Ħamis, 23 ta' Jannar 2020

12-03-2020 DEVE_PV(2020)01-22-1 PE647.037v01-00 DEVE

ABBOZZ TA' AĠENDA - L-Erbgħa, 18 ta' Marzu 2020

10-03-2020 DEVE_OJ(2020)03-18_1 PE648.508v01-00 DEVE

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tlieta, 17 ta' Marzu 2020

09-03-2020 CJ19_OJ(2020)03-17_1 PE648.434v01-00 AFET DEVE

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar it-titjib tal-effikaċja tal-iżvilupp u l-effiċjenza tal-għajnuna

28-02-2020 DEVE_PR(2020)648376 PE648.376v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

AMENDMENTS 1 - 17 - Draft opinion Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the Republic of Senegal and the European Union EN

27-02-2020 DEVE_AM(2020)648366 PE648.366v01-00 DEVE
Beata KEMPA

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar l-implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni – rapport annwali 2018

24-02-2020 DEVE_PA(2020)648266 PE648.266v01-00 DEVE
Benoît BITEAU

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles u tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu (għall-2020 sal-2026)

24-02-2020 DEVE_PA(2020)648362 PE648.362v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles u tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu (għall-2020 sal-2026)

24-02-2020 DEVE_PA(2020)648368 PE648.368v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

EMENDI 1 - 18 - Abbozz ta' opinjoni Linji gwida għall-Baġit 2021 - Taqsima III

21-02-2020 DEVE_AM(2020)648344 PE648.344v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

OPINJONI dwar il-Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili

19-02-2020 DEVE_AD(2020)644993 PE644.993v02-00 DEVE
Lukas MANDL

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-Baġit 2021, Taqsima III – Kummissjoni

10-02-2020 DEVE_PA(2020)647125 PE647.125v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika tas-Senegal u l-Unjoni Ewropea

04-02-2020 DEVE_PA(2020)646984 PE646.984v01-00 DEVE
Beata KEMPA

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika tas-Senegal u l-Unjoni Ewropea

04-02-2020 DEVE_PA(2020)647002 PE647.002v01-00 DEVE
Beata KEMPA

IL-MINUTI - It-Tnejn, 2 ta' Diċembru 2019 - It-Tlieta, 3 ta' Diċembru 2019

31-01-2020 DEVE_PV(2019)12-02-1 PE644.943v01-00 DEVE

IL-MINUTI - It-Tnejn, 11 ta' Novembru 2019

27-01-2020 DEVE_PV(2019)11-11-1 PE646.760v01-00 DEVE

AMENDMENTS 6 - 21 - Draft opinion Amending Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council on a Union Civil Protection Mechanism EN

24-01-2020 DEVE_AM(2020)646907 PE646.907v01-00 DEVE
Lukas MANDL

OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi

23-01-2020 DEVE_AD(2020)643137 PE643.137v02-00 DEVE
Charles GOERENS

OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2018

23-01-2020 DEVE_AD(2020)643144 PE643.144v02-00 DEVE
Charles GOERENS

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tlieta, 21 ta' Jannar 2020

14-01-2020 CJ19_OJ(2020)01-21_1 PE645.108v01-00 AFET DEVE

IL-MINUTI - L-Erbgħa, 6 ta' Novembru 2019 - Il-Ħamis, 7 ta' Novembru 2019

08-01-2020 DEVE_PV(2019)11-06-1 PE643.148v02-00 DEVE

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili

07-01-2020 DEVE_PA(2020)644993 PE644.993v01-00 DEVE
Lukas MANDL

OPINJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Guinea-Bissau (2019-2024)

20-12-2019 DEVE_AD(2019)642950 PE642.950v02-00 DEVE
Caroline ROOSE

OPINJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe u l-Komunità Ewropea

20-12-2019 DEVE_AD(2019)644723 PE644.723v02-00 DEVE
Bernhard ZIMNIOK

OPINJONI dwar il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Guinea-Bissau (mill-2019 sal-2024)

11-12-2019 DEVE_AD(2019)642937 PE642.937v04-00 DEVE
Caroline ROOSE

IL-MINUTI - L-Erbgħa, 6 ta' Novembru 2019

10-12-2019 CJ19_PV(2019)11-06-1 PE643.200v01-00 AFET DEVE

AMENDMENTS 1 - 8 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - 8th, 9th,10th and 11th EDFs EN

10-12-2019 DEVE_AM(2019)644916 PE644.916v01-00 DEVE
Charles GOERENS

AMENDMENTS 1 - 14 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Commission EN

10-12-2019 DEVE_AM(2019)644942 PE644.942v01-00 DEVE
Charles GOERENS

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 16 ta' Diċembru 2019

09-12-2019 AFET_OJ(2019)12-16_1 PE644.862v01-00 AFET DEVE DROI

OPINJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641171 PE641.171v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

OPINJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641172 PE641.172v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

OPINJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641207 PE641.207v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

OPINJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641208 PE641.208v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

OPINJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Cabo Verde (mill-2019 sal-2024)

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641364 PE641.364v02-00 DEVE
Catherine CHABAUD

OPINJONI dwar mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Cabo Verde (mill-2019 sal-2024)

03-12-2019 DEVE_AD(2019)642934 PE642.934v03-00 DEVE
Catherine CHABAUD

OPINJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Gżejjer Solomon mal-Ftehim Interim ta' Sħubija bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Istati tal-Paċifiku, min-naħa l-oħra

03-12-2019 DEVE_AD(2019)642995 PE642.995v03-00 DEVE
Tomas TOBÉ

AMENDMENTS 1 - 4 - Draft opinion on the draft Council decision on the accession of Solomon Islands to the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part EN

28-11-2019 DEVE_AM(2019)644765 PE644.765v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe u l-Komunità Ewropea

21-11-2019 DEVE_PA(2019)644723 PE644.723v01-00 DEVE
Bernhard ZIMNIOK

AMENDMENTS 1 - 23 - Draft opinion Conclusion of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Cape Verde (2019-2024) EN

19-11-2019 DEVE_AM(2019)643220 PE643.220v01-00 DEVE
Catherine CHABAUD

AMENDMENTS 1 - 21 - Draft opinion Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau (2019-2024) EN

18-11-2019 DEVE_AM(2019)643222 PE643.222v01-00 DEVE
Caroline ROOSE

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi

13-11-2019 DEVE_PA(2019)643137 PE643.137v01-00 DEVE
Charles GOERENS

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2018

13-11-2019 DEVE_PA(2019)643144 PE643.144v01-00 DEVE
Charles GOERENS

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Gżejjer Solomon mal-Ftehim Interim ta' Sħubija bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Istati tal-Paċifiku, min-naħa l-oħra

07-11-2019 DEVE_PA(2019)642995 PE642.995v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 11 ta' Novembru 2019

06-11-2019 DEVE_OJ(2019)11-11_1 PE643.096v01-00 AFET DEVE