Głosowanie

Głosowanie imienne stosuje się obowiązkowo w przypadku wszystkich głosowań pojedynczych lub końcowych nad sprawozdaniami – zarówno ustawodawczymi, jak i nieustawodawczymi – poddawanymi pod głosowanie w komisji. Ponadto, jeżeli przewodniczący postanowi przeprowadzić głosowanie elektroniczne lub posłowie lub grupa polityczna (grupy polityczne) w liczbie stanowiącej co najmniej wysoki próg w komisji złożą taki wniosek, można przeprowadzić głosowanie imienne.

Na tej stronie znajdą Państwo wyniki głosowań imiennych ze wskazaniem, jak głosował każdy poseł.