Please fill this field

Senaste dokumenten

Om något av de här dokumenten inte finns på ditt språk, föreslås automatiskt en annan språkversion. I så fall hittar du en ikon med motsvarande språkkod efter titeln på dokumentet. (e.g.: FR ).

MINUTES - Wednesday, 28 October 2020 EN

23-11-2020 CJ31_PV(2020)10-28-1 PE660.256v01-00 AFET BUDG DEVE

DRAFT OPINION on the situation of sexual and reproductive health and rights in the EU, in the frame of women’s health EN

20-11-2020 DEVE_PA(2020)660263 PE660.263v01-00 DEVE
Pierrette HERZBERGER-FOFANA

OPINION with recommendations to the Commission on corporate due diligence and corporate accountability EN

18-11-2020 DEVE_AD(2020)657424 PE657.424v02-00 DEVE
Marc TARABELLA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 77 - Förslag till yttrande Företagens ansvar för miljöskador

16-11-2020 DEVE_AM(2020)660080 PE660.080v01-00 DEVE
Caroline ROOSE

PROTOKOLL - Måndagen den 28 september 2020

12-11-2020 DEVE_PV(2020)09-28-2 PE658.842v01-00 DEVE

PROTOKOLL - Måndagen den 28 september 2020

11-11-2020 DEVE_PV(2020)09-28-1 PE658.841v01-00 DEVE
ÄNDRINGSFÖRSLAG

001-002

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

06-11-2020 DEVE_OJ(2020)11 PE660.198 DEVE

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 66 - Förslag till yttrande Skydd av de mänskliga rättigheterna och EU:s externa migrationspolitik

04-11-2020 DEVE_AM(2020)660082 PE660.082v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över företagens ansvar för miljöskador

23-10-2020 DEVE_PA(2020)658987 PE658.987v01-00 DEVE
Caroline ROOSE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 28 oktober 2020

22-10-2020 CJ31_OJ(2020)10-28_1 PE659.099v01-00 AFET BUDG DEVE

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 80 - Förslag till yttrande Klimatförändringarnas konsekvenser för de mänskliga rättigheterna och miljöförsvararnas roll i denna fråga

16-10-2020 DEVE_AM(2020)659018 PE659.018v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 309 - Förslag till betänkande Klimatförändringarnas effekter på utsatta befolkningsgrupper i utvecklingsländerna

15-10-2020 DEVE_AM(2020)657479 PE657.479v01-00 DEVE
Mónica Silvana GONZÁLEZ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 126 - Förslag till yttrande Företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet

14-10-2020 DEVE_AM(2020)658786 PE658.786v02-00 DEVE
Marc TARABELLA

PROTOKOLL - Måndagen den 12 oktober 2020

12-10-2020 DEVE_PV(2020)10-12-1 PE658.982v01-00 DEVE

Yttrande över partnerskapsavtalet om hållbart fiske och dess genomförandeprotokoll (2020–2026) mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna

08-10-2020 DEVE_AL(2020)652292 PE652.292v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

FÖRSLAG TILL YTTRANDE om skydd av de mänskliga rättigheterna och EU:s externa migrationspolitik

08-10-2020 DEVE_PA(2020)658918 PE658.918v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

YTTRANDE över Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt

06-10-2020 DEVE_AD(2020)657393 PE657.393v02-00 DEVE
Charles GOERENS

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 208 - Förslag till betänkande Förbättrad utvecklings- och biståndseffektivitet

25-09-2020 DEVE_AM(2020)658707 PE658.707v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

PROTOKOLL - Måndagen den 13 juli 2020

24-09-2020 DEVE_PV(2020)07-13-1 PE655.675v01-00 DEVE

PROTOKOLL - Torsdagen den 16 juli 2020

24-09-2020 DEVE_PV(2020)07-16-1 PE655.748v01-00 DEVE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet

22-09-2020 DEVE_PA(2020)657424 PE657.424v01-00 DEVE
Marc TARABELLA

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över klimatförändringarnas konsekvenser för de mänskliga rättigheterna och miljöförsvararnas roll i denna fråga

18-09-2020 DEVE_PA(2020)657246 PE657.246v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt

17-09-2020 DEVE_PA(2020)657393 PE657.393v01-00 DEVE
Charles GOERENS

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om klimatförändringarnas effekter på utsatta befolkningsgrupper i utvecklingsländerna

11-09-2020 DEVE_PR(2020)650537 PE650.537v01-00 DEVE
Mónica Silvana GONZÁLEZ

PROTOKOLL - Torsdagen den 10 september 2020

10-09-2020 DEVE_PV(2020)09-10-1 PE657.378v01-00 DEVE

PROTOKOLL - Torsdagen den 3 september 2020

03-09-2020 DEVE_PV(2020)09-03-1 PE657.273v01-00 DEVE

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 568 - Förslag till betänkande En ny EU–Afrika-strategi – ett partnerskap för hållbar och inkluderande utveckling

24-07-2020 DEVE_AM(2020)654008 PE654.008v01-00 DEVE
Chrysoula ZACHAROPOULOU

PROTOKOLL - Torsdagen den 2 juli 2020

23-07-2020 DEVE_PV(2020)07-02-1 PE654.110v01-00 DEVE

YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om en EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning som drivs av EU

20-07-2020 DEVE_AD(2020)652315 PE652.315v02-00 DEVE
Michèle RIVASI

PROTOKOLL - Måndagen den 15 juni 2020

17-07-2020 DEVE_PV(2020)06-15-1 PE653.906v01-00 DEVE

Yttrande över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen

16-07-2020 DEVE_AL(2020)654047 PE654.047v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

YTTRANDE över EU:s roll för att skydda och återställa världens skogar

02-07-2020 DEVE_AD(2020)648612 PE648.612v03-00 DEVE
Hildegard BENTELE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om en ny EU–Afrika-strategi – ett partnerskap för hållbar och inkluderande utveckling

01-07-2020 DEVE_PR(2020)654007 PE654.007v01-00 DEVE
Chrysoula ZACHAROPOULOU

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 71 - Förslag till yttrande En EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning som drivs av EU

19-06-2020 DEVE_AM(2020)653848 PE653.848v01-00 DEVE
Michèle RIVASI

YTTRANDE över genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018

18-06-2020 DEVE_AD(2020)648266 PE648.266v02-00 DEVE
Benoît BITEAU

YTTRANDE över brist på läkemedel – hantering av ett växande problem

17-06-2020 DEVE_AD(2020)653840 PE653.840v01-00 DEVE
Beata KEMPA

YTTRANDE över ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Senegal och Europeiska unionen

02-06-2020 DEVE_AD(2020)647002 PE647.002v02-00 DEVE
Beata KEMPA

Yttrande över säkerhetssamarbetet mellan EU och Afrika i Sahelregionen, Västafrika och Afrikas horn

02-06-2020 DEVE_AL(2020)650687 PE650.687v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

FÖRSLAG TILL YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om en EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning som drivs av EU

02-06-2020 DEVE_PA(2020)652315 PE652.315v01-00 DEVE
Michèle RIVASI

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Republiken Senegal och Europeiska unionen

29-05-2020 DEVE_AD(2020)646984 PE646.984v02-00 DEVE
Beata KEMPA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 72 - Förslag till yttrande Genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018

29-05-2020 DEVE_AM(2020)652290 PE652.290v01-00 DEVE
Benoît BITEAU

PROTOKOLL - Fredagen den 29 maj 2020

29-05-2020 DEVE_PV(2020)05-29-1 PE652.612v01-00 DEVE

PROTOKOLL - Tisdagen den 21 januari 2020

27-05-2020 CJ19_PV(2020)01-21-1 PE652.402v01-00 AFET DEVE

Yttrande över partnerskapsavtalet om hållbart fiske och dess genomförandeprotokoll (2020–2026) mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna

26-05-2020 DEVE_AL(2020)652295 PE652.295v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 82 - Förslag till yttrande EU: roll för att skydda och återställa världens skogar

15-05-2020 DEVE_AM(2020)650565 PE650.565v01-00 DEVE
Hildegard BENTELE

PROTOKOLL - Tisdagen den 21 april 2020

28-04-2020 DEVE_PV(2020)04-21-1 PE650.554v01-00 DEVE

Yttrande över rekommendationerna om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

24-04-2020 DEVE_AL(2020)650471 PE650.471v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över intensifierade EU-insatser för att skydda och återställa världens skogar

21-04-2020 DEVE_PA(2020)648612 PE648.612v01-00 DEVE
Hildegard BENTELE

Yttrande över riktlinjerna för budgeten 2021 - avsnitt III

21-04-2020 DEVE_AL(2020)650368 PE650.368v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

PROTOKOLL - Måndagen den 17 februari 2020 - Tisdagen den 18 februari 2020

01-04-2020 DEVE_PV(2020)02-17-1 PE648.385v01-00 DEVE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över rekommendationerna om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

27-03-2020 DEVE_PA(2020)648405 PE648.405v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

PROTOKOLL - Onsdagen den 22 januari 2020 - Torsdagen den 23 januari 2020

12-03-2020 DEVE_PV(2020)01-22-1 PE647.037v01-00 DEVE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 17 mars 2020

09-03-2020 CJ19_OJ(2020)03-17_1 PE648.434v01-00 AFET DEVE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förbättrad utvecklings- och biståndseffektivitet

28-02-2020 DEVE_PR(2020)648376 PE648.376v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 17 - Förslag till yttrande Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Senegal och Europeiska unionen

27-02-2020 DEVE_AM(2020)648366 PE648.366v01-00 DEVE
Beata KEMPA

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018

24-02-2020 DEVE_PA(2020)648266 PE648.266v01-00 DEVE
Benoît BITEAU

FÖRSLAG TILL YTTRANDE om förslaget till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av partnerskapsavtalet om hållbart fiske och dess genomförandeprotokoll (2020–2026) mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna

24-02-2020 DEVE_PA(2020)648362 PE648.362v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av partnerskapsavtalet om hållbart fiske och dess genomförandeprotokoll (2020–2026) mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna

24-02-2020 DEVE_PA(2020)648368 PE648.368v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 18 - Förslag till yttrande De allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2021, avsnitt III

21-02-2020 DEVE_AM(2020)648344 PE648.344v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen

19-02-2020 DEVE_AD(2020)644993 PE644.993v02-00 DEVE
Lukas MANDL

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2021, avsnitt III – kommissionen

10-02-2020 DEVE_PA(2020)647125 PE647.125v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ