Recentste documenten

Sommige van deze documenten zijn mogelijk niet in uw taal beschikbaar. In dat geval wordt automatisch een andere versie aangeboden. Deze documenten worden aangeduid met een icoon voor de voorgestelde taalversie. (e.g.: FR ).

OPINION on the effects of climate change on human rights and the role of environmental defenders on this matter EN

18-01-2021 DEVE_AD(2021)657246 PE657.246v02-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

OPINION on human rights protection and the EU external migration policy EN

18-01-2021 DEVE_AD(2021)658918 PE658.918v02-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

DRAFT OPINION on Financial Activities of the European Investment Bank - annual report 2020 EN

11-01-2021 DEVE_PA(2021)661776 PE661.776v01-00 DEVE
Charles GOERENS

NOTULEN - Maandag 7 december 2020

08-01-2021 DEVE_PV(2020)12-07-1 PE663.011v01-00 DEVE

AMENDMENTS 1 - 31 - Draft opinion Decision on the conclusion of the Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Honduras on forest law enforcement, governance and trade in timber products to the European Union EN

17-12-2020 DEVE_AM(2020)661869 PE661.869v01-00 DEVE
Hildegard BENTELE

NOTULEN - Vrijdag 2 oktober 2020

15-12-2020 DEVE_PV(2020)10-02-1 PE658.861v01-00 DEVE

AMENDEMENTEN 1 - 108 - Ontwerpadvies De situatie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de EU, in verband met de gezondheid van vrouwen

11-12-2020 DEVE_AM(2020)660264 PE660.264v01-00 DEVE
Pierrette HERZBERGER-FOFANA

ADVIES inzake de aansprakelijkheid van bedrijven voor milieuschade

09-12-2020 DEVE_AD(2020)658987 PE658.987v02-00 DEVE
Caroline ROOSE

NOTULEN - Woensdag 9 december 2020

09-12-2020 DEVE_PV(2020)12-09-1 PE662.091v01-00 DEVE

ONTWERPVERSLAG over de rol van de ontwikkelingssamenwerking en humanitaire bijstand van de EU bij het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-pandemie

02-12-2020 DEVE_PR(2020)661884 PE661.884v01-00 DEVE
Norbert NEUSER Hildegard BENTELE

MINUTES - Wednesday, 2 December 2020 - Thursday, 3 December 2020 EN

02-12-2020 DEVE_PV(2020)12-02-1 PE662.041v01-00 DEVE

ONTWERPADVIES inzake een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Honduras inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de Europese Unie

27-11-2020 DEVE_PA(2020)661868 PE661.868v01-00 DEVE
Hildegard BENTELE

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Honduras inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de Europese Unie

27-11-2020 DEVE_PA(2020)661870 PE661.870v01-00 DEVE
Hildegard BENTELE

NOTULEN - Woensdag 28 oktober 2020

23-11-2020 CJ31_PV(2020)10-28-1 PE660.256v01-00 AFET BUDG DEVE

ONTWERPADVIES inzake de situatie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de EU, in verband met de gezondheid van vrouwen

20-11-2020 DEVE_PA(2020)660263 PE660.263v01-00 DEVE
Pierrette HERZBERGER-FOFANA

NOTULEN - Donderdag 19 november 2020

19-11-2020 DEVE_PV(2020)11-19-1 PE660.440v01-00 DEVE

ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie inzake de zorgvuldigheidsplicht en verantwoordingsplicht voor ondernemingen

18-11-2020 DEVE_AD(2020)657424 PE657.424v02-00 DEVE
Marc TARABELLA

AMENDMENTS 1 - 77 - Draft opinion Liability of companies for environmental damage EN

16-11-2020 DEVE_AM(2020)660080 PE660.080v01-00 DEVE
Caroline ROOSE

NOTULEN - Maandag 28 september 2020

12-11-2020 DEVE_PV(2020)09-28-2 PE658.842v01-00 DEVE

NOTULEN - Donderdag 12 november 2020 - Vrijdag 13 november 2020

12-11-2020 DEVE_PV(2020)11-12-1 PE660.339v01-00 DEVE

NOTULEN - Maandag 28 september 2020

11-11-2020 DEVE_PV(2020)09-28-1 PE658.841v01-00 DEVE

ONTWERPAGENDA

06-11-2020 DEVE_OJ(2020)11 PE660.198 DEVE

AMENDMENTS 1 - 66 - Draft opinion Human rights protection and the EU external migration policy EN

04-11-2020 DEVE_AM(2020)660082 PE660.082v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

NOTULEN - Donderdag 29 oktober 2020

29-10-2020 DEVE_PV(2020)10-29-1 PE660.243v01-00 DEVE

ONTWERPADVIES inzake de aansprakelijkheid van bedrijven voor milieuschade

23-10-2020 DEVE_PA(2020)658987 PE658.987v01-00 DEVE
Caroline ROOSE

AMENDMENTS 1 - 80 - Draft opinion The effects of climate change on human rights and the role of environmental defenders on this matter EN

16-10-2020 DEVE_AM(2020)659018 PE659.018v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

AMENDMENTS 1 - 309 - Draft report The impacts of climate change on vulnerable populations in developing countries EN

15-10-2020 DEVE_AM(2020)657479 PE657.479v01-00 DEVE
Mónica Silvana GONZÁLEZ

AMENDMENTS 1 - 126 - Draft opinion Corporate due diligence and corporate accountability EN

14-10-2020 DEVE_AM(2020)658786 PE658.786v02-00 DEVE
Marc TARABELLA

NOTULEN - Maandag 12 oktober 2020

12-10-2020 DEVE_PV(2020)10-12-1 PE658.982v01-00 DEVE

Advies inzake de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (2020-2026)

08-10-2020 DEVE_AL(2020)652292 PE652.292v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

ONTWERPADVIES inzake de bescherming van de mensenrechten en het externe migratiebeleid van de EU

08-10-2020 DEVE_PA(2020)658918 PE658.918v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

ADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021

06-10-2020 DEVE_AD(2020)657393 PE657.393v02-00 DEVE
Charles GOERENS

AMENDMENTS 1 - 208 - Draft report Improving development effectiveness and efficiency of aid EN

25-09-2020 DEVE_AM(2020)658707 PE658.707v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

NOTULEN - Maandag 13 juli 2020

24-09-2020 DEVE_PV(2020)07-13-1 PE655.675v01-00 DEVE

NOTULEN - Donderdag 16 juli 2020

24-09-2020 DEVE_PV(2020)07-16-1 PE655.748v01-00 DEVE

ONTWERPADVIES met aanbevelingen aan de Commissie inzake het zorgvuldigheidsplicht en verantwoordingsplicht voor ondernemingen

22-09-2020 DEVE_PA(2020)657424 PE657.424v01-00 DEVE
Marc TARABELLA

ONTWERPADVIES inzake de gevolgen van klimaatverandering voor de mensenrechten en de rol die milieuactivisten in dit kader spelen

18-09-2020 DEVE_PA(2020)657246 PE657.246v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

ONTWERPADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – alle afdelingen

17-09-2020 DEVE_PA(2020)657393 PE657.393v01-00 DEVE
Charles GOERENS

ONTWERPVERSLAG over de gevolgen van klimaatverandering voor kwetsbare bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden

11-09-2020 DEVE_PR(2020)650537 PE650.537v01-00 DEVE
Mónica Silvana GONZÁLEZ

NOTULEN - Donderdag 10 september 2020

10-09-2020 DEVE_PV(2020)09-10-1 PE657.378v01-00 DEVE

NOTULEN - Donderdag 3 september 2020

03-09-2020 DEVE_PV(2020)09-03-1 PE657.273v01-00 DEVE

AMENDMENTS 1 - 568 - Draft report A new EU-Africa Strategy - a partnership for sustainable and inclusive development EN

24-07-2020 DEVE_AM(2020)654008 PE654.008v01-00 DEVE
Chrysoula ZACHAROPOULOU

NOTULEN - Donderdag 2 juli 2020

23-07-2020 DEVE_PV(2020)07-02-1 PE654.110v01-00 DEVE

ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie over een EU-rechtskader om de door de EU gestuurde mondiale ontbossing een halt toe te roepen en terug te draaien

20-07-2020 DEVE_AD(2020)652315 PE652.315v02-00 DEVE
Michèle RIVASI

NOTULEN - Maandag 15 juni 2020

17-07-2020 DEVE_PV(2020)06-15-1 PE653.906v01-00 DEVE

Advies inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming

16-07-2020 DEVE_AL(2020)654047 PE654.047v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

ONTWERPAGENDA - Maandag 13 juli 2020

09-07-2020 DEVE_OJ(2020)07-13_1 PE655.625v01-00 DEVE

ADVIES inzake maatregelen van de EU om de bossen wereldwijd te beschermen en te herstellen

02-07-2020 DEVE_AD(2020)648612 PE648.612v03-00 DEVE
Hildegard BENTELE

ONTWERPVERSLAG over een nieuwe strategie EU-Afrika – een partnerschap voor duurzame en inclusieve ontwikkeling

01-07-2020 DEVE_PR(2020)654007 PE654.007v01-00 DEVE
Chrysoula ZACHAROPOULOU

AMENDMENTS 1 - 71 - Draft opinion An EU legal framework to halt and reverse EU-driven global deforestation EN

19-06-2020 DEVE_AM(2020)653848 PE653.848v01-00 DEVE
Michèle RIVASI

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid – jaarverslag 2018

18-06-2020 DEVE_AD(2020)648266 PE648.266v02-00 DEVE
Benoît BITEAU

ADVIES inzake het geneesmiddelentekort – manieren voor het aanpakken van een oprukkend probleem

17-06-2020 DEVE_AD(2020)653840 PE653.840v01-00 DEVE
Beata KEMPA

ONTWERPAGENDA - Maandag 15 juni 2020

10-06-2020 DEVE_OJ(2020)06-15_1 PE653.772v01-00 DEVE

ADVIES inzake een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Senegal

02-06-2020 DEVE_AD(2020)647002 PE647.002v02-00 DEVE
Beata KEMPA

Advies inzake de samenwerking tussen de EU en Afrika op het gebied van veiligheid in de Sahelregio, West-Afrika en de Hoorn van Afrika

02-06-2020 DEVE_AL(2020)650687 PE650.687v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

ONTWERPADVIES met aanbevelingen aan de Commissie over een EU-rechtskader om de door de EU gestuurde mondiale ontbossing een halt toe te roepen en terug te draaien

02-06-2020 DEVE_PA(2020)652315 PE652.315v01-00 DEVE
Michèle RIVASI

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Senegal

29-05-2020 DEVE_AD(2020)646984 PE646.984v02-00 DEVE
Beata KEMPA

AMENDMENTS 1 - 72 - Draft opinion Implementation of the common commercial policy – annual report 2018 EN

29-05-2020 DEVE_AM(2020)652290 PE652.290v01-00 DEVE
Benoît BITEAU

NOTULEN - Vrijdag 29 mei 2020

29-05-2020 DEVE_PV(2020)05-29-1 PE652.612v01-00 DEVE