Najnowsze dokumenty

Niektóre z dokumentów mogą nie być dostępne w Twoim języku. W takim przypadku automatycznie proponowana będzie inna wersja językowa, widoczna w postaci odpowiedniej ikony. (e.g.: FR ).

MINUTES - Wednesday, 28 October 2020 EN

23-11-2020 CJ31_PV(2020)10-28-1 PE660.256v01-00 AFET BUDG DEVE

DRAFT OPINION on the situation of sexual and reproductive health and rights in the EU, in the frame of women’s health EN

20-11-2020 DEVE_PA(2020)660263 PE660.263v01-00 DEVE
Pierrette HERZBERGER-FOFANA

OPINION with recommendations to the Commission on corporate due diligence and corporate accountability EN

18-11-2020 DEVE_AD(2020)657424 PE657.424v02-00 DEVE
Marc TARABELLA

POPRAWKI 1 - 77 - Projekt opinii Odpowiedzialność przedsiębiorstw za szkody w środowisku

16-11-2020 DEVE_AM(2020)660080 PE660.080v01-00 DEVE
Caroline ROOSE

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 28 września 2020 r.

12-11-2020 DEVE_PV(2020)09-28-2 PE658.842v01-00 DEVE

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 28 września 2020 r.

11-11-2020 DEVE_PV(2020)09-28-1 PE658.841v01-00 DEVE

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO

06-11-2020 DEVE_OJ(2020)11 PE660.198 DEVE

POPRAWKI 1 - 66 - Projekt opinii Ochrona praw człowieka i zewnętrzna polityka migracyjna UE

04-11-2020 DEVE_AM(2020)660082 PE660.082v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

PROJEKT OPINII w sprawie odpowiedzialności przedsiębiorstw za szkody w środowisku

23-10-2020 DEVE_PA(2020)658987 PE658.987v01-00 DEVE
Caroline ROOSE

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 28 października 2020 r.

22-10-2020 CJ31_OJ(2020)10-28_1 PE659.099v01-00 AFET BUDG DEVE

POPRAWKI 1 - 80 - Projekt opinii Wpływ zmiany klimatu na prawa człowieka i rola obrońców środowiska w tej kwestii

16-10-2020 DEVE_AM(2020)659018 PE659.018v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

POPRAWKI 1 - 309 - Projekt sprawozdania Wpływ zmiany klimatu na najsłabsze grupy ludności w krajach rozwijających się

15-10-2020 DEVE_AM(2020)657479 PE657.479v01-00 DEVE
Mónica Silvana GONZÁLEZ

POPRAWKI 1 - 126 - Projekt opinii Należyta staranność i odpowiedzialność przedsiębiorstw

14-10-2020 DEVE_AM(2020)658786 PE658.786v02-00 DEVE
Marc TARABELLA

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 12 października 2020 r.

12-10-2020 DEVE_PV(2020)10-12-1 PE658.982v01-00 DEVE

Opinia dotycząca Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Seszeli oraz protokołu wykonawczego do tej umowy (na lata 2020–2026)

08-10-2020 DEVE_AL(2020)652292 PE652.292v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

PROJEKT OPINII w sprawie ochrony praw człowieka i zewnętrznej polityki migracyjnej UE

08-10-2020 DEVE_PA(2020)658918 PE658.918v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

OPINIA w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021

06-10-2020 DEVE_AD(2020)657393 PE657.393v02-00 DEVE
Charles GOERENS

POPRAWKI 1 - 208 - Projekt sprawozdania Poprawa efektywności rozwoju i skuteczności pomocy

25-09-2020 DEVE_AM(2020)658707 PE658.707v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 13 lipca 2020 r.

24-09-2020 DEVE_PV(2020)07-13-1 PE655.675v01-00 DEVE

PROTOKÓŁ - Czwartek, 16 lipca 2020 r.

24-09-2020 DEVE_PV(2020)07-16-1 PE655.748v01-00 DEVE

PROJEKT OPINII z zaleceniami dla Komisji w sprawie należytej staranności i odpowiedzialności przedsiębiorstw

22-09-2020 DEVE_PA(2020)657424 PE657.424v01-00 DEVE
Marc TARABELLA

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 28 września 2020 r.

21-09-2020 DEVE_OJ(2020)09-28_2 PE657.436v01-00 AFET DEVE DROI

PROJEKT OPINII w sprawie wpływu zmiany klimatu na prawa człowieka i roli obrońców środowiska w tej kwestii

18-09-2020 DEVE_PA(2020)657246 PE657.246v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

PROJEKT OPINII w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje

17-09-2020 DEVE_PA(2020)657393 PE657.393v01-00 DEVE
Charles GOERENS

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wpływu zmiany klimatu na najsłabsze grupy ludności w krajach rozwijających się

11-09-2020 DEVE_PR(2020)650537 PE650.537v01-00 DEVE
Mónica Silvana GONZÁLEZ

PROTOKÓŁ - Czwartek, 10 września 2020 r.

10-09-2020 DEVE_PV(2020)09-10-1 PE657.378v01-00 DEVE

PROTOKÓŁ - Czwartek, 3 września 2020 r.

03-09-2020 DEVE_PV(2020)09-03-1 PE657.273v01-00 DEVE

POPRAWKI 1 - 568 - Projekt sprawozdania Nowa strategia UE–Afryka – partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

24-07-2020 DEVE_AM(2020)654008 PE654.008v01-00 DEVE
Chrysoula ZACHAROPOULOU

PROTOKÓŁ - Czwartek, 2 lipca 2020 r.

23-07-2020 DEVE_PV(2020)07-02-1 PE654.110v01-00 DEVE

OPINIA zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie unijnych ram prawnych mających na celu zatrzymanie i odwrócenie globalnego wylesiania spowodowanego przez UE

20-07-2020 DEVE_AD(2020)652315 PE652.315v02-00 DEVE
Michèle RIVASI

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 15 czerwca 2020 r.

17-07-2020 DEVE_PV(2020)06-15-1 PE653.906v01-00 DEVE

Opinia w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

16-07-2020 DEVE_AL(2020)654047 PE654.047v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

OPINIA w sprawie roli UE w ochronie i odtwarzaniu światowych lasów

02-07-2020 DEVE_AD(2020)648612 PE648.612v03-00 DEVE
Hildegard BENTELE

PROJEKT SPRAWOZDANIA Nowa strategia UE–Afryka – partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

01-07-2020 DEVE_PR(2020)654007 PE654.007v01-00 DEVE
Chrysoula ZACHAROPOULOU

POPRAWKI 1 - 71 - Projekt opinii Unijne ramy prawne mające na celu zatrzymanie i odwrócenie globalnego wylesiania spowodowanego przez UE

19-06-2020 DEVE_AM(2020)653848 PE653.848v01-00 DEVE
Michèle RIVASI

OPINIA w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej – roczne sprawozdanie za 2018 r.

18-06-2020 DEVE_AD(2020)648266 PE648.266v02-00 DEVE
Benoît BITEAU

OPINIA w sprawie niedoboru leków – jak zaradzić nowo zaistniałemu problemowi

17-06-2020 DEVE_AD(2020)653840 PE653.840v01-00 DEVE
Beata KEMPA

OPINIA w sprawie projektu rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

02-06-2020 DEVE_AD(2020)647002 PE647.002v02-00 DEVE
Beata KEMPA

Współpraca UE–Afryka w dziedzinie bezpieczeństwa w regionie Sahelu, Afryce Zachodniej i Rogu Afryki

02-06-2020 DEVE_AL(2020)650687 PE650.687v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

PROJEKT OPINII zawierającej zalecenia dla Komisji w sprawie unijnych ram prawnych mających na celu zatrzymanie i odwrócenie globalnego wylesiania spowodowanego przez UE

02-06-2020 DEVE_PA(2020)652315 PE652.315v01-00 DEVE
Michèle RIVASI

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

29-05-2020 DEVE_AD(2020)646984 PE646.984v02-00 DEVE
Beata KEMPA

POPRAWKI 1 - 72 - Projekt opinii Realizacja wspólnej polityki handlowej – roczne sprawozdanie za 2018 r.

29-05-2020 DEVE_AM(2020)652290 PE652.290v01-00 DEVE
Benoît BITEAU

PROTOKÓŁ - Piątek, 29 maja 2020 r.

29-05-2020 DEVE_PV(2020)05-29-1 PE652.612v01-00 DEVE

PROTOKÓŁ - Wtorek, 21 stycznia 2020 r.

27-05-2020 CJ19_PV(2020)01-21-1 PE652.402v01-00 AFET DEVE

Opinia w sprawie umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Seszeli oraz protokołu wykonawczego do tej umowy (na lata 2020–2026)

26-05-2020 DEVE_AL(2020)652295 PE652.295v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

POPRAWKI 1 - 82 - Projekt opinii Zintensyfikowanie działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania światowych lasów

15-05-2020 DEVE_AM(2020)650565 PE650.565v01-00 DEVE
Hildegard BENTELE

PROTOKÓŁ - Wtorek, 21 kwietnia 2020 r.

28-04-2020 DEVE_PV(2020)04-21-1 PE650.554v01-00 DEVE

Opinia w sprawie zaleceń dotyczących negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

24-04-2020 DEVE_AL(2020)650471 PE650.471v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

PROJEKT OPINII w sprawie zintensyfikowania działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania światowych lasów

21-04-2020 DEVE_PA(2020)648612 PE648.612v01-00 DEVE
Hildegard BENTELE

Opinia w sprawie wytycznych dotyczących budżetu na rok 2021 – sekcja III

21-04-2020 DEVE_AL(2020)650368 PE650.368v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 17 lutego 2020 r. - Wtorek, 18 lutego 2020 r.

01-04-2020 DEVE_PV(2020)02-17-1 PE648.385v01-00 DEVE

PROJEKT OPINII w sprawie zaleceń dotyczących negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

27-03-2020 DEVE_PA(2020)648405 PE648.405v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

PROTOKÓŁ - Środa, 22 stycznia 2020 r. - Czwartek, 23 stycznia 2020 r.

12-03-2020 DEVE_PV(2020)01-22-1 PE647.037v01-00 DEVE

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 17 marca 2020 r.

09-03-2020 CJ19_OJ(2020)03-17_1 PE648.434v01-00 AFET DEVE

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie poprawy efektywności rozwoju i skuteczności pomocy

28-02-2020 DEVE_PR(2020)648376 PE648.376v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

POPRAWKI 1 - 17 - Projekt opinii Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

27-02-2020 DEVE_AM(2020)648366 PE648.366v01-00 DEVE
Beata KEMPA

PROJEKT OPINII w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej – roczne sprawozdanie za 2018 r.

24-02-2020 DEVE_PA(2020)648266 PE648.266v01-00 DEVE
Benoît BITEAU

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Seszeli oraz protokołu wykonawczego do tej umowy (na lata 2020–2026)

24-02-2020 DEVE_PA(2020)648362 PE648.362v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

PROJEKT OPINII w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Seszeli oraz protokołu wykonawczego do tej umowy (na lata 2020–2026)

24-02-2020 DEVE_PA(2020)648368 PE648.368v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

POPRAWKI 1 - 18 - Projekt opinii Ogólne wytyczne dotyczące przygotowania budżetu na rok 2021, sekcja III

21-02-2020 DEVE_AM(2020)648344 PE648.344v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

19-02-2020 DEVE_AD(2020)644993 PE644.993v02-00 DEVE
Lukas MANDL

PROJEKT OPINII w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2021, sekcja III – Komisja

10-02-2020 DEVE_PA(2020)647125 PE647.125v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ