Please fill this field

Doiciméid is déanaí

D’fhéadfadh sé nach mbeadh cuid de na doiciméid seo ar fáil i do theanga, mar sin déanfar leagan eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeántar iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta. (e.g.: FR ).

DRAFT AGENDA - Thursday, 3 December 2020 EN

29-11-2020 AFET_OJ(2020)12-03_2 PE661.871v01-00 AFET DEVE FEMM

DRAFT OPINION on a motion for a non-legislative resolution on the draft Council decision on the conclusion on the Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Honduras on forest law enforcement, governance and trade in timber products to the European Union EN

27-11-2020 DEVE_PA(2020)661868 PE661.868v01-00 DEVE
Hildegard BENTELE

DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Honduras on forest law enforcement, governance and trade in timber products to the European Union EN

27-11-2020 DEVE_PA(2020)661870 PE661.870v01-00 DEVE
Hildegard BENTELE

MIONTUAIRISCÍ - Dé Céadaoin, 28 Deireadh Fómhair 2020

23-11-2020 CJ31_PV(2020)10-28-1 PE660.256v01-00 AFET BUDG DEVE

DRÉACHT-TUAIRIM maidir le staid na sláinte agus na gceart gnéis agus atáirgthe in AE, faoi chuimsiú shláinte na mban

20-11-2020 DEVE_PA(2020)660263 PE660.263v01-00 DEVE
Pierrette HERZBERGER-FOFANA

TUAIRIM le moltaí don Choimisiún maidir le dícheall cuí corparáideach agus cuntasacht chorparáideach

18-11-2020 DEVE_AD(2020)657424 PE657.424v02-00 DEVE
Marc TARABELLA

AMENDMENTS 1 - 77 - Draft opinion Liability of companies for environmental damage EN

16-11-2020 DEVE_AM(2020)660080 PE660.080v01-00 DEVE
Caroline ROOSE

DRAFT AGENDA - Thursday, 19 November 2020 EN

16-11-2020 DEVE_OJ(2020)11-19_1 PE660.314v01-00 DEVE

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 28 Meán Fómhair 2020

12-11-2020 DEVE_PV(2020)09-28-2 PE658.842v01-00 DEVE

MINUTES - Monday, 28 September 2020 EN

11-11-2020 DEVE_PV(2020)09-28-1 PE658.841v01-00 DEVE

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA ES

06-11-2020 DEVE_OJ(2020)11 PE660.198 DEVE

AMENDMENTS 1 - 66 - Draft opinion Human rights protection and the EU external migration policy EN

04-11-2020 DEVE_AM(2020)660082 PE660.082v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

DRÉACHT-TUAIRIM maidir le dliteanas cuideachtaí as damáiste don chomhshaol

23-10-2020 DEVE_PA(2020)658987 PE658.987v01-00 DEVE
Caroline ROOSE

DRAFT AGENDA - Thursday, 29 October 2020 EN

23-10-2020 DEVE_OJ(2020)10-29_1 PE660.066v01-00 DEVE

DRAFT AGENDA - Wednesday, 28 October 2020 EN

22-10-2020 CJ31_OJ(2020)10-28_1 PE659.099v01-00 AFET BUDG DEVE

AMENDMENTS 1 - 80 - Draft opinion The effects of climate change on human rights and the role of environmental defenders on this matter EN

16-10-2020 DEVE_AM(2020)659018 PE659.018v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

AMENDMENTS 1 - 309 - Draft report The impacts of climate change on vulnerable populations in developing countries EN

15-10-2020 DEVE_AM(2020)657479 PE657.479v01-00 DEVE
Mónica Silvana GONZÁLEZ

AMENDMENTS 1 - 126 - Draft opinion Corporate due diligence and corporate accountability EN

14-10-2020 DEVE_AM(2020)658786 PE658.786v02-00 DEVE
Marc TARABELLA

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 12 Deireadh Fómhair 2020

12-10-2020 DEVE_PV(2020)10-12-1 PE658.982v01-00 DEVE

Tuairim ar an gComhaontú Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe agus a Phrótacal Cur Chun Feidhme (2020-2026) idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Séiséal

08-10-2020 DEVE_AL(2020)652292 PE652.292v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

DRÉACHT-TUAIRIM maidir le cosaint chearta an duine agus le beartas seachtrach imirce an Aontais

08-10-2020 DEVE_PA(2020)658918 PE658.918v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

TUAIRIM ar bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2021

06-10-2020 DEVE_AD(2020)657393 PE657.393v02-00 DEVE
Charles GOERENS

DRAFT AGENDA - Monday, 12 October 2020 EN

05-10-2020 DEVE_OJ(2020)10-12_1 PE658.840v01-00 AFET DEVE

DRAFT AGENDA - Friday, 2 October 2020 EN

25-09-2020 DEVE_OJ(2020)10-02_1 PE658.706v01-00 DEVE

AMENDMENTS 1 - 208 - Draft report Improving development effectiveness and efficiency of aid EN

25-09-2020 DEVE_AM(2020)658707 PE658.707v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

MINUTES - Monday, 13 July 2020 EN

24-09-2020 DEVE_PV(2020)07-13-1 PE655.675v01-00 DEVE

MINUTES - Thursday, 16 July 2020 EN

24-09-2020 DEVE_PV(2020)07-16-1 PE655.748v01-00 DEVE

DRAFT AGENDA - Monday, 28 September 2020 EN

23-09-2020 DEVE_OJ(2020)09-28_1 PE657.469v01-00 DEVE

DRAFT OPINION with recommendations to the Commission on corporate due diligence and corporate accountability EN

22-09-2020 DEVE_PA(2020)657424 PE657.424v01-00 DEVE
Marc TARABELLA

DRAFT AGENDA - Monday, 28 September 2020 EN

21-09-2020 DEVE_OJ(2020)09-28_2 PE657.436v01-00 AFET DEVE DROI

DRAFT OPINION on the effects of climate change on human rights and the role of environmental defenders on this matter EN

18-09-2020 DEVE_PA(2020)657246 PE657.246v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021 – all sections EN

17-09-2020 DEVE_PA(2020)657393 PE657.393v01-00 DEVE
Charles GOERENS

DRÉACHT-TUARASCÁIL maidir le tionchar an athraithe aeráide ar phobail leochaileacha i dtíortha atá i mbéal forbartha

11-09-2020 DEVE_PR(2020)650537 PE650.537v01-00 DEVE
Mónica Silvana GONZÁLEZ

MINUTES - Thursday, 10 September 2020 EN

10-09-2020 DEVE_PV(2020)09-10-1 PE657.378v01-00 DEVE

DRAFT AGENDA - Thursday, 10 September 2020 EN

07-09-2020 DEVE_OJ(2020)09-10_1 PE657.237v01-00 DEVE

MIONTUAIRISCÍ - Déardaoin, 3 Meán Fómhair 2020

03-09-2020 DEVE_PV(2020)09-03-1 PE657.273v01-00 DEVE

DRAFT AGENDA - Thursday, 3 September 2020 EN

28-08-2020 DEVE_OJ(2020)09-03_1 PE655.960v01-00 DEVE

AMENDMENTS 1 - 568 - Draft report A new EU-Africa Strategy - a partnership for sustainable and inclusive development EN

24-07-2020 DEVE_AM(2020)654008 PE654.008v01-00 DEVE
Chrysoula ZACHAROPOULOU

MIONTUAIRISCÍ - Déardaoin, 2 Iúil 2020

23-07-2020 DEVE_PV(2020)07-02-1 PE654.110v01-00 DEVE

TUAIRIM le moltaí don Choimisiún i dtaobh creat dlíthiúil de chuid AE maidir leis an dífhoraoisiú domhanda atá faoi thionchar AE a stopadh agus a fhreaschur

20-07-2020 DEVE_AD(2020)652315 PE652.315v02-00 DEVE
Michèle RIVASI

MINUTES - Monday, 15 June 2020 EN

17-07-2020 DEVE_PV(2020)06-15-1 PE653.906v01-00 DEVE

Togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE maidir le Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta.

16-07-2020 DEVE_AL(2020)654047 PE654.047v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

DRAFT AGENDA - Thursday, 16 July 2020 EN

15-07-2020 DEVE_OJ(2020)07-16_1 PE655.670v01-00 DEVE

DRAFT AGENDA - Wednesday, 15 July 2020 EN

13-07-2020 DEVE_OJ(2020)07-15_1 PE655.647v01-00 DEVE

DRAFT AGENDA - Monday, 13 July 2020 EN

09-07-2020 DEVE_OJ(2020)07-13_1 PE655.625v01-00 DEVE

TUAIRIM ar ról AE maidir le foraoisí an domhain a chosaint agus a athbhunú

02-07-2020 DEVE_AD(2020)648612 PE648.612v03-00 DEVE
Hildegard BENTELE

DRAFT AGENDA - Thursday, 2 July 2020 EN

02-07-2020 DEVE_OJ(2020)07-02_1 PE653.955v02-00 DEVE

DRAFT REPORT on a new EU-Africa Strategy – a partnership for sustainable and inclusive development EN

01-07-2020 DEVE_PR(2020)654007 PE654.007v01-00 DEVE
Chrysoula ZACHAROPOULOU

AMENDMENTS 1 - 71 - Draft opinion An EU legal framework to halt and reverse EU-driven global deforestation EN

19-06-2020 DEVE_AM(2020)653848 PE653.848v01-00 DEVE
Michèle RIVASI

TUAIRIM ar chur chun feidhme an chomhbheartais tráchtála – tuarascáil bhliantúil 2018

18-06-2020 DEVE_AD(2020)648266 PE648.266v02-00 DEVE
Benoît BITEAU

OPINION on Shortage of medicines – how to address an emerging problem EN

17-06-2020 DEVE_AD(2020)653840 PE653.840v01-00 DEVE
Beata KEMPA

DRAFT AGENDA - Monday, 15 June 2020 EN

10-06-2020 DEVE_OJ(2020)06-15_1 PE653.772v01-00 DEVE

TUAIRIM ar thairiscint i gcomhair rún neamhreachtach ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir leis an bPrótacal ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Seineagáile a thabhairt i gcrích thar ceann an Aontais

02-06-2020 DEVE_AD(2020)647002 PE647.002v02-00 DEVE
Beata KEMPA

Tuairim ar chomhar slándála idir AE agus an Afraic i réigiún na Saiheile, Iarthar na hAfraice agus i gCorn na hAfraice

02-06-2020 DEVE_AL(2020)650687 PE650.687v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

DRÉACHT-TUAIRIM le moltaí don Choimisiún i dtaobh creat dlíthiúil de chuid AE maidir leis an dífhoraoisiú domhanda atá faoi thionchar AE a stopadh agus a fhreaschur

02-06-2020 DEVE_PA(2020)652315 PE652.315v01-00 DEVE
Michèle RIVASI

TUAIRIM ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir leis an bPrótacal ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Seineagáile a thabhairt i gcrích thar ceann an Aontais

29-05-2020 DEVE_AD(2020)646984 PE646.984v02-00 DEVE
Beata KEMPA

AMENDMENTS 1 - 72 - Draft opinion Implementation of the common commercial policy – annual report 2018 EN

29-05-2020 DEVE_AM(2020)652290 PE652.290v01-00 DEVE
Benoît BITEAU

MIONTUAIRISCÍ - Dé hAoine, 29 Bealtaine 2020

29-05-2020 DEVE_PV(2020)05-29-1 PE652.612v01-00 DEVE

MIONTUAIRISCÍ - Dé Máirt, 21 Eanáir 2020

27-05-2020 CJ19_PV(2020)01-21-1 PE652.402v01-00 AFET DEVE

Tuairim ar an gComhaontú Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe agus a Phrótacal Cur Chun Feidhme (2020-2026) idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Séiséal

26-05-2020 DEVE_AL(2020)652295 PE652.295v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

DRAFT AGENDA - Friday, 29 May 2020 EN

20-05-2020 DEVE_OJ(2020)05-29_1 PE652.403v01-00 DEVE

AMENDMENTS 1 - 82 - Draft opinion The EU’s role in protecting and restoring the world’s forests EN

15-05-2020 DEVE_AM(2020)650565 PE650.565v01-00 DEVE
Hildegard BENTELE

MINUTES - Tuesday, 21 April 2020 EN

28-04-2020 DEVE_PV(2020)04-21-1 PE650.554v01-00 DEVE

Opinion on Recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

24-04-2020 DEVE_AL(2020)650471 PE650.471v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

DRÉACHT-TUAIRIM maidir le dlús a chur le gníomhaíocht AE chun foraoisí an domhain a chosaint agus a athbhunú

21-04-2020 DEVE_PA(2020)648612 PE648.612v01-00 DEVE
Hildegard BENTELE

Opinion on Guidelines for the 2021 Budget - Section III EN

21-04-2020 DEVE_AL(2020)650368 PE650.368v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

DRAFT AGENDA - Tuesday, 21 April 2020 EN

16-04-2020 DEVE_OJ(2020)04-21_1 PE650.480v01-00 DEVE

MINUTES - Monday, 17 February 2020 - Tuesday, 18 February 2020 EN

01-04-2020 DEVE_PV(2020)02-17-1 PE648.385v01-00 DEVE

DRÉACHT-TUAIRIM ar na moltaí maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann

27-03-2020 DEVE_PA(2020)648405 PE648.405v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

MINUTES - Wednesday, 22 January 2020 - Thursday, 23 January 2020 EN

12-03-2020 DEVE_PV(2020)01-22-1 PE647.037v01-00 DEVE

DRAFT AGENDA - Wednesday, 18 March 2020 EN

10-03-2020 DEVE_OJ(2020)03-18_1 PE648.508v01-00 DEVE

DRAFT AGENDA - Tuesday, 17 March 2020 EN

09-03-2020 CJ19_OJ(2020)03-17_1 PE648.434v01-00 AFET DEVE

DRÉACHT-TUARASCÁIL maidir le feabhas a chur ar éifeachtacht forbartha agus ar éifeachtúlacht cabhrach

28-02-2020 DEVE_PR(2020)648376 PE648.376v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

AMENDMENTS 1 - 17 - Draft opinion Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the Republic of Senegal and the European Union EN

27-02-2020 DEVE_AM(2020)648366 PE648.366v01-00 DEVE
Beata KEMPA

DRÉACHT-TUAIRIM ar chur chun feidhme an chomhbheartais tráchtála – tuarascáil bhliantúil 2018

24-02-2020 DEVE_PA(2020)648266 PE648.266v01-00 DEVE
Benoît BITEAU

DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement and its Implementing Protocol (2020-2026) between the European Union and the Republic of Seychelles EN

24-02-2020 DEVE_PA(2020)648362 PE648.362v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement and its Implementing Protocol (2020-2026) between the European Union and the Republic of Seychelles EN

24-02-2020 DEVE_PA(2020)648368 PE648.368v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO