Please fill this field

Doiciméid is déanaí

D’fhéadfadh sé nach mbeadh cuid de na doiciméid seo ar fáil i do theanga, mar sin déanfar leagan eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeántar iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta. (e.g.: FR ).

TUAIRIM maidir le héifeachtaí an athraithe aeráide ar chearta an duine agus ról na gcosantóirí comhshaoil i dtaca leis an ábhar sin

18-01-2021 DEVE_AD(2021)657246 PE657.246v02-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

OPINION on human rights protection and the EU external migration policy EN

18-01-2021 DEVE_AD(2021)658918 PE658.918v02-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

DRÉACHT-TUAIRIM maidir le gníomhaíochtaí airgeadais an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta - tuarascáil bhliantúil 2020

11-01-2021 DEVE_PA(2021)661776 PE661.776v01-00 DEVE
Charles GOERENS

MINUTES - Monday, 7 December 2020 EN

08-01-2021 DEVE_PV(2020)12-07-1 PE663.011v01-00 DEVE

AMENDMENTS 1 - 31 - Draft opinion Decision on the conclusion of the Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Honduras on forest law enforcement, governance and trade in timber products to the European Union EN

17-12-2020 DEVE_AM(2020)661869 PE661.869v01-00 DEVE
Hildegard BENTELE

MIONTUAIRISCÍ - Dé hAoine, 2 Deireadh Fómhair 2020

15-12-2020 DEVE_PV(2020)10-02-1 PE658.861v01-00 DEVE

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 14 Nollaig 2020

14-12-2020 DEVE_PV(2020)12-14-1 PE663.133v01-00 DEVE

AMENDMENTS 1 - 108 - Draft opinion on the situation of sexual and reproductive health and rights in the EU, in the frame of women’s health EN

11-12-2020 DEVE_AM(2020)660264 PE660.264v01-00 DEVE
Pierrette HERZBERGER-FOFANA

OPINION on the liability of companies for environmental damage EN

09-12-2020 DEVE_AD(2020)658987 PE658.987v02-00 DEVE
Caroline ROOSE

MINUTES - Wednesday, 9 December 2020 EN

09-12-2020 DEVE_PV(2020)12-09-1 PE662.091v01-00 DEVE

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar ról chomhar um fhorbairt agus chúnamh daonnúil AE maidir le haghaidh a thabhairt ar iarmhairtí phaindéim COVID-19

02-12-2020 DEVE_PR(2020)661884 PE661.884v01-00 DEVE
Norbert NEUSER Hildegard BENTELE

MINUTES - Wednesday, 2 December 2020 - Thursday, 3 December 2020 EN

02-12-2020 DEVE_PV(2020)12-02-1 PE662.041v01-00 DEVE

DRÉACHT-TUAIRIM ar thairiscint i gcomhair rún neamhreachtach ar an dréachtchinneadh ón gComhairle i dtaca le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Deonaí idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Hondúras i ndáil le forfheidhmiú an dlí agus rialachas i dtaca le foraoisí agus trádáil táirgí adhmaid chuig an Aontas Eorpach

27-11-2020 DEVE_PA(2020)661868 PE661.868v01-00 DEVE
Hildegard BENTELE

DRÉACHT-TUAIRIM ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle i dtaca le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Deonaí idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Hondúras i ndáil le forfheidhmiú an dlí i dtaca le foraoisí, rialachas agus trádáil táirgí adhmaid chuig an Aontas Eorpach

27-11-2020 DEVE_PA(2020)661870 PE661.870v01-00 DEVE
Hildegard BENTELE

MIONTUAIRISCÍ - Dé Céadaoin, 28 Deireadh Fómhair 2020

23-11-2020 CJ31_PV(2020)10-28-1 PE660.256v01-00 AFET BUDG DEVE

DRÉACHT-TUAIRIM maidir le staid na sláinte agus na gceart gnéis agus atáirgthe in AE, faoi chuimsiú shláinte na mban

20-11-2020 DEVE_PA(2020)660263 PE660.263v01-00 DEVE
Pierrette HERZBERGER-FOFANA

MINUTES - Thursday, 19 November 2020 EN

19-11-2020 DEVE_PV(2020)11-19-1 PE660.440v01-00 DEVE

TUAIRIM le moltaí don Choimisiún maidir le dícheall cuí corparáideach agus cuntasacht chorparáideach

18-11-2020 DEVE_AD(2020)657424 PE657.424v02-00 DEVE
Marc TARABELLA

AMENDMENTS 1 - 77 - Draft opinion Liability of companies for environmental damage EN

16-11-2020 DEVE_AM(2020)660080 PE660.080v01-00 DEVE
Caroline ROOSE

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 28 Meán Fómhair 2020

12-11-2020 DEVE_PV(2020)09-28-2 PE658.842v01-00 DEVE

MIONTUAIRISCÍ - Déardaoin, 12 Samhain 2020 - Dé hAoine, 13 Samhain 2020

12-11-2020 DEVE_PV(2020)11-12-1 PE660.339v01-00 DEVE

MINUTES - Monday, 28 September 2020 EN

11-11-2020 DEVE_PV(2020)09-28-1 PE658.841v01-00 DEVE

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA ES

06-11-2020 DEVE_OJ(2020)11 PE660.198 DEVE

AMENDMENTS 1 - 66 - Draft opinion Human rights protection and the EU external migration policy EN

04-11-2020 DEVE_AM(2020)660082 PE660.082v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

MINUTES - Thursday, 29 October 2020 EN

29-10-2020 DEVE_PV(2020)10-29-1 PE660.243v01-00 DEVE

DRÉACHT-TUAIRIM maidir le dliteanas cuideachtaí as damáiste don chomhshaol

23-10-2020 DEVE_PA(2020)658987 PE658.987v01-00 DEVE
Caroline ROOSE

AMENDMENTS 1 - 80 - Draft opinion The effects of climate change on human rights and the role of environmental defenders on this matter EN

16-10-2020 DEVE_AM(2020)659018 PE659.018v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

AMENDMENTS 1 - 309 - Draft report The impacts of climate change on vulnerable populations in developing countries EN

15-10-2020 DEVE_AM(2020)657479 PE657.479v01-00 DEVE
Mónica Silvana GONZÁLEZ

AMENDMENTS 1 - 126 - Draft opinion Corporate due diligence and corporate accountability EN

14-10-2020 DEVE_AM(2020)658786 PE658.786v02-00 DEVE
Marc TARABELLA

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 12 Deireadh Fómhair 2020

12-10-2020 DEVE_PV(2020)10-12-1 PE658.982v01-00 DEVE

Tuairim ar an gComhaontú Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe agus a Phrótacal Cur Chun Feidhme (2020-2026) idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Séiséal

08-10-2020 DEVE_AL(2020)652292 PE652.292v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

DRÉACHT-TUAIRIM maidir le cosaint chearta an duine agus le beartas seachtrach imirce an Aontais

08-10-2020 DEVE_PA(2020)658918 PE658.918v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

TUAIRIM ar bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2021

06-10-2020 DEVE_AD(2020)657393 PE657.393v02-00 DEVE
Charles GOERENS

AMENDMENTS 1 - 208 - Draft report Improving development effectiveness and efficiency of aid EN

25-09-2020 DEVE_AM(2020)658707 PE658.707v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

MINUTES - Monday, 13 July 2020 EN

24-09-2020 DEVE_PV(2020)07-13-1 PE655.675v01-00 DEVE

MINUTES - Thursday, 16 July 2020 EN

24-09-2020 DEVE_PV(2020)07-16-1 PE655.748v01-00 DEVE

DRAFT OPINION with recommendations to the Commission on corporate due diligence and corporate accountability EN

22-09-2020 DEVE_PA(2020)657424 PE657.424v01-00 DEVE
Marc TARABELLA

DRAFT OPINION on the effects of climate change on human rights and the role of environmental defenders on this matter EN

18-09-2020 DEVE_PA(2020)657246 PE657.246v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021 – all sections EN

17-09-2020 DEVE_PA(2020)657393 PE657.393v01-00 DEVE
Charles GOERENS

DRÉACHT-TUARASCÁIL maidir le tionchar an athraithe aeráide ar phobail leochaileacha i dtíortha atá i mbéal forbartha

11-09-2020 DEVE_PR(2020)650537 PE650.537v01-00 DEVE
Mónica Silvana GONZÁLEZ

MINUTES - Thursday, 10 September 2020 EN

10-09-2020 DEVE_PV(2020)09-10-1 PE657.378v01-00 DEVE

MIONTUAIRISCÍ - Déardaoin, 3 Meán Fómhair 2020

03-09-2020 DEVE_PV(2020)09-03-1 PE657.273v01-00 DEVE

AMENDMENTS 1 - 568 - Draft report A new EU-Africa Strategy - a partnership for sustainable and inclusive development EN

24-07-2020 DEVE_AM(2020)654008 PE654.008v01-00 DEVE
Chrysoula ZACHAROPOULOU

MIONTUAIRISCÍ - Déardaoin, 2 Iúil 2020

23-07-2020 DEVE_PV(2020)07-02-1 PE654.110v01-00 DEVE

TUAIRIM le moltaí don Choimisiún i dtaobh creat dlíthiúil de chuid AE maidir leis an dífhoraoisiú domhanda atá faoi thionchar AE a stopadh agus a fhreaschur

20-07-2020 DEVE_AD(2020)652315 PE652.315v02-00 DEVE
Michèle RIVASI

MINUTES - Monday, 15 June 2020 EN

17-07-2020 DEVE_PV(2020)06-15-1 PE653.906v01-00 DEVE

Togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE maidir le Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta.

16-07-2020 DEVE_AL(2020)654047 PE654.047v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

MINUTES - Wednesday, 15 July 2020 EN

15-07-2020 DEVE_PV(2020)07-15-1 PE655.777v01-00 DEVE

TUAIRIM ar ról AE maidir le foraoisí an domhain a chosaint agus a athbhunú

02-07-2020 DEVE_AD(2020)648612 PE648.612v03-00 DEVE
Hildegard BENTELE

DRAFT REPORT on a new EU-Africa Strategy – a partnership for sustainable and inclusive development EN

01-07-2020 DEVE_PR(2020)654007 PE654.007v01-00 DEVE
Chrysoula ZACHAROPOULOU

AMENDMENTS 1 - 71 - Draft opinion An EU legal framework to halt and reverse EU-driven global deforestation EN

19-06-2020 DEVE_AM(2020)653848 PE653.848v01-00 DEVE
Michèle RIVASI

TUAIRIM ar chur chun feidhme an chomhbheartais tráchtála – tuarascáil bhliantúil 2018

18-06-2020 DEVE_AD(2020)648266 PE648.266v02-00 DEVE
Benoît BITEAU

OPINION on Shortage of medicines – how to address an emerging problem EN

17-06-2020 DEVE_AD(2020)653840 PE653.840v01-00 DEVE
Beata KEMPA

TUAIRIM ar thairiscint i gcomhair rún neamhreachtach ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir leis an bPrótacal ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Seineagáile a thabhairt i gcrích thar ceann an Aontais

02-06-2020 DEVE_AD(2020)647002 PE647.002v02-00 DEVE
Beata KEMPA

Tuairim ar chomhar slándála idir AE agus an Afraic i réigiún na Saiheile, Iarthar na hAfraice agus i gCorn na hAfraice

02-06-2020 DEVE_AL(2020)650687 PE650.687v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

DRÉACHT-TUAIRIM le moltaí don Choimisiún i dtaobh creat dlíthiúil de chuid AE maidir leis an dífhoraoisiú domhanda atá faoi thionchar AE a stopadh agus a fhreaschur

02-06-2020 DEVE_PA(2020)652315 PE652.315v01-00 DEVE
Michèle RIVASI

TUAIRIM ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir leis an bPrótacal ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Seineagáile a thabhairt i gcrích thar ceann an Aontais

29-05-2020 DEVE_AD(2020)646984 PE646.984v02-00 DEVE
Beata KEMPA